Radonsikring av plate på mark og kjellere

Radonsikring av plate på mark og kjellere er regulert i Plan- og bygningsloven og Byggteknisk forskrift (TEK10). Det kreves at bygningskonstruksjoner mot bakken skal utføres slik at mennesker ikke utsettes for konsentrasjoner av radongass i inneluften slik at det kan gi helseskader.

[rml_read_more]

Dette bør du vite om radon

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil konsentrasjonen av radon normalt være lav. Helsefare oppstår først når gassen siger inn i vårt innemiljø.

Hvor mye som kommer opp til overflaten og inn i huset avhenger av hva massene i bakken består av. Radon beveger seg tregere i leire enn i grus og steinfyllinger. Undertrykk, som det det ofte er i bygninger, påvirker mengden av gass som kan trenge inn.

Radonatomene kan lett feste seg til støv- og fuktpartikler som vi puster inn slik at vi kan utsettes for skadelig stråling via såkalte «Alfapartikler» eller «Radondøtre».

Les gjerne mer (i nytt vindu) om hva SINTEF Byggforsk skriver om radonskring.

Slik sikres alle betongplater mot radon

Radonsikring av plate på mark og kjellere med ISODREN innfrir samtidig krav til drenering, fuktisikring og energisikring

ISODREN Radonmembran er godkjent både som fuktsperre og våtromsmembran. Når denne membranen benyttes sammen med ISODREN-platene som isolasjon og drenering til plate på mark og til kjellere, oppnås både radonsikring og fuktsikring samtidig som isolering og drenering av betongkonstruksjoner er optimalt ivaretatt i overensstemmelse med forskriftenes krav.

Radongass drives ut gjennom ISODREN-platen

Siden ISODREN sørger for varig transport av fukt ut av konstruksjonen, og vi vet at radongassens alfapartikler festes til fuktmolekyler, vil gassen drives ut gjennom de dampåpne ISODREN-platene.

Bruk av ISODREN-platen og ISODREN-radonmembran til radonsikring av plate på mark og kjellere innebærer fullstendig og forskriftsmessig:

– med en og samme løsning.

Radonsperren legges over betongplaten

Byggeforskriftens krav til fuktsikring innebærer at alle tette membraner må legges så nær varm sone (oppvarmede rom) som mulig. Radonsikring av plate på mark og kjellere med bruk av ISODREN består derfor i å legge et tettesjikt i sone C; over betongbetongplaten – oppå betongen.

Radonsikring av gulv med ISODREN
Tekniske dokumenter om radonsikring med ISODREN.

 

Byggforskriften § 13-5. Radon – sier følgende:

Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3 (becquerel pr. kubikkmeter). Følgende skal minst være oppfylt:

  1. Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
  2. Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.

Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd. Måten å sikre seg mot radoninnstrømming er altså å montere en tett membran, radonsperre, mot grunnen. Radonsperren kan legges i tre alternative soner:

  • Bruksområde A: Under konstruksjonen, på bakken.
  • Bruksområde B: I isolasjonssjiktet.
  • Bruksområde C: Over betongplaten.

Når radonsperren er på plass på en av disse stedene er byggeforskriften oppfylt mht. sikring mot radoninntrengning.