Isolering av takterrasser

ISODREN®-platens varmeisolerende og drenerende egenskaper dekker alle krav til isolering av takterrasser. ISODREN sørger for energivennlige, tørre og fuktsikre løsninger som tåler fremtidens fuktbelastninger. Både isolering, drenering og fuktsikring av takterrassen utføres i en og samme arbeidsoperasjon.

[rml_read_more]

Alt ivaretas når platene legges ovenpå membranen. Ingen isolering innvendig i oppvarmet sone. Ingen behov for andre drenerende masser. Isolering av takterrasser, takhager og flate tak kan faktisk gjøres smart, effektivt og økonomisk.

Isolering av rør i grunnen

Last ned: Montering-takterrasser.pdf  (7 sider, 1Mb).  Prosjektering-Takterrasse-2012.pdf (12 sider, 2 Mb).

Viktig å vite om isolering av takterrasser

Det er 2 suksessfaktorer som må innfris ved isolering av takterrasser med ISODREN.

  • Isolering utvendig
  • Isolasjonen legges ovenpå membran (fordi den også utgjør den drenerende løsningen i stedet for grus etc.)

Disse suksessfaktorene gjelder også hageanlegg på taket.

Dreneringskapasiteten blir optimal. Med et porevolum på minst 35 % er dreneringskapasiteten til ISODREN-platen 2000 liter/minutt/kvm i takkonstruksjoner. Fordi platene ligger an mot membranen med sine vannbestandige kuler, vil alt vann renne gjennom platene og langs mebranen i fallretning mot sluk.

Vektbelastningen på taket blir redusert. Platens lave vekt, 19-55 kg/m3, minker belastningen på dekket med ca. 120-180 kg/ m2 sammenlignet med grus/singel. Last ned tabell her: Trykkfasthet-isodren-platen.pdf, (2 sider, 97Kb).

Membranen får minimal slitasje. Ved å isolere direkte oppå membranen og ikke i eller under bjelkelaget til terrassen, vil  takmembranen alltid ligge i temperert sone. Slik er du sikret en terrasse og en membran med minimal bevegelse og temperatursvingninger. Siden UV-ståler som bryter ned membranen ikke når frem, vil membranen heller ikke eldes mye.

Oppfyller alle forskriftens krav, fullgod dreneringsløsning og isolasjon i ett. ISODERN-platen er bygget opp av ekspanderende polystyrenkuler der hver enkelt kule er omsluttet av et lag bitumen/latexemulsjon. Produsenten kan derfor garantere at platenes funksjon er vannbestandige i 50 år. Platene er også Oppfyller alle forskriftens krav som fullgod dreneringsløsning.

Isolering av takterrasser – hvordan gjør jeg det?

ISODREN både isolerer og drenerer takterrassen

Dette er rekkefølgen både for isolering av takterrasser og drenering av takterrasser:

  1. Sørg for at det er fall på bjelkelaget /betonglaget mot sluk eller over terrassekanten. Her kan det benyttes påstøp eller fallisolasjon, dersom ikke hele bjelkelaget er lagt med fall.
  2. Monter tettesjiktet i form av membran.
  3. Legg ut ISODREN-platene og filterduk ovenpå disse
  4. Legg ut toppdekket. Settegrus for heller, grusganger, vekstarealer med jord – etter ønske.

Merk at når ISODREN både drenerer og isolerer er innvendig isolering av terrassetaket utelukket. På samme måten som kjellere bør isoleres på utsiden, vil også terrassetak fungere optimalt med isolering på utsiden (oversiden).

Last ned: Montering-takterrasser.pdf  (7 sider, 1,0 Mb).           Prosjektering-Takterrasse-2012.pdf (12 sider, 2,0 Mb).

Hva gjør jeg når jeg vil lage takHAGE?

Fremgangsmåten er den samme som beskrevet over i «Isolering av takterrasser – hvordan gjør jeg det?»

Det vokser frem en økende interesse for takhager også i Norge. En frodig og nyttig takhage kan lett bli virkelighet. Forskrifsmessig isolering av takrerrasser er selvsagt like viktig hvis de skal fungere som takhager helt eller delvis. I nybygg vil en isolasjonløsning som også er fullgod dreneringsløsning være fordelaktig. Spesielt på grunn av vektaspektet -foruten at det gjør arbeidet mer effektivt.

Planterøtter trenger ikke ned i ISODREN. Siden ISODREN-platen aldri trekker til seg fukt er den også uinteressant for planterøtter. Røttene vil ikke skade dreneringen eller isolasjonsevnen til ISODREN, men holde seg i jordsmonnet hvor det alltid vil være fuktighet og næring.

Dypt jordsmonn på terrassen er ingen hindring. ISODREN-platen leveres i ulike tykkelser og ulike grader av trykkfasthet. Derfor finnes det en løsning for alle typer overbygninger på platene. Det betyr at et dypt jordsmonn på terrassen ikke er noen hindring, forutsatt at konstruksjonen under tåler vekten. Da er det også en stor fordel med ISODRENS dreneringsfunksjon: Platene utgjør en fullgod dreneringsløsning og erstatter f.eks. singel og grus. Effektivt, lett og varig. Platene har 50 års funksjonsgaranti.

Ved tynne jordlag vil det kunne være behov for å redusere dreneringsfunksjonen til ISODREN-platen. For å ta vare på / fordrøye vannet i vegetasjonslaget, legges det ut en kraftigere/tykkere filterduk på ISODREN-platen. 2×400 gr duk gjør at «vannsøylen» må være større for at vannet skal renne igjennom. På denne måten vil vegetasjonslaget klare å holde på fuktigheten lenger, noe som vil komme gress og planter til gode.

Ellers er et dekke med Sedum et godt egnet vegetasjonslag der hvor jordsmonnet blir i tynneste laget.

Med ISODREN-platen er risikoen for vanninntrenging som kan gi skader helt eliminert. Høyt temperaturnivå medfører lavt fuktinnhold i betongdekket. Jevn temperatur gir også minimal bevegelse i betongdekket og membranen. Når arbeidet er utført riktig vil heller ikke kondensvann forekomme.

Hva trenger jeg til isolering av takterrasser?

Bortsett fra selve gravejobben trenger du:

Verktøy:

  1. Kniv eller fintannet sag til kapping av plater og duk.

 

Materiale for isolering av takterrasser:

  1. ISODREN plate 70 – 200 kPa avhengig av bruksområde.
  2. ISODREN filterduk 130-800 g/kvm avhengig av vegetasjonslag.
  3. Evt. rotforankringsnett.

 

Hva koster isolering av takterrasser?

Prisen for ISODREN-systemet avhenger selvsagt av terrassens størrelse og krav til U-verdi. Krav til isolasjonstykkelse er 300 mm dersom det skal være beboelsesrom under. Bruk av ISODREN vil innfri kravene til både drenering og isolering av takterrasser i tillegg til fuktsikring. Gjør en mengdeberegning av ditt prosjekt og send det til en av våre forhandlere, så vil de prise dette spesifikt for deg.

Hvor får jeg tak i plater og tilbehør?

Kontakt nærmeste forhandler så hjelper de deg. Her finner du forhandlere som har ISODREN og det du trenger til isolering av takterrasser.

Finner du ikke noen forhandler i ditt distrikt så ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg.

Spørsmål og svar

Spørsmål om isolering av takterrasser som blir stilt forholdsvis ofte, vil bli lagt ut på denen siden. Ikke nøl med å sende oss dine spørsmål om drenering av takterrasser og takhager dersom du ikke finner svar på dem her! post@isodren.no

Hvordan fester jeg ISODREN-platene til underlaget på terrassen?

Det er som regel ikke nødvendig å feste platene da de vil bli holdt på plass av tyngre oppbygningsmasser som jord eller underlag for heller og lignende. Det må alltid finnes et minimum 50 mm tykt lag med pukk/subbus eller jord over ISODREN sjiktet.

Hvordan tar jeg bort eventuelt gammel tettesjikt dersom det er limt eller smørt på den gamle terrassen?

Så lenge gammelt tettesjikt er helt, er det ikke behov for å fjerne det. Er det partier der membranen er dårlig, eller det er konstatert lekkasjer, kan man foreta en lokal utbedring. I takterrasser må det alltid finnes – til forskjell fra gulv og kjellervegger – et vanntett sjikt slik at ikke dekket eller konstruksjonen blir utsatt for vann.

Hvor skal membranet ligge, og hvilke membrantyper må jeg bruke?

Du kan bruke membran som smøres ut – ofte varm bitumenmembran – eller membranduker som sveises i skjøtene. Det som er viktig å huske på er at vannet renner ovenpå membranet til slukene, og her må overgangen ned i sluket være tett. Det samme gjelder andre rørgjennomføringer i dekket. At dette gjøres forskriftsmessig er viktig for et varig vellykket isolering av takterrasser med drenerende plater.

Kan ISODREN brukes der kravet til brannsikkerhet må oppfylles?

Selvfølgelig. Når det gjelder krav til brannsikkerhet så er det slik at all plastisolasjon må dekkes inn. Plastisolasjon kalles også for isopor, EPS, XPS og er alltid laget av Polypropylen-sammensetninger.

Inndekningen kan gjøres ved at isolasjonen støpes inn eller fylles over med ikke-brennbart materiale. Det kan være jord, grus eller stein-materiale. Mot delevegger og gjennomgående branncellevegger må det alltid legges ikke-brennbart isolasjonsmateriale type steinullsplater (Rockwool).

Ta gjerne kontakt om du sitter med andre spørsmål du ikke finner svar på.