Drenering og isolasjon for takterrasser

Drenering og isolasjon som effektiviserer arbeidet med fuktsikring av takterrasser: ISODREN.

Drenering og isolasjon løses med ISODREN®

Fordi man bygger drenering og isolasjon i samme sjikt.
[rml_read_more]
Drenering og isolasjon av takterrasser og takhager er krevende, det bør holde i mange tiår. Alt oppfylles i en og samme arbeidsoperasjon og ett og samme sjikt med ISODREN®. Dermed kan også isolasjonstykkelsen økes og gi bedre fuktsikring og energidimensjonering.

Drenering og isolasjon behøver ikke å veie mye – og sluttresultatet blir langt lettere

ISODREN®-platens lave vekt, 19 – 55 kg/m3, minker belastningen på dekket med ca. 120 -180 kg/ m2 i forhold til grus/singel. Dreneringskapasiteten erstatter alle andre drenerende materialer i takkonstruksjoner. Isoleringsevnen tilsvarer annen plastisolasjon som EPS og XPS. Siden dreneringssjiktet og sluk ligger i varm sone i isolasjonen, vil ikke vann fryse til is.

Og når membranen er plassert under isolasjonen vil dette ligge godt beskyttet mot slitasje og elde. Platenes struktur med runde kuler vil gi lav, punktvis trykkbelastning på membranen.

Drenering og isolasjon som er ideell løsning for grønne tak og terrasser

ISODREN®-platen er garantert for minst 50 års varighet. Fordi den aldri trekker til seg fukt er platen uinteressant for planterøttene. Uansett om man planter trær, busker eller blomster på terrasssen vil røttene holde seg i jordsmonnet hvor det er vann og næring å finne. ISODREN®-platen er derfor en ideell løsning for alle typer grønne takterrasser. På en grønn takterrasse vil det kunne utvikles et biologisk mangfold med tilhørende mikroliv i jordsmonnet. Platene er motstandsdyktig mot nedbryting av insekter og mikroorganismer fordi polystyrenkulene i ISODREN®-platen er beskyttet av et dekkende lag bitumen/latexemulsjon.

 

Lær mye mer her om drenering og isolasjon av takterrasser her (åpnes i ny fane):

Drenering og isolering av takterrasser

Fuktsikring av takterrasser

Isolering av takterrasser

Slik bygges LEKKASJESIKRE grønne takterrasser

ISODREN® oppfyller alle forskriftens krav til drenering, fuktsikring og energisikring både til drenering og kapillærbryting samt fukt- og energisikring.