Slik får du LEKKASJESIKKER grønn takterrasse

En grønn takterrasse må selvsagt bygges fukt- og lekkasjesikker

Grønn terrasse med planter, busker og trær byr på en lang rekker fordeler ikke minst i tettbygde strøk. Men det er avgjørende at de byggetekniske løsningene er riktige, slik at man unngår lekkasjer og omfattende reparasjoner i fremtiden.

 

Bygg grønn takterrasse med isolasjon og drenering i ett og samme produkt

Ved å legge ISODREN® som isolerende og drenerende dekke oppå terrassens membran og under jorddekket, får man en teknisk godkjent løsning som aldri vil gi lekkasje eller fuktproblemer. Løsningen sparer en grønn takterrasse for tunge drenerende masser. Platene oppfyller alle forskriftens krav til drenering, fuktsikring og energisikring både som drenering og isolasjon.
[rml_read_more]
Tekniske dokumenter for takterrasser kan lastes ned her under TAKTERRASSER.

Les gjerne mer utførende om hvordan hindre frostproblemene som kan oppstå på en grønn takterrasse i vinterhalvåret.

Ideell løsning for grønn takterrasse

ISODREN®-platen er garantert for minst 50 års varighet, og fordi den aldri trekker til seg fukt er platen uinteressant for planterøttene. Uansett om man planter trær, busker eller blomster på terrasssen vil røttene holde seg i jordsmonnet hvor det er vann og næring å finne. ISODREN®-platen er derfor en ideell løsning for alle typer grønne takterrasser. På en grønn takterrasse vil det kunne utvikles et biologisk mangfold med tilhørende mikroliv i jordsmonnet.

Platene er motstandsdyktig mot nedbryting av insekter og mikroorganismer fordi polystyrenkulene i ISODREN®-platen er beskyttet av et dekkende lag bitumen/latexemulsjon.

Lett å håndtere, frakte og bearbeide

ISODREN®-platen er også lett å arbeide med. Den veier lite og leveres i forskjellige tykkelser og trykkfasthet. I tillegg til de vektbesparende og drenerende fordelene vil den høye isolerende egenskapen (tilsvarende EPS og XPS) sørge for en energivennlig løsning med lite varmetap fra terrassens underliggende rom.

Les mer: Alt vedrørende tak og takterrasser med ISODREN®.

Arbeidstegninger og veiledning om bygging av takterrasser.