Slik bygges terrasser lettere og tettere

Slik bygges terrasser lettere og tettere

Terrasser kan isoleres, dreneres og fuktsikres med ISODREN

En takterrasse er så absolutt en del av det gode liv. Inntil den begynner å lekke. Her er en kort introduksjon til hvordan takterrasser kan bygges slik at det aldri blir fuktproblemer.

Is og sørpe tetter slukene på terrassen

Terrasselekkasjer skjer ofte på senvinteren. Frost om natten og snøsmelting om dagen kan føre til at terrasseslukene blir tette av is og sørpe.

I årstider med stadig forandring mellom minus og plussgrader settes også materialene på prøve. Når materialene blir våte utvides de, når de tørker igjen trekker de seg sammen. Det oppstår bevegelser som river i membran og tettinger. Etter noen år oppstår sprekker hvor vann kan trenge inn.

[rml_read_more]
Slik bygges terrasser fuktsikre og isolerte med ISODREN

Oppbygging av fuktsikker takterrasse trinn for trinn med ISODREN®. Gressdekke, belegning eller plantedekke.

Fremgangsmåte for fuktsikring av takterrasser med ISODREN®

Legg sluket og terrassens vanntette membran i temperert sone

Opphoping av is og sørpe og bevegelser i membranen kan unngås når man sørger for at både membran og sluk blir liggende i en varm sone. Med ISODREN®-platen som terrasseisolasjon rett ovenpå membranen, vil det aldri oppstå lekkasjemuligheter fordi verken membran eller sluk og tettinger utsettes for frost.
Slik bygges terrasser: Snittløsning for plendekke på takterrasse med ISODREN

Terrasser uten is, sørpe og slitasjeproblemer

Når en drenerende isolasjon som ISODREN® ligger rett oppå membranen, blir det aldri null grader eller minusgrader nede mot membranen og sluket så lenge rommet under terrassen holdes temperert. Ved å isolere direkte oppå membranen og ikke i eller under bjelkelaget til terrassen, vil takmembranen alltid ligge i temperert sone.

Slik er du sikret en terrasse uten problemer som følge av is og sørpe og materialslitasje på grunn av veksling mellom frost og varme.

Takterrassen blir lettere med ISODREN®

ISODREN®-platene legges rett oppå terrassens membran og dermed er det ikke behov for annet drenerende materiale på terrassen. Man slipper drenerende masser som grus eller singel. Dette reduserer byggekostnadene og byggetiden betydelig. Vektbelastningen på selve konstrukjonen blir også vesentlig redusert. Med ISODREN® får man lagt både isolasjon og drenering på plass i ett og samme produkt og i en og samme operasjon.

Fordi platene ligger an mot membranen med sine vannbestandige kuler, vil alt vann renne gjennom platene og langs mebranen i terrassens fallretning mot sluk.

Oppfyller alle forskriftens krav, fullgod dreneringsløsning og isolasjon i ett og samme produkt

ISODERN-platen er bygget opp av ekspanderende polystyrenkuler der hver kule er omsluttet av et lag bitumen/latexemulsjon. Produsenten kan derfor garantere at platene er vannbestandige i 50 år. Platene er også Oppfyller alle forskriftens krav som fullgod dreneringsløsning. Dermed spares konstruksjonen for unødig stor belastning fra tunge, drenerende masser.

Men blir takterrassen triveligere?

Med ti-år på ti-år uten vannskader eller fuktproblemer blir terrassen en kilde til trivsel i seg selv. Men hvorfor ikke realisere drømmen om en TAKHAGE nå når terrassen er fuktsikker?

Hva er vel mer trivelig og nyttig enn trær, busker og blomster – ja, bær og grønnsaker, på taket! Takhager er en voksende trend, særlig i bymiljøer. Miljøvennlig, fremtidsrettet, sunt og flott.

Benytt ISODREN®-platen som isolerende og drenerende dekke ovenpå terrassens membran og under jorddekket. Da er man sikret en fremtidsrettet løsning der planterøtter ikke vil vokse ned og forårsake skade.

Fordi platen aldri trekker til seg fukt er de uinteressante for planterøtter. Røttene vil holde seg i jordsmonnet hvor det vil være fuktighet og næring. Siden ISODREN®-platen leveres i ulike tykkelser og ulike grader av trykkfasthet, finnes det en løsning for alle formål.

Her finner du arbeidstegninger og veiledning om bygging av takterrasser.