Legging av torvtak

Hytter med torvtak

 

Å legge torvtak er en forhistorisk takteknikk

Legging av torvtak før i tiden var krevende og taket ble brukt for å isolere mot vær og vind, og gi svale temperaturer i heten. Det var en stor og tidkrevende prosess å legge slike tak. (Dessuten har ikke alltid slike tak vært drenerende).

Det har endret seg i dag, med moderne «alt i ett» metoder som ISODREN®-platen, er legging av slike tak blitt en forholdsvis enkel jobb.

[rml_read_more]

 

ISODREN®-systemet isolerer, drenerer og fuktsikrer alt i samme operasjon. Vi er stolte av å kunne levere løsninger til det 21. århundret som fortsatt har de samme gode egenskapene men med ekstra moderne fordeler som et pluss.

 

Tradisjonelt torvtak er i dag ofte erstattet med jordsekker og gress, noe som gjør jobben mye enklere. Dette fordi man da ikke er avhengig av å hente torv opp fra myra. Transport av torven faller også bort.

I tillegg til isolering så er drenering av vann også ivaretatt med løsninger som ISODREN®-platen. Et estetisk vakkert tak trenger ikke være vanskelig å legge.

Hør med oss da vel?

Slik legges torv/gresstak med ISODREN®-platen

Ett av de viktigste punktene for å legge et godt torvtak er at underlaget er godt.

Vær sikker på at taket tåler vekten av torvtaket, og gjør alle nødvendige reparasjoner for å sikre taket. Er man usikker er det lurt å leie inn profesjonell hjelp for en evaluering av taket.

ISODREN-platen isolerer, drenerer og fuktsikrer

Fremgangsmåte

  1. Tredekke, og konstruksjon.
  2. Lag med takpapp, takledning.
  3. Knottplast erstattes av 65 mm ISODREN®-plate + filtduk mellom torven og platen. Hvis det er bratt kan man legge et geonett for å holde på torven. Fordel er at du får drenslaget mellom pappen og torven med isodren. Fuktmesige og energimessige forhold bedres med ISODREN®-platen.
  4. Torv eller jordsekker. Torvtak har også en levetid, et godt torvtak skal være utrustet for de norske årstidene, og det er essensielt for et godt torvtak med et egnet underlag, dette er viktig for torvtakets levetid. Gode løsninger leveres av ISODREN.

Hva er prisen på torvtak?

Prisene på torv og jordsekker varierer fra leverandør til leverandør, men i de fleste tilfeller er det ikke et avskrekkende alternativ på din bolig, hytte eller laftehus.

 

Torvtak har blitt lagt fra før forhistorisk tid

I Norge har vi lange tradisjoner med slike tak, kunnskapen om legging av torv som strekker seg fra før vikingtiden og frem til i dag.

Det er igjen en økende interesse rundt torvtak til hytter og laftehus da moderne løsninger som ISODREN® også leverer har gjort det relativt enkelt å legge torvtak.

Torvtak har blitt brukt til å tette primitive midlertidige reisverk som gapahuk og jordgammer, men også ved faste bosettinger på vikingtidens langhus ble takene dekt med torv. Torven ga god isolasjon mot vær og vind på høsten, isolerte mot kulden om vinteren og ga ly fra varmen om sommeren.

Torven ble skåret ut fra myrer og brakt til bosetningene for å benyttes som om en av de få alternativene til godt tak, helt til midten av 1800 tallet i ulik utstrekning forskjellige steder i landet.

Enkelte bosettinger på vestlandet benyttet torvtak helt inn til 1950 før andre alternativer kom på banen. Det ble også benyttet torvtak i byene men dette ble det slutt på da det var stor sjanse for smittebrann med bruk av torvtak.

Idyllisk norsk hytte med torvtak
Foto: Torbjørn Sandbakk

 

Hvordan er legging av torvtak blitt så enkelt?

I riktig gamle dager benyttet man bjørkenever og la den hvite siden ned på treverket og brukte dette som underlag for legging av torvtak. Så la man to lag torv, først skikkelig torv uten for mye jord, med gresset ned og så et nytt lag med torv med gresset opp.

Tverrstokken nederst på taket sørget for at torven ikke gled av taket. Den primitive takrennen som bestod av en uthullet stokk og en pinne gjennom i hver ende førte vannet vekk fra taket slik at det ikke samlet seg vann og at taket ikke råtnet. Det var tungvint å skaffe materialer å også tidkrevende å legge torvtak før i tiden.

 

Moderne løsninger som ISODREN®-platen, gjør legging av torvtak til en helt annen og mye enklere prosess. Nå kan det fort gjøres å få et flott, estetisk vakkert, sikkert, og naturlig utseende grønt tak.

 

I dag med helt andre rammer for isolasjon og drenering og “alt i ett” løsninger som ISODREN®-platen legger man ofte gresstak med sekker av jord, hvor gresset vokser på sekkene og det er det estetiske som er i fokus.

Hvorfor bør du velge “Alt i ett” løsningen fra ISODREN®?

ISODREN®-platens egenskaper inkluderer:

  1. Drenering og kapillærbryting – slik at vann ikke blir stående i konstruksjonen.
  2. Fuktsikring – slik at fukt ikke trekker inn i konstruksjonen.
  3. Utvendig isolering – sikrer både mot energitap og gir en temperert konstruksjon uten fuktskader.
  4. Diffusjonsåpen løsning – sikrer et alltid tørt underlag.
  5. Radonsikring som innfrir forskriftenes krav.

Nøl ikke med å ta kontakt med oss i ISODREN®

for råd eller hjelp.