Sedumtak

Hva er sedumtak?

Det bygges mange grønne tak i Norge, blant annet har Mandals kulturhus fått over 3000 m2 med sedumtak etter lokalt engasjement. Det grønne taket er blitt et flott innslag i Mandals bybilde.

Det er en økende miljøbevissthet også i verden generelt sett. En frodig takhage kan lett bli virkelighet med et sedumtak.

Sedumtak er en lett type grønne tak. Sedum er vannsamlende planter som åpner sine spalteåpninger bare om natta når fordampningen er minst. Dermed holder de på vannlageret over lengre tid enn de fleste andre vekster.

Det er en fordel som flere og flere utbyggere setter pris på.

Opp mot halvparten av det vannet som faller på et slikt tak vil igjen fordampe gjennom planten. Plantene har dessuten en estetisk skjønnhet da de blomstrer i rødt, hvit og gult. Bladene vil også endre farge gjennom året fra rødt til grønt.

sedumtak - sedum bergknapp

Plantefamilien som på latinsk heter “sedum” har fått det norske navnet “bergknapp”. På verdensbasis finnes det rundt 600 forskjellige typer av planten.

Sedum er en svært robust plantefamilie og er utbredt over hele den nordlige halvkule. Seksten planter av arten vokser vilt og naturlig i Norge. Du finner Bergknapp både på fjell og langs kysten her hjemme.

Mennesker har brukt grønne tak siden forhistorisk tid. Denne løsningen ga de tidlige husene beskyttelse mot vær og vind.

De tidlige takene isolerte godt i vintermånedene og var også et kjølig sted om sommeren. Dessverre for mer moderne bekvemmeligheter var disse ikke vanntette og det var heller ikke noe som beskyttet for uønsket dyreliv.

Drenering og fuktsikring av sedumtak

Det er viktig med riktig og god drenering og fuktsikring av sedumtak. Selv om planten samler på vannet og åpner sine spalteåpninger bare om natten.

For å ta vare på / fordrøye vannet i vegetasjonslaget, legges det ut en kraftig/tykk filterduk på ISODREN®-systemet. Jo tykkere duk, jo større «vannsøyle» må til for at vannet skal renne gjennom. På denne måten vil vegetasjonslaget klare å holde på fuktigheten lenger, noe som vil komme gress og planter til gode.

Et dekke med Sedum er et godt egnet vegetasjonslag der jordsmonnet blir i tynneste laget.

Med ISODREN®-systemet er risikoen for vanninntrenging som kan gi skader helt utelukket. Høyt temperaturnivå medfører lavt fuktinnhold i betongdekket. Jevn temperatur gir også minimal bevegelse i betongdekket, hvilket utsetter membranet for minimale belastninger.

Når arbeidet er utført riktig med hovedvekten av isolasjon over dekket og membranet, vil det heller ikke være risiko for kondensering i dekket.