Isolering av kjeller og grunnmur

Isolering av kjeller og grunnmur er enkelt, raskt og trygt med ISODREN®-platen. Mer enn 30 års bruk har vist at det stemmer. Her kan du lese om hvorfor og hvordan.

[rml_read_more]

Isolering hus.

Viktig å vite om isolering av kjeller og grunnmur

Isolasjonen skal ligge på yttersiden av kjellermuren, helst all isolasjonen, men minst 2/3 del. Mer om dette kan leses hos SINTEF. Isolasjon som benyttes til isolering av kjeller og grunnmur må ikke trekke fukt, men samtidig må den være kapillærbrytende. Dessuten må isolasjonen være diffusjonsåpen slik at fukt i form av vanndamp kan trenge igjennom. Alt dette gjør at kjellerveggen holdes temperert og tørr.

Se gjerne SINTEF sin side om drenering av grunnmur og unngåelse av fuktskadede kjellere. Her finner du bl.a. to prosjektrapporter som tar grundig for seg teoretiske vurderinger og praktiske feltforsøk med fuktskadede kjellere.

Isolering av kjeller og grunnmur med ISODREN® platen blir optimal fordi denne isolasjonen aldri blir våt. Hver kule er forseglet med en bitumenemulsjon. Samtidig som platene også drenerer vann og slipper fukten igjennom er isoleringsevnen lik med all annen isopor, men platene blir likevel ikke fuktige. Se vår artikkel om  SINTEF sin nyere forskning om løsninger for å unngå fuktskader i kjellere. Samtidig med at kjelleren isoleres oppnås dermed:

 • Full kontroll på vannet.
 • Full kontroll på fukten.
 • Full kontroll på kapillærbryting – oppsug av vann fra grunnen.
 • Mindre bruk av drenerende masser som pukk og grov singel.  Stedlige masser med inntil 10 cm store bestandeler kan fylles rett inntil ferdige monterte plater med duk.

ISODREN-er godkjent som både isolasjon, drenering og fuktsikring for alle konstruksjoner i og på bakken. Derfor er den svært velegnet til isolering av kjeller og grunnmur.

Størrelser og tykkelser – og trykkfasthet for alle prosjekter

Platene finnes i 6 varianter når det gjelder trykkfasthet, og i 2 tykkelser: 65 mm og 100 mm. Last ned tabell over trykkfasthet her: Trykkfasthet-isodren-platen.pdf, (2 sider, 97Kb).

 

Isolering av kjeller og grunnmur med ISODREN er lønnsom investering

Isolering av kjeller og grunnmur med ISODREN-platen reduserer oppvarmingskostnadene med flere tusen kroner i året for en normalt stor kjeller. Noe av årsaken til dette er at konstruksjonen alltid holdes tørr. Fuktig mur holder ikke på varmen.

Det er dessuten en kjent sak at selv mindre oppfukting av isolasjonen i en bygning reduserer isoleringsevnen betydelig. I prinsippet gir 10 % oppfukting opptil 7 ganger lavere isoleringsevne. 100 mm tykk  ISODREN-plate reduserer oppvarmingskostnadene så mye at etter 8-12 år er dreneringskostnadene for en normalt stor kjeller nedbetalt gjennom energibesparelsen. Ved å øke isoleringstykkelsen vil besparelsen bli større. Isolering av kjeller og grunnmur med ISODREN i gamle og nye hus er lønnsomt.

Isolering av kjeller og grunnmur – hvordan gjør jeg det?

Monteringsveiledning for kjellere. pdf. (12 sider, 2,6 Mb.) og Prosjektering av kjellervegg/grunnmur.pdf. (12 sider, 2,1 Mb.).

1. Klargjør kjellerveggen/grunnmuren for isolering

Nye vegger renses og poretettes. Ved eventuell utstikkende såle, bygges det opp en hulkil på sålekanten. Se monteringsanvisningen. Så fort drenssystemet er lagt/reparert, se drenering av kjellere, kan monteringen av ISODREN-platen begynne.

Gammel vegg graves opp og renses. Ved feil eller skader på gamle drensrør, erstattes disse med nye, se drenering av kjellere.  Veggene må så rengjøres fra tette sjikt som vil hindre uttørking av fukt som er i veggen. Ved evt. utstikkende såle, se egne detaljer i vår monteringsveiledning for kjellere og grunnmurer.

2. Monter ISODREN-platene på vegg og eventuell såle

Platene festes tett i tett med forskyvende skjøter, en festeplugg midt på hver plate – fra bunnen av. Legg minimum 100 mm tykk ISODREN-plate fra grunnmursålens underkant og opp til ca. 30 – 50 mm under ferdig bakkenivå. ISODREN platene skal så beskyttes med en filterduk slik at platene ikke tettes over tid og dermed mister sin drenerende funksjon.

3. Legg pukk og filterduk rundt drensrørene og platene

Pukk/grov singel str.11/16 mm legges i 20 – 30 cm tykkelse over drensrørene slik at det er i kontakt med veggdreneringen, ISODREN-platene, og dekkes med filterduk.

Avslutt veggduken mot platens overkant og overlapp med ny toppduk, 600 mm kappe som festes mellom plate og vegg og går ned over veggduken. Dermed er veggduken fri til å bevege seg med massene som legges inntil – og slipper å gå i stykker. Illustrasjonen øverst på siden viser yttervegg i kjeller riktig drenert og isolert med ISODREN. Filterduken hindrer både drenerende masser og ISODREN-platene i å bli tilsmusset og tett over tid.

4. Monter dekklist

På toppen av ISODREN-platene monteres en dekklist mot veggen, som skal overfylles med jord/ subbus tilslutt når massene legges tilbake inntil den ferdige veggen. Bakgrunnen for at ISODREN-systemet må tildekkes er at all EPS-isolasjon må beskyttes mot UV-stråler for å ikke nedbrytes. Hensikten med dekklisten er både å hindre tilstopping over tid, men vel så viktig er at platene forsegles for luftgjennomgang slik at isoleringsevnen til platene blir bevart optimalt. Bruk av dekklist er derfor viktig. Tett med tettmasse langs listen når den er montert.

Se tekniske dokumenter for bl.a. Monteringsveiledning.

Hva trenger jeg til isolering av kjeller og grunnmur?

Bortsett fra eventuelt selve gravejobben trenger du:

Verktøy:

 • Børste til rengjøring av vegg. For evt. fjerning av gammal tettsjikt kan en vinkelsliper med stålbørste eller sandblåsingsutstyr brukes.
 • Bormaskin med 10 mm/160 mm bor til ISODREN festeplugger og 5mm/50mm til ISODREN spikerplugg
 • Kniv eller fintannet sag til kapping av plater og list.
 • Hammer
 • Fugemasse-pistol

Materiale for grunnmuren:

 1. ISODREN plate 60-95 kPa avhengig av dybden på kjellerveggen
 2. ISODREN festeplugger 100-200mm avhengig av tykkelse på ISODREN sjiktet
 3. ISODREN filterduk
 4. ISODREN filterdukkappe
 5. ISODREN dekklist
 6. ISODREN spikerplugg til dekklist
 7. ISODREN tettmasse for dekklist
 8. ISODREN plastfolie

Dreneringsmateriell – hvis du ikke allerede har lagt riktig dreneing:

 1. Dreneringsrør 110 mm
 2. Flexi dreneringsbend
 3. Inspeksjonskum 110 mm T-rør
 4. Inspeksjonsrør 110 mm
 5. Kumlokk 150 mm
 6. 11-16 mm pukk til fylling rundt dreneringsrør og min. 250 mm på siden og over.
 7. Husk dreneringskum! Slik at alt vann ledes vekk fra bygningen ut i kommen.

Hva koster isolering av kjeller og grunnmur?

Prisen for ISODREN-systemet avhenger av dybde og lengde på samlet mur. Gjør en mengdeberegning av ditt prosjekt og send det til våre forhandlere, så vi de prise dette for deg. Se også mengdeberegning skjema for ISODREN.

Ta i betraktning at samtidig med at du har isolert kjelleren har du også sikret deg full kontroll på tre andre områder: Full kontroll på vannet (kjellerveggen er nå også drenert), full kontroll på fukten (platene er dampåpne slik at fukt vandrer ut av veggen, samtidig som platene også er kapillærbrytende – slik at vann ikke trekker opp i eller inn i veggen).

Hvor får jeg tak i plater og tilbehør til isolering av kjeller og grunnmur?

Kontakt nærmeste forhandler så hjelper de deg. Her finner du forhandlere av ISODREN og tilbehør til drenering av kjeller og grunnmur.

Finner du ikke noen forhandler i ditt distrikt? Ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg.