Isolering av plate på mark

Isolering av plate på mark med ISODREN-plater er optimalt fordi isolasjonen aldri blir våt. Hver kule er forseglet med en bitumenemulsjon. Med et porevolum på 35 % slipper vann og vanndamp igjennom platen uten at materialet trekker fukt opp i seg. Isoleringsevnen er lik med annen isopor. Med ISODREN er derfor både isolering og fuktsikringen besørget i en og samme arbeidsoperasjon. Gå til hovedsiden om isolering.

[rml_read_more]

Last ned: Monteringsveiledning for Plate på mark og kjellergulv 2012.pdf (6 sider, 1,0 Mb).

All teknisk dokumentasjon for bruk av ISODREN finner du her.

Viktig å vite om isolering av plate på mark

Det bygges mange gode plater på mark, men det er alt for mange som ikke tar tilstrekkelig hensyn til fuktbelastningen over tid. Samtidig med at platen isoleres med ISODREN oppnås :

 • Full kontroll på vannet
 • Full kontroll på fukten
 • Mindre bruk av drenerende masser som pukk og grov singel.

ISODREN-er godkjent som både isolasjon, drenering og fuktsikring for alle konstruksjoner i og på bakken. Størrelser og tykkelser for alle prosjekter. Platene finnes i 6 varianter når det gjelder trykkfasthet, og i 2 tykkelser: 65 mm og 100 mm.

Til forskjell fra EPS og XPS-plater vil ISODREN-platen gi gulvet anledning til optimal uttørking fra to sider – over og under. Det har mange fordeler: Arbeid på overflaten kan starte raskere. Isolasjonen vil alltid forbli tørr da hver kule er omsluttet av et bitium/latex belegg. Likevel slippes vann og fukt i gjennom.

ISODREN-platens svært høye dreneringsevne eliminerer behovet for drenerende masser som grus og pukk under isolasjonen. Det betyr mindre utgraving og redusert behov for etterfylling av drenerende masse.

Dersom isolering av plate på mark skal gjøres både smart og forskriftsmessig, bør den være optimalt isolert og drenert mot vann og ha en dampåpen løsning. 4 funksjoner er avgjørende:

 • Dreneringsfunksjonen må sørge for at vann og fukt nedenfra ledes bort til drensledningen.
 • Diffusjonsåpen isolasjon sørger for at fukt / vanndamp slipper igjennom isolasjonen slik at platen kan tørke nedover.
 • Kapillærbrytingen er helt nødvendig for å forhindre at fukt fra bakken trekker opp i betongen.
 • Varmeisoleringen må og sørger for at temperaturen i betongplaten øker. En høyere temperatur i betongplaten gir en jevn nedadgående uttørking som er nødvendig for å holde fukten i betonggulvet på et så lavt nivå at man fritt kan velge belegg uten risiko for fuktskader.

ISODREN oppfyller alle disse funksjonene og er derfor svært godt egnet til isolering av plate på mark.

Isolering av plate på mark – hvordan gjør jeg det?

Fremgangsmåten for isolering av plate på mark er omtrent den samme enten det er nytt eller gammelt gulv som skal bygges.

Bygging av nytt gulv :

 1. Juster grunnen og legg ut bunnledninger og eventuelt drensrør.
 2. Rett av grunnen og legg ISODREN. Det skal ikke benyttes plast verken under eller over platene.
 3. Legg filterduk på platene, armeringsnett og eventuell gulvvarme.
 4. Legg ut og avrett betongen.

Restaurering av gammelt gulv :

 1. Pigg opp det gamle gulvet og fjern massene til ønsket nivå eller ned til dreneringsnivået.
 2. Legg filterduk før du legger ut platene hvis det er tydelig våt og bløt grunn. Platene er drenerende (på linje med pukk/grus)- og tåler å ligge i vågt grunn.
 3. Rett av og legg ut ISODREN.
 4. Legg filterduk, armeringsnett og eventuelt gulvvarme.
 5. Legg ut og avrett betongen.

På grunn av de drenerende egenskapene til ISODREN vil betongplaten dreneres for overskuddsvann og tørke ut fra midten, både oppover og nedover. Gulvet blir fortere klart for videre bearbeiding og det vil alltid holdes tørt. Isolering av plate på mark med ISODREN gir mange fordeler.

Last ned: Monteringsveiledning for Plate på mark og kjellergulv 2012.pdf(6 sider, 1,0 Mb).

All teknisk dokumentasjon for bruk av ISODREN finner du her.

Artikkel om Drenering og isolering som gir deg full kontroll.

Hva trenger jeg til isolering av plate på mark?

Bortsett fra selve gravejobben trenger du:

Verktøy

 1. Avretter.
 2. Kniv eller fintannet sag til kapping av plater og duk.

Materiale:

 1. ISODREN plate 70 -110 kPa avhengig av bruksområde.
 2. ISODREN filterduk.

Dreneringsmateriell:

Eventuelt dreneringsrør 110 mm og Flexi bend.

 1. Eventuelt inspeksjonskum 110 mm
 2. Eventuelt kumlokk 150 mm 8 -11 mm pukk til avrettingslag ca. 50 mm.
 3. Eventuelt dreneringskum.

Hva koster det å isolere plate på mark?

Prisen for materialene til isolering av plate på mark avhenger selvsagt av platas eller gulvets størrelse. Kravet til isolasjonstykkelse er 200 – 300 mm. Ta i betraktning at bruk av ISODREN vil – i tillegg til isoleringen – innfri kravene til både drenering og kapillærbryting samt fuktsikring. Krav til radonsikring vil ogå være ivaretatt ved riktig plassering av membran. Gjør en mengdeberegning av ditt prosjekt og send det til en av våre forhandlere, så vil de prise dette spesifikt for deg.

Har du spørsmål om isolering av plate på mark? Se nedenfor eller ta kontakt med oss.

Hvor får jeg tak i plater og tilbehør til isolering av plate på mark?

Kontakt nærmeste forhandler så hjelper de deg. Her finner du forhandlere som har ISODREN og det du trenger til isolering av plate på mark.

Finner du ikke forhandler i ditt distrikt? Ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg.

Spørsmål og Svar om isolering av plate på mark – samt drenering osv.

Skal jeg bruke plast over ISODREN-platene? Nei, plasten vil hindre uttørking av betongen. Når det dessuten blir lagt plast på oversiden av betongen, vil en plastfolie over ISODREN-platen stenge fukten inne. Det vil være uheldig både fukt- og energimessig.

Hvor dypt bør jeg legge drensrøret? Du bør legge vekt på å legge drensrørene 10 cm under underkanten av sålen eller enda bedre i underkant av det drenerende sjiktet. Da sikrer du at oppadstigende/kapillært stigende vann i bakken ikke kommer i kontakt med huset og fører til kapillært oppsug av vann inn i konstruksjonen. Det finnes likevel tilfeller der man ikke kan få lagt drensledningen tilstrekkelig dypt, for eksempel hvis huset står på fjell. Kontakt oss i tilfelle for mer informasjon.

Hva gjør jeg med utløpet til dreneringen? Du forsikre deg om at vann som renner i drensrøret ledes bort fra bygningen. Hvordan du gjør det er avhengig av flere forhold. Tilslutningen til avløp eller dagvannsledning er kanskje den vanligste løsningen. En annen er at du leder vannet ut i en grøft dersom terrenget tillater det. Dersom det ikke finnes naturlig utløp eller fall, kan en pumpebrønn føre vannet videre til en høyereliggende utløpsledning eller et fordrøynings- magasin der vannet kan sigeut i grunnen uten å skade huset.

Hvor skal jeg legge radonduken? For å ivareta fukt og energisikringen du får med ISODREN i gulvet skal du legge det tette radonsjiktet/membranen på oversiden av betongplaten. Alle leverandører av tregulv krever en fuktsperre mellom betongen og tregulvet. Ved å bruke en kombinert fukt/radonsperre som teipes i skjøter og overganger vil kravet til radon i forskriftene være ivaretatt. Ved valg av fliser brukes en smøremembran som er godkjent for radonsikring. Mer om radonsikring av plate på mark (kjellergulv).

Mange gulvbelegg av plast/linoleum vil også kunne fungere som radonsikring.

Kontakt oss for valg av produkt om du trenger det.

I tillegg skal du ha en mulighet for å skape et undertrykk under boligen i henhold til forskriftene. Derfor skal det monteres et 110 – 125 mm rør i betongen ned i ISODREN-platen slik at hele ISODREN sjiktet kan settes under undertrykk dersom det skulle være behov. Gjør du det slik, så har du oppfylt kravet i forskriftene til radonsikring.

Du er velkommen til å bringe oss nye spørsmål både om drenering og isolering av plate på mark! Kontaktskjema.