Hva er Radon?

Hva er Radon? Bilde: Periodesystemet

Radon er en luktfri radioaktiv gass

Den dannes naturlig ved nedbrytning av små mengder uranium i stein og jordsmonn i bakken, gassen kan være helseskadelig og kreftfremkallende i oppsamlinger og store mengder.

Utendørs vil konsentrasjonen av radon normalt være lav. Helsefare oppstår først når gassen siver inn i vårt innemiljø og inhaleres.

Viste du at bygninger raskt kan bli store Radon-oppsamlere? Radon gassen er en kjent årsak til lungekreft, hvor statistikken bare toppes av røyking ca. 300 nordmenn dør årlig av lungekreft forårsaket av Radongass ifølge verdens helseorganisasjon (WHO).

Hvordan sikrer jeg min bolig mot Radon?

Forskriftens krav til radonsikring har det vi kan kalle en «passiv»  og en «aktiv» del.

[rml_read_more]

A) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.

B) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjonen i inneluft stiger over 100Bq/m3.

Den passive delen

Her skal det finnes et tett sjikt mot grunn (sperre) ofte også omtalt som membran. Membran kan være et smøre sveise- kombinert- membran og kan plasseres på tre forskjellige steder i konstruksjonen.

Under hele konstruksjonen

Under eller over eller i isolasjonssjiktet.

Over betongen før gulvbelegg.

Plasseringen er en kombinert radon-  fukt- sperre og finnes som membran på rull eller flytende smøremembraner.

Den aktive delen

Ofte for knippet med radonbrønn, Den skal kunne aktiveres ved behov.

Med en åpen ISODREN® løsning er det mulig å skape undertrykks ventilering i selve ISODREN® dersom Bq-ellen overstiger 100Bq.

Med ISODREN® løsningen skapes utadgående (nedad gående) fuktvanring hvilket også påvirker mengden radongass som kan trekke oppover.

Bortsett fra leiligheter fra andre etasje og oppover står det som anbefalt å måle Radoninvået i alle norske hjem for å se om tiltak er nødvendig.

Målingene

utføres med en såkalt sporfilmmåling, du bør bruke en radonmåler per oppholdsrom. Minimum 2 Radonmålere per bolig og minst 1 per etasje. Ved større boliger må det påregnes flere Radonmålere. Med oppholdsrom menes f.eks. stue, soverom, kjellerstue, kontor, hybel i underetasjen.

Sporfilmen settes i rommene og måles over to måneder i vinterhalvåret. Sporfilmene sendes så til avlesning. Kritisk grense for Radonnivået er 200 Bq/m3, men det anbefales å iverksette strakstiltak allerede ved nivåer som overstiger 100 Bq/m3.

Ulike kilder til radongass

Byggegrunnen: I Norge er det særlig områder med granitter og alunskifer i bakken som utvikler radon. Naturlig nedbrytning av uranium i stein og jordsmonn under huset danner den radioaktive og luktfrie gassen Radon som siver opp gjennom sprekker i byggegrunnen/gulvet og rør og kabler.

Tiltak:

Sørg for at selve boligrunnen er mest mulig tett, bruk Radonmembran, som er godkjent både som fuktsperre og våtromsmembran.

Personlig har jeg god erfaring med å bruke radonmembran sammen med ISODREN®-platen.

med dette oppnår du både Radonsikring og fuktsikring samtidig som isolering og drenering av betongkonstruksjoner er optimalt ivaretatt i overensstemmelse med forskriftenes krav.

Radongass drives ut gjennom ISODREN®-platen

Isodren platen

Siden ISODREN® sørger for varig transport av fukt ut av konstruksjonen, og vi vet at radongassens alfapartikler festes til fuktmolekyler, vil gassen drives ut gjennom de dampåpne ISODREN®-platene.

Bruk av ISODREN®-platen og ISODREN®-radonmembran til radonsikring av plate på mark og kjellere innebærer fullstendig og forskriftsmessig:

  1. Radonsikring.
  2. Fuktsikring.
  3. Isolering.
  4. Drenering.

Med en og samme løsning!

Grunnmasse

Hvor mye som kommer opp til overflaten og inn i huset avhenger av hva massene i bakken under huset består av. Radon beveger seg tregere i leire enn i grus og steinfyllinger. Undertrykk, som det ofte er i bygninger, påvirker mengden av gass som kan trenge inn.

Tiltak:

Se til at bygget har en balansert ventilasjon, og ett tett sjikt mot grunnmur.

Radonbrønn

Tiltak som sørger for å lede Radongassen bort før den siver inn i huset. Produktet skaper undertrykk i grunnen slik at radongassen hindres i å trenge inn i konstruksjonene.

Borrevann

Får du vann fra borrebrønn i grunnfjellet kan årsaken til for høye Radonverdier være dusjen på badet hvor radongassen siver ut.

Tiltak:

Her må boligen sikres på øvrige måter, så de helhetlige radon nivåene ikke overskrider det som er innenfor akseptable målinger.
(Se tiltak nevnt ovenfor).

Kontakt eksperthjelp for risikovurdering og sikring av boligen.