Fuktsikring av takterrasser

Fuktproblemer og lekkasje bør helst ikke oppstå på tak, terrasser og hageanlegg. Skadene blir lett omfattende. Brukt på slike konstruksjoner gir ISODREN®-platen – i en og samme arbeidsoperasjon- full kontroll på fukt, vann og varmetap. Enten utgangspunktet er isolering eller drenering eller fuktsikring av takterrasser – blir alt ivaretatt forskriftsmessig.

[rml_read_more]

Viktig å vite om fuktsikring av takterrasser

ISODREN-platens drenerende og isolerende egenskaper gir store fordeler for fuktsikring av takterrasser:

 • Dreneringen er ivaretatt  helt uten bruk av annet materiell, som singel og grus.Platens lave vekt, 19-55 kg/m3, minker belastningen på dekket med ca. 120-180 kg/ m2 sammenlignet med grus/singel. Her finner du mer om ISODREN-platens trykkfasthet og andre tekniske spesifikasjoner.
 • Dreneringsfunksjonen blir optimal på grunn av platenes punktvise anlegg mot membranen.
 • Dreneringskapasiteten er på 2000 liter/minutt/kvm i takkonstruksjoner pga. platens porevolum på 35 %.
 • Isoleringen er ivaretatt på utsiden av konstruksjonen, lagt oppå membranen. Ingen isolering i varm sone. Når ISODREN-platen legges direkte på membranen, fjernes risikoen for vanntrykk som over tid kan føre til store fukt- og vannskader ved at membranen sprekker opp.

Alt dette gjør ISODREN-platen til en svært velegnet løsning for fuktsikring av takterrasser.

Hva gjør jeg for å oppnå fullgod fuktsikring av takterraser?

Fremgangsmåten for fuktsikring av takterrasser er den samme som for drenering og isolering

Dreneringskapasiteten til platene gjør at man ikke trenger andre drenerende masser. Dermed er oppbyggingen over membranen lett. Membranen skal legges oppå bjelkelaget eller betongplaten og under ISODREN-platene. Påkjenninger på membranen fra trafikk eller temperatursvingninger bli dermed redusert til et minimum.

Avrenning og sluk vil også fungere optimalt fordi dette ligger under platene. Tette sluk på grunn av løv eller isdannelse hører dermed fortiden til. Slik oppnås full kontroll på vann og temperatur  og dermed også fukt, drift- og vedlikeholdskostnader.

Dette er rekkefølgen i arbeidet:

 1. Sørg for at det er fall på bjelkelaget /betonglaget mot sluk eller over terrassekanten. Her kan det benyttes påstøp eller fallisolasjon, dersom ikke hele bjelkelaget er lagt med fall.
 2. Monter tettesjiktet i form av membran.
 3. Legg ut ISODREN-platene og filterduk ovenpå disse
 4. Legg ut toppdekket. Settegrus for heller, grusganger, vekstarealer med jord – etter ønske.

Det er viktig å merke seg at når ISODREN både drenerer og isolerer er innvendig isolering av terrassetaket utelukket.

Last ned Monteringsanvisning fortakterrasser 2012.pdf (1 MB, 7 sider.)

 

Hva trenger jeg til fuktsikring av takterrasser?

Det samme som for isolering og drenering:

Verktøy:

 1. Kniv eller fintannet sag til kapping av plater og duk.

Materiale for drenering og isolering av takterrassen:

 1. ISODREN plate 70 – 200 kPa avhengig av bruksområde.
 2. ISODREN filterduk 130-800g/kvm avhengig av vegetasjonslag.
 3. Evt. rotforankringsnett.

Hva koster det?

Prisen for ISODREN-systemet avhenger selvsagt av terrassens størrelse og krav til U-verdi. Krav til isolasjonstykkelse er 300 mm dersom det skal være beboelsesrom under. Gjør en mengdeberegning av ditt prosjekt og send det til en av våre forhandlere, så vil de prise dette spesifikt for deg.

Hvor får jeg tak i materiell til fuktsikring av takterrasser?

Kontakt nærmeste forhandler så hjelper de deg. Her finner du forhandlere som har ISODREN og det du trenger til fuktsikring av takterrasser.

Finner du ikke noen forhandler i ditt distrikt så ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg.

Spørsmål og svar om fuktsikring av takterrasser

Spørsmål som blir stilt forholdsvis ofte om fuktsikring av takterrasser vil bli lagt ut på denne siden. Har du likevel et spørsmål du ikke finner svar på, ta gjerne kontakt med oss omgående så svarer vi deg så fort vi kan.

Hvordan fester jeg ISODREN-platene til underlaget på terrassen?

Det er som regel ikke nødvendig å feste platene da de vil bli holdt på plass av tyngre oppbygningsmasser som jord eller underlag for heller og lignende. Det må alltid finnes et minimum 50 mm tykt lag med pukk/subbus eller jord over ISODREN sjiktet.

Hvordan tar jeg bort eventuelt gammel tettesjikt dersom det er limt eller smørt på den gamle terrassen?

Så lenge gammelt tettesjikt er helt, er det ikke behov for å fjerne det. Er det partier der membranen er dårlig, eller det er konstatert lekkasjer, kan foreta en lokal utbedring. I takterrasser må det alltid finnes – til forskjell fra gulv og kjellervegger – et vanntett sjikt slik at ikke dekket/konstruksjonen blir utsatt for vann.

 Hvor skal membranet ligge, og hvilke membrantyper må jeg bruke?

Du kan bruke membran som smøres ut – ofte varm bitumenmembran – eller membranduker som sveises i skjøtene. Det som er viktig å huske på er at vannet renner på membranet til slukene, og her må overgangen ned i sluket være tett. Det samme gjelder andre rørgjennomføringer i dekket.

Kan ISODREN brukes der kravet til brannsikkerhet må oppfylles?

Selvfølgelig. Når det gjelder krav til brannsikkerhet så er det slik at all plastisolasjon må dekkes inn. Plastisolasjon kalles også for isopor, EPS, XPS og er alltid laget av Polystyren-sammensetninger.