Hvorfor velge ISODREN® isolasjonsplater?

Hvorfor velge ISODREN® isolasjonsplater?

Isolasjonsplater er vanligvis en plate med isolerende egenskaper laget av et strukturelt eller ferdig materiale som består av lag med lett komprimert materiale, og brukes spesielt for sin termisk isolerende effekt.

Det finnes et hav av forskjellige tilbud på konvensjonelle isolasjonsplater, alle med forskjellige egenskaper og til forskjellige formål.

Har du tenkt over hva du ser etter i isolering av bygget ditt? Av og til holder det ikke med kun noen få egenskaper når du ser etter materialer for å isolere ditt bygg.

 

“ ISODREN® sin isolasjonsplate skiller seg ut fra mer konvensjonelle isolasjonsplater ved i ett og samme produkt løse alle problemer knyttet til vann, fukt, energitap og radongass. “

[rml_read_more]

 

ISODREN® sin isolasjonsplate sikrer:

  • Drenering og kapillærbryting – slik at vann ikke blir stående i konstruksjonen.
  • Fuktsikring – slik at fukt ikke trekker inn i konstruksjonen.
  • Utvendig isolering – sikrer både mot energitap og gir en temperert konstruksjon uten fuktskader.
  • Diffusjonsåpen løsning – sikrer en alltid tørr mur.
  • Radonsikring som innfrir forskriftenes krav.

Trykkfast isolasjon

Isolering av vegger, tak og gulv er viktig for at ditt hus skal være energieffektivt. Det bør isoleres slik at varmen ikke siver ut.

Veggene mister 15-20% av husets totale varmetap. Taket taper 10-15% for å minimere disse tapene er god isolering av vegger og tak essensielt.

Kilde: www.polreff.org

ISODREN sin isolasjonsplate er en trykkfast isolasjon som sikrer boligen mot slike energitap.

Isolasjon tak

ISODREN®-platen sikrer drenering og kapillærbryting, fuktsikring og utvendig isolering mot energitap på ditt tak.

Med egenskapene i ISODREN®-isolasjonsplate vil vann dreneres vekk og avstøtes ditt tak, og energieffektiviteten vil gå opp med de isolerende egenskapene platen tilbyr.

Isolasjonsplater vegg

Egenskapene til ISODREN® sin isolasjonsplate sikrer din vegg fra vann, fukt, energitap og radongass i en ukonvensjonell multi løsning.

  • Banebrytende egenskaper for alle konstruksjoner.
  • Stor dreneringskapasitet slik at vann renner bort fra konstruksjonen.
  • Høy isoleringsevne slik at konstruksjonen holdes varmere enn grunnen omkring.
  • Diffusjonsåpen slik at fukt vandrer ut av kjellerveggen eller gulvet og føres vekk i den diffusjonsåpne isolasjonen.
  • Sterkt kapillærbrytende slik at vann ikke trekke opp i platene og gjør konstruksjonen fuktig.

Isolasjon tak tykkelse

Størrelser, tykkelser og trykkfasthet for alle forhold:
Tykkelser: 65 mm og 100 mm.
Formater: 100 x 750 x 1000 mm, og 65 x 800 x 1200 mm
Trykkfasthet: fra 60 kPa til 200 kPa.
Lette å transportere, håndtere og bearbeide.
Leveres plastembalert i varierende antall etter platenes tykkelse.
Bestanddeler: Ekspanderende polystyrenkuler sammenlimte til ufalsede plater uten skårne kanter eller overflater. Limet består av vannbasert bitumen/latexemulsjon.

Teknisk godkjenning: 0397 (SWEDCERT) och SP rapport F302789-05 S.

Isolasjonsplater utvendig

ISODREN®-platen tilbyr gode egenskaper for utvendig isolering i et nordisk klima.

Isolasjonsplaten fra ISODREN® har en høy dreneringskapasitet. Den isolerer godt og sørger for at fukt vandrer ut av kjellerveggen og ut i isolasjonen. Dermed trekker ikke vann opp i platene og grunnmuren blir ikke fuktig.