Fuktskader i kjellere – 6 vanlige årsaker og hvordan de unngås

Fuktskader i kjellere –

– 6 vanlige årsaker og hvordan de unngås!

 

Fuktskader er et problem. Det kan skade bygg, påvirker inneklimaet og forårsake helseproblemer.

En av grunnen til at kjellere står i fare for å utvikle fuktskader, er at grunnvannet legger konstant press på veggene. Vann og fukt følger alltid minste motstands vei og vil ofte finne seg veier inn i kjelleren.

Det er alltid lettere å forebygge (ved nybygg) en å rette skader når de først oppstår i eldre bygg. Følger man ikke med på lukt og fukt i bygget, kan skadene bli omfattende og svært kostbare.

[rml_read_more]

Murvegg

«Enkelte muggsopptyper kan gi alvorlig lungesykdom, allergisk alveolitt».

 

Klassiske tegn på at du har med fuktig kjeller å gjøre

 • Lukt

Overflødig fuktighet i en kjeller kan forårsake en umiskjennelig kjellerlukt og er et typisk faresignal.

 

 • Fuktige flekker langs gulv og vegger

Dette er som regel tegn på at vann og fukt siver gjennom veggene, gulvet eller vinduer.

 

 • Muggsopp

Fra Wikipedia: mygl eller skimmel er sopper som vokser som mycel og vanligvis produserer store mengder sporer, vanligvis ukjønnede. Mugg er fremveksten av slike sopper på organisk materiale. Det ser vanligvis ut som et loddent eller dunete lag og kan ha farger som sort, hvitt, grønt, gult og rødt, avhengig av arten.

 • De er ikke fotosyntetiske og trenger ikke sollys; faktisk kan sollys ofte drepe dem. Mugg trenger organisk næring og fuktighet.

 

«Muggsopp kan forårsake allergiske reaksjoner.»

«Enkelte muggsopptyper kan gi alvorlig lungesykdom, allergisk alveolitt».

 

 • Efflorescens

Fra Wikipedia: eller utblomstring er danning av hår- eller moseaktige belegg av sekundære mineral, såkalla efflorescensar (forskjellig fra ekshalasjonsbeslag). Efflorescens oppstår ved fordamping av vatn frå overflata av bergartar og mineral, eller ved at krystall som inneheld krystallvatn gjev frå seg ein del av vatnet sitt.

 

 • Avskalling

Når vann kommer inn i overflaten av betong, murstein eller stein, vil salt fra vannet føre til at overflaten skaller av, skreller eller faller ut.

– Fuktskader i kjellere oppstår selv om det ikke nødvendigvis er skader på drensrørene. Kapillart oppsug kan være et problem, plastmembran på utsiden et annet.

Les mer om kapillar krefter her 

 

Seks vanlige årsaker til fuktskader i kjellere

1. Bakken heller mot huset og nedfallsrør avslutter for høyt opp, eller mangler utkastere, slik at vann spruter mot veggen og fukt suges kapillart inn.

 

 • Takrenner er utformet for å føre vann bort fra bygget, og man må sørge for at vann som renner ned fra taket ikke spruter inn mot veggene. Dette kan forårsake store fuktskader i kjellere og grunnmur over tid, men er forholdsvis enkelt å rette opp. Derfor er det om å gjøre å være tidlig ute med tiltak.

 

2. Svakheter i kjellerveggens dreneringsløsning og drensledning.

 

 • Dersom drensledningen av en eller annen grunn ikke fungerer (ligger) som tiltenkt, eller det mangler veggdrenering, kan sålen (den nederste del av murveggen som kjellerveggene hviler på) bli stående i vann. Muligheten for at vann kan stå mot kjellerveggen og gi lekkasje innover i konstruksjonen er også tilstede. Feil på dreneringssystemet kan være krevende å oppdage og arbeidskrevende å gjøre noe med.

 

3. Manglende kapillarbrytende sjikt.

 

 • (Et vanlig tegn på mangelfull fuktsikring av kjeller og grunnmur – og gulv). Selv om nedløp og drensledning er montert riktig, kan likevel kjelleren dra inn vann. Vann kan vandre kapillart både inn i veggen og opp gjennom sålen og gulvet.
 • Over tid vil det føre til betydelige fuktskader. Dette er en utfordring som ofte er oversett. Heldigvis kan både gamle og nye konstruksjoner under bakken rettes opp. Aller enklest er det selvsagt å forebygge i nye bygg.

 

4. Manglende eller feilplassert varmeisolering.

 • Fuktsikring av kjeller og grunnmur må ta hensyn til hvordan vanndamp oppfører seg bl.a. i forhold til temperaturforskjeller. Mangler kjellermuren isolering på utsiden, vil varmen i kjellerrommet gå utover og temperaturen og damptrykket i bakken rundt muren vil øke slik at det oppstår inngående fuktvandring.

 

 • I tillegg vil kondenseringen, stedet der varmen og kulden møtes, skje inne i konstruksjonen. Dersom isoleringen plasseres på innsiden, for å energisikre, vil kondenseringen skje mellom isolasjonen og grunnmuren. Dette er et aspekt som ofte verken er forstått eller tatt hensyn til på riktig måte.

 

 • Bruk av ISODREN®-plater på utsiden av muren er en effektiv løsning, selv om det for mange fortsatt anses som lite innlysende fordi man «aldri har gjort det før..».

 

5. Tette sjikt på utsiden av grunnmuren.

 

 • Damptette sjikt på utsiden av muren betyr som regel manglende kunnskap om fuktsikring av kjeller og grunnmur. Det fører til at all fukt må tørke innover. Over tid oppstår fuktproblemer, misfarging m.m. på innsiden, ikke minst om kjellerveggen er malt med diffusjonstett maling. Alt for lenge har plastsjikt, asfalt osv. brukt på utsiden av kjellermurer – med det til følge at de blir alt for tette. Jordfukt og vann slipper riktignok ikke inn, men fukten i konstruksjonen slipper heller ikke ut. Mange fuktskader på kjeller og grunnmur har sin årsak nettopp her.

 

6. Innvendig varmeisolering.

 

 • Nok en årsak til at fuktsikring av kjeller og grunnmur har feilet så mye i tidligere år. Dersom kjellerveggene isoleres på innsiden og ikke utsiden, fører det til at veggkonstruksjonen blir kald med høy relativ fuktighet tilsvarende den som er i bakken. Dugg/kondens- punktet vil være på innsiden av muren. Svært ofte fungerer slike løsninger som ideelt grunnlag for utvikling av sopp og mugg. Årsaken er at man kanskje samtidig med isolasjonen har hatt på dampsperre, for det har man jo ellers i huset. Fukt som er i veggen kommer verken ut på innsiden eller utsiden (siden murene som oftest er gjort vanntette på utsiden).

 

 • Løsningen er å isolere på utsiden, ikke på innsiden. Og isoleringen bør gjøres med isolasjon som også er dampåpen og drenerende samt kapillarbrytende. Da er alle sider ved fuktsikring av kjeller og grunnmur ivaretatt – tillike med andre konstruksjoner på og under bakken

 

Løsningen på disse problemene ligger alle i en enkel plate!

Nå er ISODREN® produktene tilgjengelig i et økende antall forhandlere i Norge.

ISODREN® – platen består av kuler av ekspandert polystyren som er limt sammen med en bitumen/latex-emulsjon som hindrer fuktopptak.

Kortfattet beskrivelse av ISODREN®platen.

Foruten å være fuktbestandige er platene diffusjonsåpne og kapillarbrytende

De blir levert i ulike tykkelser og fasthet. ISODREN®-platen tilfredsstiller kravene til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Teknisk forskrift (TEK), både som isolasjon og drenering. Deklarert varmekonduktivitet λD er 0,037 W/(m•K).

Alt om Hvordan bygge kjeller så du aldri mer får fuktproblemer.