Informasjon om ISODREN for byggmestere og murmestere

Kortere tørketid gir raskere ferdigstillelse 

Med ISODREN vil utvendig uttørking av grunnmur, kjellermur, takterrasser og plate på grunn reduserer reklamasjoner på oppsprekking. Faren for innestengt byggfukt fra byggeperioden begrenses sterkt og byggetiden vil kunne kortes inn. Derfor er ISODREN for byggmestere.

Radonsikring blir ivaretatt samtidig med isoleringen. ISODREN-platen både isolerer og drenerer, og den er kapillærbrytende samt diffusjonsåpen. Disse egenskapene gjør at også radonsikring kan utføres med ISODREN-platen. Grunnlaget for effektiv radonsikring ivaretas i og med ISODREN®-platens dampåpne struktur som undertrykksventileres ved behov.

Innfrir alle krav i forskriftene. Når ISODREN benyttes innfris alle krav i TEK10 til drenering-, fukt-, energi- og radonsikring.

Lett å arbeide med – lav vekt og enkel bearbeiding.

for drenering og kapillærbryting, fukt- og energisikring samt radonsikring.

LES MER I MENYEN TIL VENSTRE