Helseplager ved fuktig kjeller

Folkehelseinstituttet kom i 2016 med en rapport som sier at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. Kan fukt og mugg påvirke min helse?Luftveissymptomer er problematikk man ofte ser i befolkningen. Flere undersøkelser har vist en sammenheng mellom fuktproblemer i bygg og økt...

Les mer

Drenering rundt hus

Oversvømmelser som skaper fuktskader Man kan hvis man er riktig uheldig slite med enorme vannmengder i hagen. I verste fall kan store (myr lignende) dammer danne seg rundt huset i fuktige perioder. Slik blir helt klart et fuktskade problem for grunnmur og kjeller om ingenting gjøres.Når ma...

Les mer

Muggsopp i kjelleren – hva gjør jeg

 Muggsopp i boligen, en helsemessig og økonomisk utfordring Soppen trives både ute og inne, muggsoppen produserer og spres via sporer som overlever selv etter at fuktigheten er fjernet. Ubehandlet vil soppen vokse og potensielt spre seg til hele bygget, derfor er det viktig å finne so...

Les mer

Legging av torvtak

[caption id="attachment_1551" align="alignnone" width="709"] Foto: Annie Sprat[/caption]  Å legge torvtak er en forhistorisk takteknikk Før i tiden ble torvtak brukt for å isolere mot vær og vind, og gi svale temperaturer i heten. Det var en stor og tidkrevende helhetlig prosess å le...

Les mer

Hva er XPS-plater?

Mål for bærekraft og energieffektivitet er blitt en norm i byggebransjen. Riktig bruk av isolasjon er viktigere enn noensinne. Det finnes mange forskjellige måter å isolere en bygning på, og det finnes dusinvis av isolasjonsmaterialer.I denne artikkelen tar vi for oss XPS.Ekstrudert pol...

Les mer

Fuktskader i kjellere – 6 vanlige årsaker og hvordan de unngås

 Fuktskader er et problem Som kan skade bygg, påvirker inneklimaet og forårsake helseproblemer.En av grunnen til at kjellere står i fare for å utvikle fuktskader, er at grunnvannet legger konstant press på veggene. Vann og fukt følger alltid minste motstands vei og vil ofte fin...

Les mer

Drenering, fremgangsmåte

Drenering rundt kjeller og grunnmur KLARGJØR KJELLERVEGGEN/GRUNNMURENEnten det gjelder drenering av kjeller og grunnmur -eller isolering og fuktsikring rundt huset, er fremgangsmåten den samme:Nye vegger renses og poretettes. Ved eventuell utstikkende såle, bygges det opp en hulkil...

Les mer

Hva er Radon?

Radon er en luktfri radioaktiv gass Den dannes naturlig ved nedbrytning av små mengder uranium i stein og jordsmonn i bakken, gassen kan være helseskadelig og kreftfremkallende i oppsamlinger og store mengder.Utendørs vil konsentrasjonen av radon normalt være lav. Helsefare oppstår førs...

Les mer

Sedumtak

Hva er sedumtak? Det bygges mange grønne tak i Norge, blant annet har Mandals kulturhus fått over 3000 m2 med sedumtak etter lokalt engasjement. Det grønne taket er blitt et flott innslag i Mandals bybilde.Det er en økende miljøbevissthet også i verden generelt sett. En frodig takhage kan...

Les mer

Grønne tak

Hva er grønne tak? I et møte på det blide Sørlandet våren 2013, kommer det frem at et endret klima vil føre til mer nedbør og mer intense regnskyll. Grønne tak har vist seg som et effektivt alternativ i et stadig tøffere klima.Her i Skandinavia har vi lange tradisjoner med torvtak, som...

Les mer

Dårlig drenering ødelegger norske hus

Dårlig drenering ødelegger norske husTall fra Sintef viser stort behov for å utbedre dreneringen i norske bygg og boliger. I en artikkel i BYGGMESTEREN vises det til tall fra SINTEF at 600.000 norske bygninger har høy risiko for å få råteskader.Og tallet kommer til å øke til 2,4 m...

Les mer

Drenering og isolasjon for takterrasser

Drenering og isolasjon løses med ISODREN® Fordi man bygger drenering og isolasjon i samme sjikt.Drenering og isolasjon av takterrasser og takhager er krevende, det bør holde i mange tiår. Alt oppfylles i en og samme arbeidsoperasjon og ett og samme sjikt med ISODREN®. Dermed kan ogs...

Les mer

Kompetansekurs i Fuktsikring og Drenering

Kompetansekurs i Fuktsikring og Drenering. MELD DIN INTERESSE KURSDATO OG STED I 2018DATO: STED: Ingen kurs er satt opp enda*Med forbehold om nok påmeldinger. Påmelding stenger 7 dager før kurset starter.Kompetansekurset  handler om hvordan du kan gjøre dre...

Les mer

90 % av kundene valgte ISODREN

90 % av kundene valgte ISODREN® Når kunden blir fortalt hva moderne fuktsikring går ut på, velger 90 % den løsningen graveentreprenør Kai Dahl i Spydeberg Byggentreprenør tilbyr.–  Vi isolerer kjelleren med drenerende og diffusjonsåpne isolasjonsplater. Da blir den både drenert ...

Les mer

Diffusjonsåpen isolasjon for alle konstruksjoner under bakken

Diffusjonsåpen isolasjon for alle konstruksjoner under bakkenAlle i bransjen forstår at når bygningskonstruksjoner over bakken skal isoleres må isolasjonen sikres mot å bli våt. Men denne forståelsen er ikke like utbredt når det gjelder fuktsikring av bygg og anlegg under bakken.&n...

Les mer

Isoler kjellere med dampåpen isolasjon

Isoler kjeller med dampåpen isolasjon  Om du isolerer kjelleren med dampåpen isolasjon unngår du redusert U-verdi over tid . De fleste isolasjonsprodukter for kjellere og grunnmurer ivaretar kravet til energisikring like bra. Men langt fra all isolasjon er dampåpen slik at konstr...

Les mer

Drenerende terrasseisolasjon sikrer grønne terrasser optimalt

Drenerende terrasseisolasjonDrenerer og isolerer terrassen i ett å samme sjikt. For å spare høyde på oppbyggingssjiktet kan det være fristende å  bagatellisere kravet til drenerende sjikt.Men da risikerer man at taket blir liggende vått og kaldt med ødelagt isolasjon. Da blir ...

Les mer

Forhandler av Isodren i Rogaland og Sunnhordaland

ISODREN i Rogaland og Sunnhordaland Haugaland Rørhandel AS selger det meste innen vann- og avløpsprodukter til entreprenører og kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. De har gjort seg kjent med ISODREN-platen og tilhørende produkter, og er fra september 2014 forhandler av våre produk...

Les mer

Slik bygges terrasser lettere og tettere

Slik bygges terrasser lettere og tettereEn takterrasse er så absolutt en del av det gode liv. Inntil den begynner å lekke. Her er en kort introduksjon til hvordan takterrasser kan bygges slik at det aldri blir fuktproblemer. Is og sørpe tetter slukene på terrassen Terrasselekkasjer sk...

Les mer

FUKTBOMBER bygges inn i nye kjellere

Fuktbomber bygges inn i nye kjellereDet høres dramatisk ut å påstå at fuktbomber bygges inn i mange nye kjellere. Men slik er det om man tror man kan hindre fremtidige fuktskader i kjelleren med løsninger fra siste halvdel av forrige århundre.Svært mange legger fortsatt grunnmurspla...

Les mer

Drenering og isolering som gir full kontroll

Slik legges drenering og isolering som gir full kontroll ISODREN-platen løser alle problemer knyttet til vann, fukt, mugg- og soppskader på konstruksjoner under og på bakken. Samtidig blir konstruksjonen isolert optimalt.Både drenering og isolering som gir full kontroll er mulig fordi IS...

Les mer

Slik får du LEKKASJESIKKER grønn takterrasse

En grønn takterrasse må selvsagt bygges fukt- og lekkasjesikker Grønn terrasse med planter, busker og trær byr på en lang rekker fordeler ikke minst i tettbygde strøk. Men det er avgjørende at de byggetekniske løsningene er riktige, slik at man unngår lekkasjer og omfattende reparasjoner...

Les mer

Slik legger du drenering som fungerer langt inn i neste århundre

Slik legger du drenering som fungerer langt inn i neste århundre De fleste av oss har ikke forutsetninger for å følge med når entreprenøren graver opp rundt kjelleren og legger ny drenering. Her gjennomgår vi hvordan dreneringssystemet må bygges opp for å holde over lang tid. Det handler ...

Les mer

Gamle kjellere er gull verdt

Gamle kjellere er gull verdt Gamle kjellere ansees som uegnede arealer til boligformål på grunn av fukt og råte. Fortidens byggeskikk innhenter tusener av norske boligeiere i form av fuktige kjellere. Men fremtidsrettede drenerings- og isolasjonsløsninger kan gjøre slike kjellere gull ve...

Les mer

Ny forskning bekrefter Isodrens fordeler

Ny forskning bekrefter Isodrens fordeler To nyere forskningsrapporter presenterer nyere kunnskap om løsninger for fuktskader i kjellere.Fig. (SINTEF) Eksempel på bruk av Isodren Drensplate som utvendig isolering av kjelleryttervegg (SINTEF TG 2379, 2009). Delrapport nr. 1 – «Utbedring a...

Les mer

Isodren på messe i Kristiansand

Isodren på messe i Kristiansand Mange besøkte ISODRENs stand på Gjør Din Bolig Bedre- messen i Kristiansand i begynnelsen av marsISODREN på messe i Kristiansand Godt besøkt stand på Gjør Din Bolig Bedre-messen i Kristiansand 7. – 9. mars Helgen 7. – 9. mars, 2014 var ISODREN...

Les mer

Drenering av kjellere kan gjøres smartere

Her viser vi hvordan drenering av kjellere gjøres smartere Enten du er husbygger eller grunnentreprenør kan du gjøre drenering av kjellere og grunnmurer mye smartere og mer lønnsom både for deg selv og for dine kunder. Ved å benytte ISODREN® til jobben får du både drenert og isolert i en...

Les mer

Fukt i kjellere må løses med riktig kunnskap

Fukt i kjellere må løses med riktig kunnskap Dessverre skjer fortsatt fuktsikring av kjellere og grunnmurer for kunnskapsløst. Uten kunnskap om hvordan fukt oppstår i kjellere – og bruk av produkter som bygger på grundig forståelse av fuktmekanikk, kommer fuktproblemene igjen etter en tid. ...

Les mer

Kurs for gravere i Larvik

Kurs for gravere i Larvik Smartere drenering sto på programmet da 30 graveentreprenører i Larviksområdet stillte på kurs en torsdag ettermiddag. Det var Hedrum Cementstøperi AS som inviterte sine kunder til en grundig innføring i ISODREN-metoden. Det handlet om hvordan gravere kan gjøre ...

Les mer