Gamle kjellere er gull verdt

Gamle kjellere er gull verdt

Gamle kjellere er gull verdt

Gamle kjellere ansees som uegnede arealer til boligformål på grunn av fukt og råte. Fortidens byggeskikk innhenter tusener av norske boligeiere i form av fuktige kjellere. Men fremtidsrettede drenerings- og isolasjonsløsninger kan gjøre slike kjellere gull verdt.
[rml_read_more]
For hva vil du gi for en lun og tørr kjeller som er innredet slik du ønsker, og er like god å oppholde seg i som resten av huset? En hel underetasje som du kan innrede med soverom, vaskerom, et ekstra bad, toalett, treningsrom, bibliotek, TV-stue, musikkhule, badstue… eller kanskje hybelleilighet?

Enkle grep og nye løsninger

Med forholdsvis enkle grep og nye, fremtidsrettede løsninger for fuktsikring, kan kjelleren bli gull verd. Arbeid og materiell for å få en fuktskadet kjeller vedvarende tørr og fuktsikker koster en brøkdel av å bygge nytt. Prisen for å bygge en helt ny kjeller med innredning og det hele blir av håndverkere fort anslått til millionen eller mer, avhengig av tomt og størrelse selvsagt. Men uansett en betydelig kostnad.

Isodren har løsninger som tåler fremtidens fuktbelastninger

Produktene er basert på fuktmekaniske prinsipper som har bevist sin kvalitet gjennom 30 års bruk i Skandinavia. Nå, etter drøyt 20 år på markedet er ISODREN® navnet blitt synonymt med Kvalitet, langsiktighet, energieffektive, fuktsikre kjellere og takterrasse løsninger.

Grav opp rundt kjelleren, drener etter riktige prinsipper og isoler på utsiden av muren med den diffusjonsåpne, drenerende og kapillærbrytende isolasjonsplaten; ISODREN. Innred deretter kjelleren slik du vil og når du vil. Verdien av arbeidet vil langt overstige kostnadene.

Hvordan få din gamle kjeller til å bli tørr, og aldri mer gi grobunn for fukt og råte.

To-årig SINTEF-prosjekt bekrefter ISODRENS fordeler fremfor andre fuktsikringsløsninger.