Drenering rundt hus

Drenering rundt hus

Hvordan forebygge fuktskader, dame med støvler stående i vanndam

«I verste fall kan du forverre problemet, og skape grunnlag for at vannet lettere legger seg rundt huset»

Oversvømmelser som skaper fuktskader

[rml_read_more]
Du kan hvis du er uheldig slite med enorme vannmengder i hagen, under fuktige perioder. I verste fall kan store dammer danne seg rundt huset og hagen kan ende opp med å se ut som en eneste stor myr. Slik blir helt klart et fuktskade problem for grunnmur og kjeller om ingenting gjøres.

Når du skal legge drenering rundt huset bør du ha tungen rett i munnen. Vet du ikke hva du driver med bør du la jobben håndteres av fagfolk. Det er flere fallgruver i dette, i verste fall kan du forverre problemet og skape grunnlag for at vannet lettere legger seg rundt huset.

Ved drenering er enn nødt til å vite hva slags byggegrunn huset er bygget på. Er det bygget over grunnfjell, eller er det steinmasse, eller grus og jordsmonn.

God drenering rundt hus gjøres fra start

Skal du bygge hus er det viktig at godt forarbeide legges til grunn.

Enn bør alltid ha et øye oppe for efflorescens, denne tilstanden danner en hvit eller noen ganger gråaktig aske på veggene og oppstår ved fordampning av vann. Vanlig prosedyre er at det må påregnes å grave opp dreneringen rundt veggene, og bytte knott-plast og lignende etter 30 års tid.

Skal du legge drenering rundt hus bør du sørge for å legge knott-plast rundt muren før du legger ISODREN® -platen eller XPS plater. Sørg deretter for at grunnen heller ut fra muren, med 3 cm per meter.

Å grave renner på plenen et stykke unna vegger, kan være en måte å få vekk vann. (I akutte tilfeller kan du gjøre dette selv).

Pass på at rennene heller vekk fra boligen, at de er dype nok til å legge perforerte drensrør i. Legg deretter filt-duk over rørene for å hindre at røret tetter seg. Så legger du grus, jord og plen over. Vannet bør ledes vekk fra plen og ut i grøft eller kum.

Det er sterkt anbefalt å kontakte profesjonelle om problemet først skulle være ute.