Drenering av kjellere kan gjøres smartere

Kjenner du den smarte metoden for isolering av kjellere?

Enten du er husbygger eller grunnentreprenør kan du gjøre drenering av kjellere og grunnmurer mye smartere og mer lønnsom både for deg selv og for dine kunder. Ved å benytte ISODREN® til jobben får du både drenert og isolert i en og samme operasjon.

Drenering av kjellere og grunnmurer med ISODREN-drensplater gjør etterfyllingen enkel.

Slik kan du på en smart måte, isolere kjellere og grunnmurer i en og samme operasjon, samtidig som det lønner seg! Som f.eks. graveentreprenør, byggmester eller selvbygger får du:

  • mindre masse å grave ut
  • mindre masse å kjøre vekk
  • – og mindre pukk å kjøpe

Og når du har gravd ut, drenert og fylt tilbake, er konstruksjonen samtidig blitt varmeisolert, dampåpen og fuktsikret!

[rml_read_more]

 

Slik utføres drenering av kjellere og grunnmurer – trinn for trinn:

Fjerning av uønsket gammelt materiell før drenering av kjellre og grunnmurer med ISODREN.

1. RENS VEGGENE

Nye vegger renses for rester av mørtel osv. slik at veggen er plan – og poretettes.

Gamle kjellervegger graves opp og rengjøres. Tjærebelegg tykkere en 0,2 mm fjernes ved skraping, hugging f.eks. med øks – eller ved sandblåsing.

Minimum 30 % av belegget fjernes flekkvis fra sålen og videre opp på veggen.

Les gjerne mer her ISODREN® monteringsveiledning for kjellervegger.

Legging av drensrør ved drenering av kjellere med ISODREN.

2. LEGG HULKIL DER DET EVT. ER UTSTIKKENDE SÅLE

Dersom veggen har utstikkende såle, bygger du opp en hulkil slik som vist her. Dette for at vann ikke skal bli stående på sålen.

Når dette er gjort, legger du ut drensrørene. Ved drenering av kjellere – enten nye eller gamle – er det viktig at drensledningen legges dypt nok.

Les gjerne mer her ISODREN® Riktig legging av drensrør.

Isolering av kjellervegg

3. MONTER ISODREN®-PLATENE

Monter ISODREN®-platene på veggene og isoler evt. utstikkende såle.

Ved utstikkende såle skal sålen isoleres med ISODREN® i to lag med plastfolie mellom. Fuktbestandig plastfolie skal legges som vist for å hindre fukt som kommer ovenfra i å trenge ned i grunnmurssålen.

Folien må legges med fall ut fra grunnmuren og noe ut i dreneringsmassen.

Les gjerne mer her ISODREN® monteringsveiledning for kjellervegger.

Pukkogfilterdukoverdrensrr

4. LEGG PUKK OG FILTERDUK

Legg pukk og filterduk rundt drensrørene som vist.Det er viktig at filterduken avsluttes mot toppen av platene.

Den skal ikke trekkes over platen i ett og samme stykke. Det er viktig at et eget flak av duken monteres over kanten på øverstete ISODREN®-plate som toppduk, se nedenfor.

Topplist, duk og drensplater ved drenering av kjellere med ISODREN

5. FEST TOPPDUK OG TOPPLIST

Ikke slurv med dette punktet hvis du vil oppnå sikker og trygg drenering av kjellere. Stykker av filterduken skal fungere som egen toppduk.

Toppduken skal brettes ned bak drensplatene et lite stykke, og dekke den første duken 20 – 30 cm ned over underduken. (Slik illustrasjonen viser).

Dette er viktig for å gi glidemulighet for underduken, og dermed hindre revning på grunn av jordbevegelser. Topplisten festes og silikoneres i overkant list og mur.

Topplisten har flere funksjoner. Den sørger for at vann ikke renner ned fra toppen av platene, den hindrer unødig varmelekkasje, beskytter mot støt osv.

Grunnarbeid kjellermur

6. TILBAKEFYLL MED STEDLIGE MASSER

Stedlige masser med bestanddeler inntil 100 mm i størrelse kan benyttes. ISODREN®-platen oppfyller alle forskriftens krav til drenering, fuktsikring og energisikring som drenering og tar unna vann minst like godt som pukk eller singel.

Dreneringen går ikke ut over isolasjonsevnen da hver kule i platen er forseglet med en spesiell fukt- og vannhindrende emulsjon. Riktig montert har platene en garantert levetid på 50 år.

Drenering av kjelere - gamle som nye kjellere, er gull verdt med ISODREN

Drenering av kjellere med ISODREN®-metoden er lønnsomt!

Kunden får levert en løsning som gir full kontroll på alle kritiske områder for rom under bakken: Full kontroll på vannet, full kontroll på fukten – og full kontroll på energibruken.

Dessuten kan kjelleren utnyttes bedre når ingen innvendig isolasjon vil oppta plass. Dreneringsjobben vil være betalt gjennom reduserte oppvarmingskostnader i løpet av 8 – 10 år.

Du leverer rett og slett et LØNNSOMT prosjekt for både deg og dine kunder! Det gjelder enten kjelleren er ny eller gammel.