Drenering av takterrasser

ISODREN-platens drenerende og varmeisolerende egenskaper og den lave vekten gjør den ideell til drenering av takterrasser. Med utvendig, drenerende isolasjon unngås alle problemer med lekkasjer, fukt, frostskader og korrosjon i flate tak, terrasser og takhager.

[rml_read_more]

Viktig å vite om drenering av takterrasser

Lsningtakterrasse

 Det er 2 faktorer som må innfris for at drenering av takterrasser skal bli en suksess:

  • Drenering og isolering uten bruk av singel
  • Varmeisolering av dekket slik at det tørker raskt

Disse faktorene gjelder også tilsvarende konstruksjoner som terrassehager, takhager mv.

Dreneringskapasiteten blir optimal. Med et porevolum på minst 35 % er dreneringskapasiteten til ISODREN-platen 2000 liter/minutt/kvm. Fordi platene ligger an mot membranen med sine vannbestandige kuler, vil alt vann renne gjennom platene og langs membranen i fallretning mot sluk. Hvor fort vannet vil dreneres til sluk avhenger av fallet på dekket.

Vektbelastningen på taket blir redusert. Platens lave vekt, 19-55 kg/m3, minker belastningen på dekket med ca. 120-180 kg/ m2 sammenlignet med grus/singel. Her kan du laset ned tabeller som viser Trykkfasthet for isodren-platen ved ulike belastninger.(pdf., 2 sider)

Membranen får minimal slitasje. Ved å isolere direkte oppå membranen og ikke i eller under bjelkelaget til terrassen, vil  takmembranen alltid ligge i temperert sone. Slik er du sikret en terrasse og en membran med minimal bevegelse og temperatursvingninger, samt at membranen eldes lite da UV-ståler som bryter ned membranen ikke når frem.

Oppfyller alle forskriftens krav, fullgod dreneringsløsning og isolasjon i ett. ISODERN-platen er bygget opp av ekspanderende polystyrenkuler der hver kule er omsluttet av et lag bitumen/latexemulsjon. Produsenten kan derfor garantere at platenes funksjon i 50 år.

Alt dette gjr ISODREN til en fremragende løsning for isolering og drenering av takterasser.

Drenering av takterrasser – hvordan gjør jeg det?

ISODREN både drenerer og isolerer takterrassen

Dreneringskapasiteten til platene gjør at man ikke trenger andre drenerende masser. Dermed er oppbyggingen over membranen også lettere. Membranen skal legges oppå bjelkelaget eller betongplaten og under ISODREN-platene. Påkjenninger på membranen fra trafikk eller temperatursvingninger bli dermed redusert til et minimum.

Avrenning og sluk vil også fungere optimalt fordi dette ligger under platene. Tette sluk på grunn av løv eller isdannelse hører dermed fortiden til. Slik oppnås full kontroll på vannet og dermed også drifts- og vedlikeholdskostnadene.

Dette er rekkefølgen i arbeidet:

  1. Sørg for at det er fall på bjelkelaget /betonglaget mot sluk eller over terrassekanten. Her kan det benyttes påstøp eller fallisolasjon, dersom ikke hele bjelkelaget er lagt med fall.
  2. Monter tettesjiktet i form av membran.
  3. Legg ut ISODREN-platene og filterduk ovenpå disse
  4. Legg ut toppdekket. Settegrus for heller, grusganger, vekstarealer med jord – etter ønske.

Last ned:  Montering-takterrasser2012.pdf (6 sider, 1,0 MB)

Ingen innvendig isolering

Det er viktig å merke seg at når ISODREN både drenerer og isolerer er innvendig isolering av terrassetaket utelukket. På samme måten som kjellere bør isoleres på utsiden, vil også terrassetak fungere optimalt med isolering på utsiden (oversiden).

Hva trenger jeg til drenering av takterrasser?

Bortsett fra selve gravejobben trenger du:

Verktøy:

  1. Kniv eller fintannet sag til kapping av plater og duk

Materiale for isolering og drenering av takterrasser:

  1. ISODREN plate 70 – 200 kPa avhengig av bruksområde
  2. ISODREN filterduk 130-800g/kvm avhengig av vegetasjonslag
  3. Evt. rotforankringsnett.

Hva koster drenering av takterrasser?

Prisen for ISODREN-systemet avhenger selvsagt av terrassens størrelse og krav til U-verdi. Krav til isolasjonstykkelse er 300 mm dersom det skal være beboelsesrom under. Bruk av ISODREN vil innfri kravene til både drenering og isolering av takterrassen i tillegg til fuktsikring. Gjør en mengdeberegning av ditt prosjekt og send det til en av våre forhandlere, så vil de prise dette spesifikt for deg.

Hva gjør jeg når jeg vil lage takHAGE?

Fremgangsmåten er den samme som beskrevet ovenfor i «Drenering av takterrasser – hvordan gjør jeg det?»

Det vokser frem en økende interesse for takhager også i Norge. En frodig og nyttig takhage kan lett bli virkelighet.

Planterøtter trenger ikke ned i ISODREN. Siden ISODREN-platen aldri trekker til seg fukt er den også uinteressant for planterøtter. Røttene vil ikke skade dreneringen eller isolasjonsevnen til ISODREN, men holde seg i jordsmonnet hvor det alltid vil være fuktighet og næring.

Dypt jordsmonn på terrassen er ingen hindring. ISODREN-platen leveres i ulike tykkelser og ulike grader av trykkfasthet. Derfor finnes det en løsning for alle typer overbygninger på platene. Det betyr at et dypt jordsmonn på terrassen ikke er noen hindring, forutsatt at konstruksjonen under tåler vekten. Da er det også en stor fordel med ISODRENS dreneringsfunksjon: Platene utgjør en fullgod dreneringsløsning og erstatter f.eks. singel og grus. Effektivt, lett og varig. Platene har 50 års funksjonsgaranti.

Ved tynne jordlag vil det kunne være behov for å redusere dreneringsfunksjonen til ISODREN-platen. For å ta vare på / fordrøye vannet i vegetasjonslaget, legges det ut en kraftigere/tykkere filterduk på ISODREN-platen. 2x400gr duk gjør at «vannsøylen» må være større for at vannet skal renne igjennom. På denne måten vil vegetasjonslaget klare å holde på fuktigheten lenger, noe som vil komme gress og planter til gode.

Ellers er et dekke med Sedum et godt egnet vegetasjonslag der det jordsmonnet blir i tynneste laget.

Med ISODREN-platen er risikoen for vanninntrenging som kan gi skader helt eliminert. Høyt temperaturnivå medfører lavt fuktinnhold i betongdekket. Jevn temperatur gir også minimal bevegelse i betongdekket og membranen. Når arbeidet er utført riktig vil heller ikke kondensvann forekomme.

Hvor får jeg tak i plater og tilbehør?

Kontakt nærmeste forhandler så hjelper de deg. Her finner du forhandlere som har ISODREN og det du trenger til drenering av takterrasser.

Finner du ikke noen forhandler i ditt distrikt så ikke nøl med å  ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg.

Spørsmål og svar om drenering av takterrasser

Spørsmål om drenering av takterrasser som blir ofte stilt, vil bli lagt ut her.

Hvordan fester jeg ISODREN-platene til underlaget på terrassen?

Det er som regel ikke nødvendig å feste platene da de vil bli holdt på plass av tyngre oppbygningsmasser som jord eller underlag for heller og lignende. Det må alltid finnes et minimum 50 mm tykt lag med pukk/subbus eller jord over ISODREN sjiktet.

Hvordan tar jeg bort eventuelt gammel tettesjikt dersom det er limt eller smørt på den gamle terrassen?

Så lenge gammelt tettesjikt er helt, er det ikke behov for å fjerne det. Er det partier der membranen er dårlig, eller det er konstatert lekkasjer, kan foreta en lokal utbedring. I takterrasser må det alltid finnes – til forskjell fra gulv og kjellervegger – et vanntett sjikt slik at ikke dekket/konstruksjonen blir utsatt for vann.

Hvor skal membranen ligge, og hvilke membrantyper må jeg bruke?

Du kan bruke membran som smøres ut – ofte varm bitumenmembran – eller membranduker som sveises i skjøtene. Det som er viktig å huske på er at vannet renner på membranet til slukene, og her må overgangen ned i sluket være tett. Det samme gjelder andre rørgjennomføringer i dekket.

Kan ISODREN brukes der kravet til brannsikkerhet må oppfylles?

Selvfølgelig. Når det gjelder krav til brannsikkerhet så er det slik at all plastisolasjon må dekkes inn. Plastisolasjon kalles også for isopor, EPS, XPS og er alltid laget av Polystyren-sammensetninger.

Inndekningen kan gjøres ved at isolasjonen støpes inn eller fylles over med ikke-brennbart materiale. Det kan være jord, grus eller stein-materiale. Mot delevegger og gjennomgående branncellevegger må det alltid legges ikke-brennbart isolasjonsmateriale type steinullsplater.