Sedumtak

Hva er sedumtak? Det bygges mange grønne tak i Norge, blant annet har Mandals kulturhus fått over 3000 m2 med sedumtak etter lokalt engasjement. Det grønne taket er blitt et flott innslag i Mandals bybilde.Det er en økende miljøbevissthet også i verden generelt sett. En frodig takhage kan...

Les mer

Grønne tak

Grønne tak  Hva er grønne tak?  I et møte på det blide Sørlandet våren 2013, kommer det frem at et endret klima vil føre til mer nedbør og mer intense regnskyll. Grønne tak har vist seg som et effektivt alternativ i et stadig tøffere klima.Her i Skandinavia har vi lange tra...

Les mer

Dårlig drenering ødelegger norske hus

Dårlig drenering ødelegger norske husTall fra Sintef viser stort behov for å utbedre dreneringen i norske bygg og boliger. I en artikkel i BYGGMESTEREN vises det til tall fra SINTEF at 600.000 norske bygninger har høy risiko for å få råteskader.Og tallet kommer til å øke til 2,4 m...

Les mer

Drenering og isolasjon for takterrasser

Drenering og isolasjon for takterrasser løses ideelt med ISODREN® fordi man bygger drenering og isolasjon i samme sjikt. Drenering og isolasjon av takterrasser og takhager er krevende. Det bør holde i mange tiår. Alt oppfylles i en og samme arbeidsoperasjon og ett og samme sjikt med ISODR...

Les mer

Kompetansekurs i Fuktsikring og Drenering

Kompetansekurs i Fuktsikring og Drenering. MELD DIN INTERESSE KURSDATO OG STED I 2018DATO: STED: Ingen kurs er satt opp enda*Med forbehold om nok påmeldinger. Påmelding stenger 7 dager før kurset starter.Kompetansekurset  handler om hvordan du kan gjøre dre...

Les mer

90 % av kundene valgte ISODREN

90 % av kundene valgte ISODREN® Når kunden blir fortalt hva moderne fuktsikring går ut på, velger 90 % den løsningen graveentreprenør Kai Dahl i Spydeberg Byggentreprenør tilbyr.–  Vi isolerer kjelleren med drenerende og diffusjonsåpne isolasjonsplater. Da blir den både drenert ...

Les mer

Diffusjonsåpen isolasjon for alle konstruksjoner under bakken

Diffusjonsåpen isolasjon for alle konstruksjoner under bakkenAlle i bransjen forstår at når bygningskonstruksjoner over bakken skal isoleres må isolasjonen sikres mot å bli våt. Men denne forståelsen er ikke like utbredt når det gjelder fuktsikring av bygg og anlegg under bakken.&n...

Les mer

Isoler kjellere med dampåpen isolasjon

Isoler kjeller med dampåpen isolasjon  Om du isolerer kjelleren med dampåpen isolasjon unngår du redusert U-verdi over tid . De fleste isolasjonsprodukter for kjellere og grunnmurer ivaretar kravet til energisikring like bra. Men langt fra all isolasjon er dampåpen slik at konstr...

Les mer

Fuktskader i kjellere – seks vanlige årsaker

Fuktskader i kjellere Seks vanlige årsaker til fuktskader i kjellereFuktskader i kjellere oppstår selv om det ikke nødvendigvis er skader på drensrørene. Kapillært oppsug kan være ett problem, plastmembran på utsiden et annet.Vi må også sørge for at vann som renner ned fra tak...

Les mer

Drenerende terrasseisolasjon sikrer grønne terrasser optimalt

Drenerende terrasseisolasjonDrenerer og isolerer terrassen i ett å samme sjikt. For å spare høyde på oppbyggingssjiktet kan det være fristende å  bagatellisere kravet til drenerende sjikt.Men da risikerer man at taket blir liggende vått og kaldt med ødelagt isolasjon. Da blir ...

Les mer

Forhandler av Isodren i Rogaland og Sunnhordaland

ISODREN i Rogaland og Sunnhordaland Haugaland Rørhandel AS selger det meste innen vann- og avløpsprodukter til entreprenører og kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. De har gjort seg kjent med ISODREN-platen og tilhørende produkter, og er fra september 2014 forhandler av våre produk...

Les mer

Slik bygges terrasser lettere og tettere

Slik bygges terrasser lettere og tettereEn takterrasse er så absolutt en del av det gode liv. Inntil den begynner å lekke. Her er en kort introduksjon til hvordan takterrasser kan bygges slik at det aldri blir fuktproblemer. Is og sørpe tetter slukene på terrassen Terrasselekkasjer sk...

Les mer

FUKTBOMBER bygges inn i nye kjellere

Fuktbomber bygges inn i nye kjellereDet høres dramatisk ut å påstå at fuktbomber bygges inn i mange nye kjellere. Men slik er det om man tror man kan hindre fremtidige fuktskader i kjelleren med løsninger fra siste halvdel av forrige århundre.Svært mange legger fortsatt grunnmurspla...

Les mer

Drenering og isolering som gir full kontroll

Slik legges drenering og isolering som gir full kontroll ISODREN-platen løser alle problemer knyttet til vann, fukt, mugg- og soppskader på konstruksjoner under og på bakken. Samtidig blir konstruksjonen isolert optimalt.Både drenering og isolering som gir full kontroll er mulig fordi IS...

Les mer

Slik får du LEKKASJESIKKER grønn takterrasse

En grønn takterrasse må selvsagt bygges fukt- og lekkasjesikker Grønn terrasse med planter, busker og trær byr på en lang rekker fordeler ikke minst i tettbygde strøk. Men det er avgjørende at de byggetekniske løsningene er riktige, slik at man unngår lekkasjer og omfattende reparasjoner...

Les mer

Slik legger du drenering som fungerer langt inn i neste århundre

Slik legger du drenering som fungerer langt inn i neste århundre De fleste av oss har ikke forutsetninger for å følge med når entreprenøren graver opp rundt kjelleren og legger ny drenering. Her gjennomgår vi hvordan dreneringssystemet må bygges opp for å holde over lang tid. Det handler ...

Les mer

Ubrukelige kjellere er gull verdt

Ubrukelige kjellere er gull verdt Gamle kjellere ansees som uegnede arealer til boligformål på grunn av fukt og råte. Fortidens byggeskikk innhenter tusener av norske boligeiere i form av fuktige kjellere. Men fremtidsrettede drenerings- og isolasjonsløsninger kan gjøre slike kjellere gu...

Les mer

Ny forskning bekrefter Isodrens fordeler

Ny forskning bekrefter Isodrens fordeler To nyere forskningsrapporter presenterer nyere kunnskap om løsninger for fuktskader i kjellere.Fig. (SINTEF) Eksempel på bruk av Isodren Drensplate som utvendig isolering av kjelleryttervegg (SINTEF TG 2379, 2009). Delrapport nr. 1 – «Utbedring a...

Les mer

Isodren på messe i Kristiansand

Isodren på messe i Kristiansand Mange besøkte ISODRENs stand på Gjør Din Bolig Bedre- messen i Kristiansand i begynnelsen av marsISODREN på messe i Kristiansand Godt besøkt stand på Gjør Din Bolig Bedre-messen i Kristiansand 7. – 9. mars Helgen 7. – 9. mars, 2014 var ISODREN...

Les mer

Drenering av kjellere kan gjøres smartere

Her viser vi hvordan drenering av kjellere gjøres smartere Enten du er husbygger eller grunnentreprenør kan du gjøre drenering av kjellere og grunnmurer mye smartere og mer lønnsom både for deg selv og for dine kunder. Ved å benytte ISODREN® til jobben får du både drenert og isolert i en...

Les mer

Fukt i kjellere må løses med riktig kunnskap

Fukt i kjellere må løses med riktig kunnskap Dessverre skjer fortsatt fuktsikring av kjellere og grunnmurer for kunnskapsløst. Uten kunnskap om hvordan fukt oppstår i kjellere – og bruk av produkter som bygger på grundig forståelse av fuktmekanikk, kommer fuktproblemene igjen etter en tid. ...

Les mer

Kurs for gravere i Larvik

Kurs for gravere i Larvik Smartere drenering sto på programmet da 30 graveentreprenører i Larviksområdet stillte på kurs en torsdag ettermiddag. Det var Hedrum Cementstøperi AS som inviterte sine kunder til en grundig innføring i ISODREN-metoden. Det handlet om hvordan gravere kan gjøre ...

Les mer