ISODREN sikkerhets duk

Beskrivelse

ISODREN brukes ved store gravedybder mer enn 3 meter eller når terrenget falle inn mot bygningen. Luft og damptett. Mål. 2,73×25 lik 68,25kvm.

Les arbeidsinstruksjonen før montering for mer informasjon.

RSK-nummer: 238 60 81

Informasjon

Artikkelnummer
410
Produsent
Isodrän AB
Enheter
rull