Årsaker til oversvømmelse i kjelleren

Årsaker til oversvømmelse i kjelleren

De potensielle årsakene til oversvømmelser er mange, det kan oppstå ved lekkasjer eller strømning gjennom vegger eller gulv. Ofte fra overflatekilder slik som vann fra tett kum i området, flom, nedbør, snøsmelting, men også vannlekkasjer fra ødelagte rør innenfra.

Grunnen til at vannet siver inn i huset utenfra, skyldes i de fleste tilfeller dårlige dreneringsløsninger og fuktsikring da kjellervegger normalt sett skal tåle disse påkjenningene.

ISODREN®s INSTRUKSJONER:

[rml_read_more]

Les mer om fuktsikring her 

Les mer om drenering her

Oversvømmelser kan skje når som helst og ramme alle som har en kjeller

Det kan ofte oppstå oversvømmelser under store regnskyll eller mye og rask snøsmelting på våren, hvor grunnvannet stiger og siver gjennom veggene ved å legger press fra utsiden, grunnvann er vann som ligger naturlig under jordoverflaten.

Grunnvannet kan til tider være over nivået i kjellergulvet. På enkelte steder kan grunnvannet alltid overskride gulvnivået. Og med tyngdekraften vil vann alltid forsøke å finne vei til det laveste punktet. Da er en sprekk i kjellerveggen nok til å skape katastrofe.

Dårlig dreneringsløsninger og fuktsikringer kan forårsake at grunnvann siver inn gjennom sprekker i kjellerveggene og skaper fukt og oversvømmelser.

Kjellere er alltid utsatt for oversvømmelse og flom. De er det laveste nivået på en bygning, typisk bygget delvis eller helt under bakkenivå. Selv på tørre dager kan oversvømmelser skje.

Hovedårsaken til vannskader i kjellere på tørre dager skyldes rørbrudd og lekkasjer innenfra.
Vann kan gjøre stor skade, særlig om vannet blir stående lenge før tørkingen kommer i gang.

Slik forbereder du deg mot flom (Ekstern lenke)

Hva gjør man når man er rammet av oversvømmelse?

Kontakt forsikringsselskapet!

Her er forsikringselskapet Ifs egen sjekkliste:

 • Sikre skadestedet slik at ikke det ikke skjer flere skader. Hold folk unna bygg som kan stå i fare for å rase sammen. Kontakt politi og eventuelt brannvesen hvis det er behov for hjelp til å sperre av området og sikre bygninger.
 • Tøm bygningen for vann. Brannvesenet kan ofte være behjelpelig med pumper.
 • Vann leder strøm og kan føre til kortslutning! Ta ut sikringene for de etasjene som har vært oversvømt.
 • Elektrisk utstyr, varmtvannsbereder og elektrisk anlegg som har stått i eller under vann må ikke benyttes før utstyret er kontrollert av elektriker.
 • Fjern gulvbelegg og tepper hvis de er våte.
 • Ta vare på ting du ønsker erstatning for, så takstmannen kan vurdere skadene.
 • Dokumenter skaden ved å ta bilder eller film.
 • God ventilasjon tørker ut fuktighet! Åpne vinduer i kjeller og fest netting over. La innvendige dører stå åpne. Åpne også ytterdører når noen er hjemme.
 • Vask ut slam og rengjør området som har vært oversvømt.
 • Kontroller at avløpet ikke er tett før du tar i bruk bygning.
 • Kontakt rørleggeren hvis du er i tvil eller trenger hjelp.

 

Les mer om kjelleroversvømmelser og tiltak på norskvann.no (pdf).