Isolering av idrettsbaner

Med klimaet i Norge er det ofte vanskelig å få tørr og sterk nok bane til sesongstart. Derfor trenger norske idrettsanlegg gode løsninger for både isolering og drenering. ISODREN®-platen løser begge disse utfordringene i en og samme operasjon. Det gir lenger sesong og lettere drifting. Hvordan isolere utvendig.

[rml_read_more]

Isolering av idrettsbaner og drenering i samme produkt og operasjon er en lønnsom investering som vil redusere skader ved økende nedbørsmengder og snøfrie vintre.

Viktig å vite om isolering av idrettsbaner

I Norge er isolering av idrettsbaner ofte gjort for dårlig. Klimaet vårt gjør det vanskelig å ha en grønn og brukelig baner til sesongstart. Problemet er at gresset ikke begynner å gro tidlig nok fordi banedekket er kalt og ikke tørker raskt nok opp etter vinteren.

Et annet generelt problem er at banen er våt i lang tid etter store nedbørsmengder, og ofte kan det skje gjennom hele sesongen. Slike problemer kan løses en gang for alle med ISODREN.

Idrettsanlegg kan brukes lenger i sesongen ved å isolere riktig

I tillegg til de drenerende egenskapene til ISODREN-platen bidrar isolasjonsegenskapene  til at teledypet reduseres betraktelig under banedekket. Dermed minker faren for isbrann og frostproblemer. Mindre isbrann og frostskader fører til at vekstmulighetene for gressdekket forbedres.  Resulatet er at idrettsanlegget kan benyttes tidligere om våren og lenger utover høsten.

Problemet med store nedbørsmengder løses med effektiv drenering

ISODREN-platens svært gode evne til å drenere store vannmengder gjør at hver kvadratcentimeter av en idrettsbane blir drenert. Resultatet av en slik vedvarende drenering fører til at banen tørker raskt opp. Raskere opptørking øker oksygenmengden til røttene slik at gresset vokser bedre.

Med ISODREN-platen under alle typer idrettsanlegg får man et balansert vanninnhold i det øvre laget som utvider sesongen for fotballbaner, ridebaner, tennisbaner, løpebaner etc.

Isolering av idrettsbaner – hvordan gjør jeg det?

 

Isolering av idrettsbaner og idrettsanlegg er ikke spesielt krevende.

Avrett arealet der idrettsbanen skal isoleres. Om mulig juster arealet enten med fall en vei eller med fall alle veier. Sørg for at arealet er drenert med oppsamlingsgrøfter eller dreneringsgrøfter i henhold til behov for avledning av vann.

Legg ut ISODREN-platene over arealet, bruk minst 65 mm. tykke plater. Legg over en filterduk slik at dreneringsegenskapene til ISODREN-platen ikke tettes. Da ISODREN-platen i tillegg til sine isolerende egenskaper også sørger for dreneringen og kapillærbrytingen, er det ikke behov for ytterlige kapillærbrytende og drenerende masser.

Deretter legges bærelaget/jordsmonnet oppå filterduken. Dersom banen skal brukes hele året og det skal være varme/smelteanlegg, vil 100 mm tykke plater være å anbefale.

Dett er hva som skal til for å oppnå fullgod, varig og fremtidsrettet isolering og drenering av idrettsbaner.

Idrettsbaner utført med ISODREN i grunnen vil ha en større bruksverdi en tradisjonelt oppbygde baner. Sesongen utvides i begge ender; tidligere start på våren og lenger høstsesong, fordi banen tåler store nedbørsmengder.

Bruk av ISODREN til isolering og drenering av baner gir flere vesentlige fordeler:

 1. Banen er alltid drenert uten ansamling av vann og «sumpete» områder.
 2. Brukssesongen forlenges både vår og høst.
 3. Banen er energieffektiv fordi det aldri vil stå vann i isolasjonen, verken på kort eller lang sikt.
 4. Gressbaner vil restituere fort fordi vann- og næringstilførsel skjer under kontrollerte former.
 5. Golfgreener vil alltid ha kort og grønt gress.

Hva trenger jeg til både drenering og isolering av idrettsbaner?

Bortsett fra selve gravejobben trenger du:

Verktøy:

Bortsett fra anleggsmaskiner trenger du:

 1. Kniv eller fintannet sag til kapping av plater og duk.
 2. Avretter til justering av underlag ved behov.

Materialer:

 1. ISODREN platen 95 kPa, 65 eller 100 mm tykkelse avhengig av bruksområdet.
 2. ISODREN filterduk.
 3. Oppbygning av bruksareal, kunstgress eller gressbaner.

Dreneringsmateriell:

 1. Dreneringsrør i henhold til prosjektert behov.
 2. Pukk 11/16 til omkringfylling av drensrør.

Hva koster isolering av idrettsbaner?

Prisen for ISODREN til bruk ved isolering av idrettsbaner avhenger av arealstørrelse og oppbyggingen. Trykkholdfasthet og energikravet/isolasjonstykkelsen innvirker også på prisen. Gjør en mengdevurdering av ditt prosjekt og send det til oss så vil vi bistå med valg av plater og gi en korrekt pris.

Ta også i betraktning at det spesielle med ISODREN er at i en og samme arbeidsoperasjon oppnår både drenering og isolering av idrettsbaner.

Spørsmål og svar om isolering av idrettsbaner

Vil ikke en isolering av idrettsbaner med ISODREN bli vesentlig dyrere enn tilsvarende andre løsninger i markedet?

Isolasjonsmessig kan ISODREN absolutt sammenlignes med andre isolasjonsmaterialer som XPS og EPS. Men der stopper også sammenligningen. ISODREN erstatter også dreneringslaget. Den erstatter pukken/kulten som kreves under de andre isolasjonsmaterialene på markedet. Med dette som utgangspunkt kan vi sette opp et regnestykke.

Eksempel på kostnader med tradisjonell løsning kontra ISODREN-metoden: I regnestykket er kun tatt med det som må fjernes og erstattes i den ene metoden og den andre metoden. Generelle justeringer av terreng og den slags masseforflytninger er ikke tatt med da det varier sterkt fra prosjekt til prosjekt. Regnestykket tar heller ikke med det som er over isolasjonen da videre oppbygging kan variere i pris grunnet gress eller kunstgress, med eller uten smelteanlegg osv. Det samme gjelder dreneringssystem, slik som drensrør for bortføring av vann. Det er ikke tatt med da dette vil være likt i begge tilfeller. Prisene kan variere stor rundt om i landet og alle prosjekter har sine særegenheter. Prisene må sees på bakgrunn av dette.

Vi tar utgangspunkt i en banestørrelse på 8000 kvm og en isolasjonstykkelse på minimum 50 mm.

Fjerning av jord/leire for å få på plass drenerende materialer: 8000 kvm x 20cm = 1600 m3 inkl. oppsjakting, bortkjøring og tippavgift: Ca. kr 250 000. Innkjøring, utlegging og justering av 20 cm pukk: 1600 m3 = 2500 tonn tilkjørt. Ca. kr  250 000. XPS isolasjon med dreneringsklakker, 50 millimeter, ferdig lagt ut: Ca. kr 425 000

Sum. eks mva: Ca. kr. 925 000

ISODREN® 95/65mm ferdig utlagt inkl. filterduk 8000 kvm:

Sum eks. mva: Ca. kr. 920 000

Det blir ikke dyrere, men til samme pris blir det vesentlig bedre.

Hvorfor blir isolering av idrettsbaner bedre med bruk av ISODREN?

Med ISODREN metoden er hver eneste kvadratcentimeter av banen drenert. Det fører til at vanninnholdet i overbygget (massene over dreneringen) er like stort over hele banen. Dersom det er en gressbane, så vil gresset har de samme vekstvilkår over hele banen.

Arealer som er ekstra mye slitt vil tillegg kunne vannes og gjødsles meget kontrollert. Røtter som ligger i gode masser med kontrollerte vann- og oksygenforhold vil kunne gjøre seg nytte av vann og næring på en helt annen måte enn røtter som ligger i tette, vannsyke masser. Planterøttene ”drukner” ikke og de får nok næring.

Fordi ISODREN-platen aldri tar opp fukt, vil telesikringen, evt. energibruken ved snø smelteanlegg, være den den samme år etter år. Fukt i isolasjonen ødelegger som kjent isolasjonsverdien.

10 % oppfukting av EPS- og XPS-isolasjon redusere dens isolerende varmemotstand med inntil 70 %. Konsekvensen er at den opprinnelige, prosjekterte isoleringsegenskapen eller varmemotstanden vil etter kort tid være stekt redusert. Og for hvert år vil det bli verre.

Er det grunn til å tro at man både kan spare penger i gjennomføringsfasen og siden i driftsfasen?

Så absolutt. La oss sette det litt i perspektiv: Ved å kontrollere vannet har jeg kontroll på livet. Enten det er, som her, liv til store gressarealer – eller det er liv som jeg ikke vil ha, f.eks. mugg og soppvekst i bygninger. Ved å kontrollere fukten så kontrollerer jeg klimaet for det livet jeg vil ha eller ikke vil ha. I tillegg vet jeg jo at den energibruken jeg dimensjonerer for, og som jo er grunnlaget for mine kostnadsberegninger, den vil ikke forandres over tid fordi det ikke oppstår endringer i solasjonsjiktet.

Hva med ishockeybaner eller curlingbaner kan denne løsningen brukes der også?

Det blir det samme som med isolering av idrettsbaner for øvrig, men det er kanskje enda viktigere at slike anlegg blir bygd med fuktsikker isolasjon. Å holde is på en bane gjennom en vintersesong koster penger. En eldre ishall vi så på brukte rundt en million kroner i strøm per sesong for å holde is på banen. Med en tørr isolasjon under ville man ha spart betydelige beløp hvert år.

I dag er det mange smarte løsninger på markedet som gjør at det ikke skal så mye til for å redusere denne kostnaden, men dersom en i byggefasen arbeide noe mer med spørsmål som: Hva vil forholdene være om 5 -10 år? Kan noe skje med materialene som jeg har tenkt å bruke? Vil det jeg prosjekterer stemme med virkeligheten?

Det ikke alltid dyrere og gjøre ting riktig. Det er bare det av vi alt for ofte ikke evner å tenke helhet.