Informasjon om ISODREN for prosjekterende – arkitekter og ingeniører

ISODREN for prosjekterende arkitekter og ingeniører: Alle forskriftskrav til drenering, fuktsikring, energidimensjonering og radonsikring for gulv og grunnmurskonstruksjoner oppfylles ved bruk av ISODREN. Tilsvarende oppfylles alle krav til takkonstruksjoner med tanke på drenering, fuktsikring og isolering.

 

Gulv og grunnmurskonstruksjoner:

Platene drenerer og isolerer, er kapillærbrytende samt diffusjonsåpne. Dermed kan også radonsikring ivaretas med ISODREN.

Bruk av ISODREN forkorter byggetiden. Faren for innebygd fukt eller fukt fra byggeperioden begrenses sterkt og byggetiden vil derfor kunne kortes inn. ISODREN-platen er lett å arbeide med og trekker ikke vann.

både til drenering og kapillærbryting samt fukt-, energi- og radonsikring.

 

Drenering og isolasjon i samme sjikt er ideelt for takterrasser:

Brukt på takterrasser oppfylles alle krav til drenering, isolering og fuktsikring i samme sjikt. Dermed kan isolasjonstykkelsen økes og gi bedre fuktsikring og energidimensjonering.

Platens lave vekt, 19 – 55 kg/m3, minker belastningen på dekket med ca. 120-180 kg/ m2 i forhold til grus/singel. Den gode dreneringskapasiteten erstatter alt behov for andre drenerende materialer i takkonstruksjoner. Isoleringsevnen tilsvarer annen plastisolasjon som EPS og XPS. Siden dreneringssjiktet og sluk ligger i varm sone i isolasjonen, vil vann ikke fryse til is. Og når tettesjiktet – membranen – er plassert under isolasjonen vil dette ligge godt beskyttet mot slitasje og elde. Platenes struktur med runde kuler vil gi lav, punktvis trykkbelastning på membranen.

LES MER I MENYEN TIL VENSTRE.