Diffusjonsåpen isolasjon for alle konstruksjoner under bakken

Diffusjonsåpen isolasjon for alle konstruksjoner under bakken

Alle i bransjen forstår at når bygningskonstruksjoner over bakken skal isoleres må isolasjonen sikres mot å bli våt. Men denne forståelsen er ikke like utbredt når det gjelder fuktsikring av bygg og anlegg under bakken.

Diffusjonsåpen isolasjon og drenering i ett produkt - ISODREN

 

 

«Diffusjon betyr spredning og kommer av det latinske verbet «diffundere» som betyr «utbre» eller «spre», og brukes om det at noe sprer seg. Det brukes om «stoffenes egentransport», at de beveger seg uten ytre hjelp.» (Wikipedia).»
[rml_read_more]
 

 

 

Bruksarealer som kjellere, garasjeanlegg, hus og bygninger i alle størrelser og med en eller flere underetasjer har som regel en innetemperatur høyere enn temperaturen på utsiden av veggene. Da er damptrykket i muren større enn i bakken utenfor.

Fuktmolekylene i selve konstruksjonen og i inneluften kan da vandre ut av vegger og gulv.

Diffusjonsåpen isolasjon hindrer fuktproblemer

Men dersom man ikke benytter diffusjonsåpen isolasjon, vil fukten kunne kondensere i isolasjonen. På lik linje med vindsperre utenfor isolasjonen i bygg over bakken, må isolasjonen utenfor konstruksjoner i bakken være tilstrekkelig diffusjonsåpen.

Da vil alltid fukten bevege seg ut av vegger og gulv mot bakken (jord), kondensere til vann og føres vekk med dreneringen. De fleste isolasjonsprodukter for kjellere og grunnmurer ivaretar kravet til energisikring forskriftsmessig.

Men langt fra all isolasjon er dampåpen i en slik grad at konstruksjonen kan tørke utover. Det kan føre til fuktopptak i selve isolasjonsmaterialet over tid.

Dette er alvorlig når vi vet at 10 % fukt i isolasjonen kan redusere U-verdien med inntil 70 %. Ikke de første 5 årene, men kanskje de neste 10.

Under bakken er det konstante fukt- og temperaturforhold

Over terreng tørker et bygg på ulike tider av året, etter vær og temperatur. Dette kan kompensere for eventuelle fuktopptak i konstruksjonen – den kan tørke ut. Men under bakken er det mer konstante forhold; den relative fuktigheten i luftporene i bakken er alltid 100 %, og temperaturen er relativ konstant.

Konstruksjoner som er kaldere enn grunnen utenfor er en hovedårsak til fuktproblemer

I bruksarealer under bakken som er isolert innvendig vil varm luft kondenserer mot den kaldere konstruksjonen.

I murer uten innvendig isolering og uten diffusjonsåpen løsning på utsiden kan det lett oppstå fuktproblemer.

Med en diffusjonstett membran på utsiden, vil fukt i  i konstruksjonen ikke slippe ut og fuktskader vil oppstå over tid.

Lyst til å vite mer om fuktsikring og diffusjonsåpen isolasjon?  

Praktisk og konkret om fuktsikring av kjellere og grunnmurer

Praktisk og konkret om fuktsikring av plate på mark og gulv i kjellere

Bli tryggere på på teorien, prosjektteringsdokumenter eller brosjyrer. Velg områder og last ned.

Illustrasjonen viser fuktvandringen mellom kjellerrom og bakken utenfor.

Fukt konverterer til vann i eller på utsiden av isolasjonen. Også fuktvandring gjennom sålen ved evt. kapillært opptak føres ut av konstruksjonen som følge av damptrykket når muren holdes varmere enn grunnen utenfor. Denne kjellermuren er isolert og drenert i en og samme løsning med diffusjonsåpen islasjon som ikke trekker fukt:

Diffusjonsåpen isolasjon utenpå kjellermur sikrer mot fuktskader