Fukt i kjelleren må løses med riktig kunnskap

Fukt i kjelleren må løses med riktig kunnskap

Dessverre gjøres fortsatt fuktsikring av kjeller og grunnmur uten den rette kunnskapen. Vet en ikke hvordan fukt i kjelleren oppstår, og bruker en ikke produkter som bygger på grundig forståelse av fuktmekanikk, kommer fuktproblemene overraskende tilbake igjen for mange.

 


Fukt i kjeller

 

Fukt i kjelleren beveger seg etter naturlovene

[rml_read_more]

  • Fukt suges opp i kjellervegger og gulv ved hjelp av kapillærkreftene.

  • Fukt i form av vanndamp beveger seg i forhold til lufttrykk- og fukttrykksforskjeller gjennom kjellervegger og kjellergulv.

  • Som følge av diffusjon skjer det avdamping og uttørking.

 

Dreneringen må fungere for å unngå fukt i kjelleren

 

Drensledningen kan være tett, den kan være skadet, den kan være feil lagt. Likevel er dette ofte ikke problemet.

Dreneringen rundt grunnmur har som oppgave å sørge for at vannspeilet i grunnen holder seg unna mursålen og gulvet. Du må  huske å legge drensledningen dypt nok, 10 cm under sålen målt fra øverste slisse (hull). Sørg deretter for en svak helling i den retning vannet skal føres bort, dekk den med pukk/singel og til slutt må du sørge for å ha en fiberduk over det hele som holder smuss borte.

Du kan lese detaljert om riktig drenering her.

Dreneringen kan være gjort riktig, men «kjelleren er fuktig – og det lukter mugg likevel!»

Årsaken til fukt i kjelleren er som regel usynlig vann. Vann i dampform har kommet dit det ikke skal være. De færreste vet hvor viktig det er at fukt må føres ut av kjellervegger og gulv for at konstruksjonen kan holdes tørr.

Mange kjenner til kapillært oppsug, men vet lite om damptrykk som følge av temperaturforskjeller og tilhørende fuktvandring i luft og materialer. Når man kjenner til dette, kan man ta riktige grep. Forutsatt at man har riktige materialer å ta i bruk. Moderne materialer som er utviklet med hensyn til grunnleggende fuktmekanikk.

Les mer om: Fuktsikring av kjeller og grunnmur.

Har du en «ubrukelig» kjeller du gjerne skulle utnyttet? Gamle kjellere er gull verdt (link).