Drenerende terrasseisolasjon sikrer grønne terrasser optimalt

Drenerende terrasseisolasjon

Drenerende terrasseisolasjon for grønne tak og terrasser. ISODREN®

Drenerer og isolerer terrassen i ett å samme sjikt. For å spare høyde på oppbyggingssjiktet kan det være fristende å  bagatellisere kravet til drenerende sjikt.

Men da risikerer man at taket blir liggende vått og kaldt, med ødelagt isolasjon. Da blir grønne tak i Norge en isolasjonsbløff.
[rml_read_more]
Drenerende terrasseisolasjon løser denne utfordringen. Gode vannmagasinerende løsninger sammen med drenerende terrasseisolasjon som ISODREN®, kan gjøre norske takhageprosjekter til en suksess som fullt ut innfrir fremtidens krav til et optimalt ute- og innemiljø.

Overskuddvannet må dreneres vekk

Bruk av mange og ulike planteslag på grønne tak krever at det er nok vann og næring tilgjengelig. Men det ligger en innebygd konflikt mellom mye vann og optimal fuktsikring av grønne takterrasser. Under langvarig regn og kraftige regnskyll blir terrassens jorddekke mettet med vann. Da må overskuddsvannet kunne dreneres vekk.

Likevel må det være nok vann til at plantenes vekstmedium ikke tørker ut i lange tørkeperioder. Dette løses ved å magasinere vann som kan benyttes senere.

Overskuddsvann kan fryse til is om vinteren uten drenerende isolasjon

Det finnes ulike løsninger for oppsamling av overskuddsvann. Mange geo-tekstiler og andre matteløsninger med vannmagasinerende egenskaper fungerer bra i sørlige strøk der vannet kan fordampe hele året.

Det fungerer ikke nødvendigvis slik her nord. For når jordlaget er mettet med vann, og magasinet blir liggende som et vannspeil, må overskuddsvannet ledes vekk gjennom en drenerende løsning. Ellers risikerer man at vannspeilet fryser til is.

Da vil jordlaget på terrassen kunne fremstå som et islag i vinterhalvåret. Dette vil skape store utfordringer når det for eksempel under takterrassen skal opprettholdes et inneklima på 20 varmegrader eller mer.

Vannmagasinerende matter krever drenerende terrasseisolasjon

Dersom vannmagasinerende produkter legges rett på et tett isolasjonssjikt, kan det gå riktig galt.

Når vannreservoarene går fulle, renner overskuddsvannet rett ned på isolasjonen som ligger under og som da utsettes for vanntrykk fra oversiden.

Og hvis man allerede har gått på akkord med kravet til drenerende sjikt under isolasjonen (noe mange gjør fordi de vil spare inn på høyden på oppbyggingssjiktet), vil isolasjonslaget få vannpåkjenning både fra oversiden og undersiden.

Når isolasjonen blir liggende i vann, vil isoleringsevnen ganske snart gå tapt.

ISODREN®- drenerende terrasseisolasjon gir plantene optimale vilkår

ISODREN® finnes i ulike tykkelser og trykkfasthet. De lette platene blir verken våte eller fuktige og opprettholder likevel både sin drenerende og isolerende kapasitet.

Når ISODREN® benyttes som drenerende terrasseisolasjon sammen med vannmagasinerende geotekstiler, kontrolleres også vanninnholdet i vekstlaget slik at plantene får optimale forutsetninger.

Du kan blant annet lese mer teknisk – om Slik innfris alle krav til fukt- og energisikring av grønne tak og og terrasser

 

Vi deltar gjerne med ytterligere utdyping og dokumentasjon, ta gjerne kontakt med oss, eller last ned for eksempel vår monteringsanvisning under takterrasser i seksjonen for teknisk dokumentasjon.