ISODREN Radonprodukter gjør radonsikring enkelt

Det finnes mange forskjellige radonmembraner i markedet. I prinsippet vil en vanlig 0,2 mm damp-/fuktsperre klare oppgaven med å sperre for radongass, men den klarer ikke kravet til slitestyrke.

Her kan du lese om radonsikring med ISODREN.

Smøremembran og duk

Man kan også bruke et smøremembran for å sperre for radongass. Vi bruker en type smøremembran og en type membranduk som oppfyller tetthetskravet i Radonforskriften. Smøremembran er spesielt godt egnet til våtrom som bad og vaskerom, mens duken benyttes til øvrige rom.

Husk undertrykksventilering

I tillegg til legging av membran/duk skal det – i følge forskriftene – være mulighet for å undertrykksventilere ISODREN-sjiktet. Derfor må det installeres en «radonbrønn» Her har vi valgt et enkelt og effektivt system som vi har utviklet selv gjennom flere år, og som er en del av vår tekniske godkjenning.

Det er trygt å bruke ISODREN Radonprodukter

ISODREN Radonprodukter gjør radonsikring ikke bare enkelt, men også trygt og sikkert. Produktene er valgt ut fra kriterier som kvalitet, pris og enkelhet i gjennomføringen av arbeidet.

 

ISODREN Radonprodukter blir lagerført og levert av oss og våre forhandlere.