Grønne tak

Hva er grønne tak?

I et møte på det blide Sørlandet våren 2013, kommer det frem at et endret klima vil føre til mer nedbør og mer intense regnskyll. Grønne tak har vist seg som et effektivt alternativ i et stadig tøffere klima.

Her i Skandinavia har vi lange tradisjoner med torvtak, som strekker seg helt tilbake til forhistorisk tid. Man kan også se trenden med grønne tak på for eksempel flyfoto fra mange storbyer rundt om i verden.

 

«Grunnprinsippet for fuktsikring av grønne tak og terrasser er at membranen ligger varmest mulig og ikke utsettes for vanntrykk over tid.» 

 

To typer grønne tak – intensive og ekstensive

Intensive grønne tak er hovedsakelig forhøyede parker. De kan bære busker, trær, gangveier og benker med sine komplekse strukturelle støttemidler, vanning, drenering og beskyttelseslag.

 

«Med ISODREN®-systemet som både isolerer, drenerer og er kapillærbrytende, oppfylles alle krav til energi- og fuktsikring i en og samme arbeidsoperasjon!» 
[rml_read_more]
(Les mer om ISODREN®-systemet lenger ned). 

 

Ekstensive grønne tak krever lite vedlikehold, og eksisterer vanligvis på grunn deres miljøfordeler og fungerer ikke som tilgjengelige takhager. Typisk er disse satt sammen av et tynt lag jord/vekstmedium og består stort sett av plantearter innenfor sukkulenter, gress og moser. Bergknappslekta (Sedum) er mye brukt, derav betegnelsen Sedumtak.

 

Grønne tak, Bilde: Grønt tak

 

Bruksområder for grønne tak

Mange ser muligheten til å fremme et grønnere landskap ved å velge slike tak i et urbant miljø hvor det lenge har vært mer vanlig å se grus, asfalt, tjære og betong.

Det er blitt et friskt pust i et ellers grått bybilde. Både bedrifter og privatpersoner som ønsker et mer miljøvennlig alternativ vil se fordelene ved dette valget. Takene reduserer energikostnadene med naturlig isolasjon og skaper fredelige miljøer for mennesker og dyr.

Absorpsjonsevnen til oppbygningen på disse takene er også stor, noe som kan redusere behovet for komplekse og dyre dreneringssystemer.

Tenker man langsiktig er det klare økonomiske fordeler ved å velge grønt tak som på sikt også vil overgå oppstartskostnadene. Grønne tak beskytter takmembranen mot hardt vær og ultrafiolett stråling (UV). De har ofte en levetid på opp mot 50 % mer enn vanlige hustak.

 

grønne tak Bilde: Leilighets bebyggelse

 

Hvordan unngå fukt og dreneringsproblemer?

Fuktproblemer og lekkasje bør helst ikke oppstå på tak, terrasser og hageanlegg. Skadene blir lett omfattende. Løsningen er å bruke ISODREN®-systemet.

 

Planterøtter trenger ikke ned i ISODREN®. Siden ISODREN®-systemet aldri trekker til seg fukt er den også uinteressant for planterøtter. Røttene vil ikke skade dreneringen eller isolasjonsevnen til ISODREN®, men holde seg i jordsmonnet hvor det alltid vil være fuktighet og næring.

 

Dypt jordsmonn på terrassen er ingen hindring. ISODREN®-systemet leveres i ulike tykkelser og ulike grader av trykkfasthet. Derfor finnes det en løsning for alle typer overbygninger på platene. Det betyr at et dypt jordsmonn på terrassen ikke er noen hindring, forutsatt at konstruksjonen under tåler vekten.

Da er det også en stor fordel med ISODREN®S dreneringsfunksjon: ISODREN®-platene utgjør en fullgod dreneringsløsning og erstatter f.eks. singel og grus. Effektivt, lett og varig. ISODREN®-platene har 50 års funksjonsgaranti.

 

Grønne tak, Bilde: utsnitt illustrasjon

 

 

GRØNNE TAK OG TERRASSER MÅ PROSJEKTERES MED UTVENDIG ISOLERING

Legger man isolasjonen innvendig i bygget, har man riktig nok sikret seg mot energitap i rommet under terrassen, men fordi terrassens bjelkelag dermed vil holdes kaldt, blir kondenseringspunktet liggende i konstruksjonen. Da har man bygget inn risiko for fuktskader over tid.

Problemet løses enkelt med utvendig isolering. Konstruksjonen vil da alltid være sikret mot kondensdannelse inne i bygget.

Først legges membranen mot terrassedekket og så legges isolasjonen på membranen. Membranen vil da fungere både som vannsperre og dampsperre. Platens gode varmeisoleringsevne gi flere fordeler:

 • Høye temperatur vil føre til lavt fuktinnhold i betongbjelkelaget.
 • Jevn temperatur gir minimalt med bevegelse i betongbjelkelag og membran.
 • Oppvarmingskostnadene reduseres.

Med andre ord: Varmeisolering under bjelkelaget fører til motsatt effekt: kalde og fuktige betongbjelkelag. I et land som Norge, med store temperaturforskjeller ute og inne, må kondenseringspunktet ligge på utsiden av konstruksjonen.

 

BENYTT DRENERENDE OG KAPILLÆRBRYTENDE ISOLASJON TIL GRØNNE TAK OG TERRASSER

Vann må dreneres vekk fra grønne tak og terrasser,  ikke minst under langvarig regn og kraftige regnskyll på fuktmettet jord. Samtidig må ikke vekstgrunnlaget for plantene tørke ut når regnet lar vente på seg.

Plastisolasjon som EPS og XPS er god isolering og trekker ikke vann.

Men EPS- og XPS-plater må ikke bli liggende i vannspeilet på membranen og heller ikke utsettes for vanntrykk. Da trekker de fukt over tid og isoleringsevnen reduseres.

Det er i tilfelle avgjørende at slik isolasjon ligger oppå et drenerende og kapillærbrytende sjikt. Men det finnes isoleringsplater som aldri opptar fuktighet og likevel gir optimal drenering. Samtidig er de også kapillærbrytende. Bruk av ISODREN® gir betydelige fordeler:

 • Oppbyggingssjiktet på terrassen kan reduseres eller erstattes med økt isolering.
 • Arbeidet går vesentlig raskere når man isolerer og drenerer i samme operasjon.
 • Belastningen på takkonstruksjonen blir redusert.

 

REDUSER BELASTNINGEN PÅ TERRASSENS BJELKELAG

Den lave egenvekten til ISODREN®-platen, 20–60 kg/m³, minker vekten på bjelkelaget med 120-180 kilo/m² sammenlignet med grus. Det gir en rekke fordeler:

 • Reduserer dimensjoneringen av bjelkelaget.
 • Reduserer transport og utlegging av annen drenerende masse.
 • Fordi tettesjiktet blir liggende i varm sone vil regnvann som trenger ned til membranen tørke raskt opp.
 • Både membran og den isolerende, drenerende og kapillærbrytende platen vil holdes tørr. Det er ingen risiko for at røtter trenger ned og skader membranen.
 • Med riktig trykkfasthet kan ISODREN®-platen benyttes under gang- og kjøreareal.

 

MAGASINERING AV VANN KAN FØRE TIL ISDANNELSE PÅ GRØNNE TAK OG TERRASSER

Ettersom kravet til mange og ulike vekster på grønne tak og terrasser øker, stilles det større krav til at vann og næring er tilgjengelig. Derfor har det kommet på markedet ulike løsninger som kan lagre overskuddsvann; vannmagasinerende løsninger.

Konflikt mellom kravet til fuktsikring og kravet til fuktmengde til vekstene. Når vi bygger inn et vannspeil i oppbyggingen – altså ulike systemer, tekstiler osv. som kan magasinere mye vann, så bygger vi strengt tatt en isflate på taket om vinteren.

Mange vannmagasinerende produkter fungerer bra i sørligere strøk fordi vannet kan fordampe hele året. Men hos oss fryser det til is. Jorddekket på terrassen blir et lag med is. Det gir en del utfordringer når det under dette skal opprettholdes et inneklima på over 20 varmegrader,

Gode geo-tekstiler og andre matteløsninger med vannmagasinerende egenskaper for grønne tak og terrasser må benyttes riktig. Gjør man det, kan man redusere noe på kravet til minimum 30 cm vekstmedium.

Men dersom slike matter legges rett på et tett isolasjonssjikt, kan det gå galt.

Når vannreservoarene går fulle og renner over, renner overskuddsvannet rett ned på isolasjonen som da utsettes for vanntrykk fra oversiden. Og hvis man allerede har gått på akkord med kravet til et drenerende sjikt under isolasjonen, vil isolasjonssjiktet ha vannpåkjenning både fra oversiden og undersiden. Det gir redusert isolasjonsevne over tid.

Grønne tak og terrasser som isoleres med ISODREN® opprettholder en varm og drenert membran, tørr isolasjon med vedvarende isolasjonsegenskaper og et kontrollert vanninnhold i oppbygging og vekstmedium.

Med andre ord en energieffektiv konstruksjon med godt inneklima.

 

Kilde:* Framtidens byer har grønne tak -regjeringen.no