ISODREN-bulk er løse kuler som isolerer og drenerer optimalt

Leveres i bærbare sekker på 2 kbm. ISODREN-kuler i bulk kan være aktuelt der det er vanskelig eller uhensiktsmessig å benytte ISODREN-plater.

ISODREN-bulk benyttes der det er vanskelig eller uhensiktsmessig å bruke ISODREN-plater. Brukes særlig til krypkjellere og som utfylling i overganger mot vegg der gammelt kjellergulv er brutt opp.

Ønsker du å bestille? Ta kontakt med oss her.

Ingen fuktskader i krypkjellere med ISODREN-plater eller ISODREN-bulk

Både gamle og nyere krypkjellere har lett for å utvikle fuktskader over tid. Årsaken er at man ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til at varm sommerluft inneholder store mengder fukt, vanndamp.

De fleste krypkjellere er uteluftventilerte og risikerer fuktskader på grunn av nedkjøling av varm sommerluft inne i den kalde krypkjelleren. Det fører ofte til spesielt høyt fuktinnhold i krypkjellerluften sommerstid og risikoen for kondensering på de kalde overfaltene i krypkjelleren gir alvorlige fukt- og muggskader.

For å oppnå en fuktsikker krypkjeller på en enkel måte må man holde fuktinnholdet under 70 %. Det betinger at krypkjelleren bygges som «varm grunn», og at det legges til rette for uttørking. Krypkjellerens grunnmurer må isoleres slik at kondensutvikling på kalde overflater unngås samtidig som varmetapet minskes. Se løsning for ditt prosjekt i våre veildere.

Ved bruk av ISODREN får du full kontroll både på vann, fukt og energitap. Enten du benytter plater eller løse kuler, får du den samme effekten.

ISODREN-bulk kommer i sekker og må legges ut på en annen måte enn plater. Som regel blåses kulene på plass rett fra beholderne. Særlig egnet er løse kuler der hvor det er mye varierende høydeforskjeller, sprekker og groper. Slik er vanskelig å isolere med plater. ISODREN under krypkjellere er desidert løsningen for å unngå fremtidige fuktproblemer. Fordi ISODREN både drenerer og isolerer uten å ta opp fukt i seg, oppnås et tørt klima i krypkjelleren og man er sikret full kontroll på vann og fuktdannelse.

Les gjerne mer her: Arbeidstegninger for fuktsikring av krypkjellere.