Isoler kjellere med dampåpen isolasjon

Isoler kjeller med dampåpen isolasjon

 

isodren kjeller

Om du isolerer kjelleren med dampåpen isolasjon unngår du redusert U-verdi over tid . De fleste isolasjonsprodukter for kjellere og grunnmurer ivaretar kravet til energisikring like bra.

Men langt fra all isolasjon er dampåpen slik at konstruksjonen kan tørke utover. Det kan føre til fuktopptak i selve isolasjonsmaterialet over tid. Dette er alvorlig når vi vet at 10 % fukt i isolasjonen kan redusere U-verdien med inntil 70 %. Ikke de første 5 årene, men kanskje de neste 10 eller 15 år.
[rml_read_more]
Det finnes en mengde varianter av isolasjonsprodukter til en lang rekke bruksområder; glassull, steinull, plastisolasjon som isopor, EPS- og XPS-plater. Alle med den ene hensikt å spare energi og varmetap. Men hva med evnen til å slippe fukt igjennom? Her utdyper vi hvorfor dette er så viktig.

Mange tenker annerledes om isolering av kjellere enn isolering av bygg over bakken

Alle i bransjen forstår at når en bygning skal isoleres isolasjonen sikres mot å bli våt. Derfor legges det dampsperre på innsiden av bygget. Da hindrer man at fuktig inneluft kondenserer til vann i isolasjonen og reduserer U-verdien. På utsiden av isolasjonen legges det dampåpen vindsperre, slik at evt. fukt i isolasjonen kan komme ut. Men om dette er en selfølge for bygg over bakken, er det langt fra en selvfølge når man skal isolere under bakken.

Akkurat som med bygg over bakken må isolasjonen i bygg under bakken sikres mot fuktskade

Det betyr at varm inneluft ikke må kunne skade isolasjonen når den kondensere til vann. Over terreng vil et bygg kunne tørke på ulike tider av året, fordi det hele tiden er store variasjoner i vær og temperatur. Men under bakken er det konstante forhold. Den relative fuktigheten i luftporene i bakken er alltid 100 %, og temperaturen er også relativt konstant.

Mer om fuktsikring av kjellere og grunnmurer. Og her kan du lese om at fukt i kjellere må løses med riktig kunnskap.

Kjellervegger og kjellergulv må holde høyere temperatur enn bakken utenfor

Vi må sørge for at det alltid er en temperaturforskjell mellom konstruksjonen og bakken utenfor. Muren må holdes varmere – og ikke like kald eller kaldere enn bakken utenfor. Dette er en hovedgrunn til at vi ikke kan få sagt det ofte nok: Isoler kjellere på utsiden, og bruk diffusjonsåpen isolasjon!

Diffusjonsåpen isolasjon ISODRENHer kan du lese mer om isolering av kjellere og grunnmurer.

Isoler kjellere slik at kondensringspunktet ligger på utsiden

Når kjellerens vegger og gulv  holdes varmere en bakken utenfor vil damptrykket i muren være større enn i bakken. Som følge av denne trykkforskjellen vil fuktmolekylene vandre ut av vegger og gulv. Det betyr i praksis at kondenseringspunktet der fukt blir til vann vil ligge utenfor muren og ett eller annet sted inne i isolasjonen avhengig av temperaturforskjellene i og utenfor muren. Det fine med dette er at kjellermuren alltid kan tørke opp, og fukt som blir tilført muren fra inneluften blir ført ut av bygget. Men det krever altså at isolasjonsmateriealet er dampåpent og ikke trekker opp i seg fukten.

Isolasjonsmaterialet må tåle fuktbelastningen

Dersom isolasjonen ikke tar unna fuktvandringen, vil fukten kunne kondensere der den møter isolasjonen eller et stykke inn i den. Over tid vil dette som nevnt redusere isolasjonsevnen og energitap og fuktskader blir følgene. Derfor må isolasjonen under bakken være dampåpen på lik linje med vindsperren utenfor isolasjonen i bygg over bakken. Da vi alltid fukten bevege seg ut av konstruksjonen (gulv og vegger) og ut mot jordbakken der fukten kan kondensere til vann.

 «Heldigvis finnes det isolasjonsplater som holder seg tørre i tiår på tiår samtidig som de både er dampåpne og drenerende».

Isoler kjellere med ISODREN®. Da innfris alle krav til energi-, vann-, og  fuktsikring

I ISODREN®-systemet er alle ovennevnte forhold tatt hensyn til:

  • Energisikring, fordi platen har like god U-verdi som annen isolasjon av skumplast (EPS og XPS) og U-verdien opprettholdes i tiår etter tiår.
  • Fuktsikring, fordi platen er optimalt dampåpen uten at materialet opptar fukt.
  • Drenering, fordi dreneringskapasiteten er så stor at kapillær binding av vann ikke oppstår.
  • Radonsikring, fordi evt. radon fester seg til fuktmolekyler og vandrer ut av konstruksjonen sammen med fukten.

Last ned Isodren® lommebrosjyre som enkelt illustrerer hvordan få full kontroll på vann, fukt og energitap PDF. 2-sidig  folder –  3,7 Mb.

Monteringsveiledning for kjellere. pdf. (12 sider, 2,6 Mb.)

Prosjektering av kjellervegg/grunnmur.pdf. (12 sider, 2,1 Mb.).

Har du et prosjekt du er usikker på, men ønsker å gjøre det riktig? Kontakt oss så vil vi snarest mulig ta kontakt.