Plate på mark

kan isoleres slik at betongen tørker ut raskt og det aldri oppstår fuktproblemer

Plate på mark

Plate på mark – betonggulv, garasjegulv, kjellergulv, bodgulv – blir optimalt isolert og drenert med ISODREN:

  • Dreneringsfunksjonen sørger for at vann og fukt nedenfra ledes bort til drensledningen.
  • Kapillærbrytingen  hindrer at fukt fra bakken trekker opp gjennom platen og i betongen. (ISODREN- opptar ikke fukt da hver enkelt kule er forseglet).
  • Varmeisoleringen sparer energi og sørger for at temperaturen i betongplaten øker. En høyere temperatur i betongplaten gir en jevn nedadgående uttørking som er nødvendig for å holde fukten i betonggulvet på et så lavt nivå at man fritt kan velge belegg uten risiko for fuktskader.
  • Radonsikring. Når radonmembran benyttes som anvist, oppnås fullstendig og forskriftsmessig radonsikring.

ISODREN-platen får plate på mark til å tørke ut også fra undersiden. Når en plate på mark kan tørke ut fra to sider er man sikret en varig tørr konstruksjon også med helt tette gulvbelegg. Arbeider på gulvflaten kan påbegynnes tidligere enn ellers fordi platen tørker fortere ut. Et annet gode er platenes store damåpne kapisitet. Det gjør at jordfukt ikke stiger opp i begongten men dirives av overtrykk fra rommet over ned og ut av platen.

ALT OM DRENERING, ISOLERING, FUKT- OG RADONSIKRING AV PLATE PÅ MARK I MENYEN TIL VENSTRE

Les mer:

Slik isolerer og drenerer du plate på mark så det holder inn i neste århundre.