Dårlig drenering ødelegger norske hus

Dårlig drenering ødelegger norske hus

Dårlig drenering uten bruk av ISODREN ...

Tall fra Sintef viser stort behov for å utbedre dreneringen i norske bygg og boliger. I en artikkel i BYGGMESTEREN vises det til tall fra SINTEF at 600.000 norske bygninger har høy risiko for å få råteskader.

Og tallet kommer til å øke til 2,4 millioner innen utgangen av dette århundret, som følge av at klimaforandringene vil ødelegge kjellere med dårlig drenering.

Dårlig drenering burde ikke lenger være et tema i nye hus.

 
[rml_read_more]
Fortsatt lever gamle tankemønstre og foreldet kunnskap i bransjen. Resultatet er dårlig drenering, både i privat og offentlig sektor – som helt unødvendig gir store driftskostnader og utbedringskostnader.

Nå anerkjennes det tydelig at det trengs bedre forståelse i bransjen – og samtidig mer bruk av produkter som i en og samme operasjon gir en rimelig, rask og varig fuktsikring og isolering.

–   Å drenere rundt boligen er en svært god investering for boligeieren, sier Christine Molland Karlsen i Lavenergiprogrammet. Ennå mer lønnsomt blir det hvis boligeieren også etterisolerer kjellerveggen og gulvet samtidig, går det frem av artikkelen i BYGGMESTEREN.

Dårlig drenering unngås lett med ISODREN®