Drenering av kjeller og grunnmur

Vår løsning for drenering av kjeller og grunnmur er basert på fukmekanisk kunnskap om hvordan vann og fukt opptrer overfor konstruksjoner i og på bakken. Mer enn 30 års erfaring med bruk av ISODREN ligger bak.  Metoden oppfyller alle forskriftens krav til drenering, fuktsikring og energisikring og innfrir alle krav i TEK10. Les gjerne her om SINTEFS forskning og hva den sier om dreneringsløsninger for kjeller og grunnmur med ISODREN.

[rml_read_more]

Viktig å vite om drenering av kjeller og grunnmur

Et dreneringssystem består av 4 komponenter

 • Drensrørene
 • Drenerende og kapillærbrytende sjikt
 • Filterduk
 • Et egnet utløp for vannet

Dreneringssystemets enheter skal sikre at alt vann føres vekk fra konstruksjonen. Derfor er det viktig at det drenerende sjiktet også er kapillærbrytende. Det vil hindre vann i å arbeide seg oppover eller innover mot mursålen og kjellerveggene. Dreneringens oppgave er altså:

 1. Å lede rennende og stående vann i grunnen vekk fra konstruksjonen.
 2. Å hindre kapillærkreftene i å føre vann inn mot konstruksjonen.

Med et porevolum på minst 35 % er dreneringskapasiteten til ISODREN-platen 2000 liter/minutt/kvm i liggende stilling (gulv). I stående stilling, langs vegger og grunnmurer, er kapasiteten minst 200 liter/minutt/lengdemeter vegg. Dette gjør ISODREN-platen svært egnet for nettopp drenering av kjeller og grunnmur – tatt i betraktning at man samtidig oppnår isolering og radonsikring (ved bruk av godkjent membran over betongen).

Drenering av kjeller og grunnmur – hvordan gjør jeg det?

1. KLARGJØR KJELLERVEGGEN/GRUNNMUREN

Enten det gjelder drenering av kjeller og grunnmur – eller isolering og fuktsikring, er fremgangsmåten den samme:

Nye vegger renses og poretettes. Ved eventuell utstikkende såle, bygges det opp en hulkil langsetter veggen. Da er det klart for legging av drensrørene og montering av ISODREN-platene.

Last ned vår 12 siders MONTERINGSVEILEDNING-2016.pdf  (2,6 MB).

Gammel vegg graves opp og renses.  Ved feil eller skader på gamle drensrør, erstattes disse med nye. Dersom drensledningen kan senkes uten at det er fare for setningsskader er det en fordel, dette redusere vannpåkjenningen og dermed også det kapillære oppsuget i konstruksjon. Dreneringsnivået er det nivået der vannet i bakken går inn i slissene på et drensrør.

Deretter skal veggen rengjøres fra tette sjikt som vil hindre uttørking. Ved evt. utstikkende såle, kan du se hva du bør gjøre her i vår12 siders MONTERINGSVEILEDNING-2016.pdf (2,6MB).

Her finner du all vår dokumentasjon for drenering og isolering av kjellere, plate på mark mv. 

 

2. LEGG DRENERINGEN DYPT NOK

Mange diskuterer om slissene skal ligge opp, på siden eller ned mot grunnen når det gjelder drenering av kjeller og grunnmur. Men jo lavere ned slissene ligger, jo lavere vil vann-nivået stå i grunnen under muren. 80 % av kjellere som trekker vann gjør det ikke på grunn av tette drensrør, men på grunn av at drensrørene ligger for nært opp mot underkant av sålen.

Regelen er derfor at fra den øverstliggende slisseåpningen på røret skal det være minst 10 cm opp til underkant av mursålen. Det vil sikre at vann ikke når opp til konstruksjonen i perioder med for eksempel mye smeltevann og nedbør. Nede i bakken vil det alltid bli stående vann – et vannspeil. Dette vannspeilet må aldri nå muren.

Ved å drenere som over, vil vannspeilet aldri komme høyt nok opp til at vann vil trekke inn i muren. Dreneringsrørene skal legges ut med et meget svakt fall i bunnen av sjakta – 1mm på 1meter er faktisk nok (1:1000). Legg kun et tynt avrettingslag under rørene (pukk/grov singel str.11/16mm). Dette er et viktig bidrag til sikker og varig drenering av kjeller og grunnmur.

Last ned vår 12 siders MONTERINGSVEILEDNING-2016.pdf (2,6MB) her.

 

3. MONTER ISODREN-PLATENE PÅ VEGG OG EVENTUELT SÅLE

Legg minimum 100 mm tykk ISODREN-plate fra grunnmursålens underkant og opp til ca. 50 -100 mm under ferdig bakkenivå. ISODREN platene som er selve veggdreneringen –sjiktet som hindrer vann å nå inn til konstruksjonen – skal så beskyttes med en filterduk slik at platene ikke tettes over tid og dermed mister sin drenerende funksjon. Platene festes tett i tett fra bunnen av med kun en festeplugg midt på hver plate.

Last ned vår 12 siders MONTERINGSVEILEDNING-2016.pdf (2,6MB) her

 

4. LEGG PUKK OG FILTERDUK RUNDT DRENSRØRENE OG PLATENE

Pukk/grov singel str.11/16mm legges i 20 -30 cm tykkelse over drensrørene og dekkes med filterduk. Filterduken skal ikke være vevd, men fiberbasert, og den skal ha en vekt på 135g/kvm. Avslutt veggduken mot platens ytterkant og overlapp med ny toppduk/ mindre flak som festes mellom plate og vegg og går ned over veggduken. Dermed er veggduken fri til å bevege seg med massene som legges inntil – og slipper å gå i stykker. Figuren viser yttervegg i kjeller riktig drenert og isolert med ISODREN. Filterduken hindrer drenerende masser og isodrenplatene i å bli tilsmusset og tett over tid. Her er illustrert en kjeller uten bærende såle, men prinsippet er det samme for kjellermur med såle, slik som i den øverste tegningen.

 

5. MONTER DEKKLIST 

På toppen av ISODREN-platene monteres en dekklist mot veggen, som skal overfylles med jord tilslutt når massene legges tilbake inntil den ferdige veggen. Bakgrunnen for at listene må tildekkes er at all EPS-isolasjon må beskyttes mot UV-stråler for å ikke nedbrytes. Hensikten med dekklisten er både å hindre tilstopping over tid, men vel så viktig er at platene forsegles for luftgjennomgang slik at isoleringsevnen til platene blir bevart optimalt. Bruk av dekklist er derfor viktig. Tett med silikon langs listen når den er montert.

Last ned vår 12 siders MONTERINGSVEILEDNING-2016.pdf (2,6MB) her.

Hva trenger jeg til drenering av kjeller og grunnmur?

Bortsett fra selve gravearbeidet er dette hva du trenger for å utføre ikke bare drenering av kjeller og grunnmur, men samtidig også isolering og fuktsikring:

Verktøy:

 • Børste til rengjøring av vegg. For evt. fjerning av gammal tettsjikt kan en vinkelsliper med stålbørste eller sandblåsingsutstyr brukes.
 • Bormaskin med 10 mm/160 mm bor til ISODREN festeplugger og 5mm/50mm til ISODREN spikerplugg
 • Kniv eller fintannet sag til kapping av plater og list.
 • Hammer
 • Fugemasse-pistol

Materiale for grunnmuren:

 1. ISODREN plate 60-95 kPa avhengig av dybden på kjellerveggen
 2. ISODREN festeplugger 100-200mm avhengig av tykkelse på ISODREN sjiktet
 3. ISODREN filterduk
 4. ISODREN filterdukkappe
 5. ISODREN dekklist
 6. ISODREN spikerplugg til dekklist
 7. ISODREN tettmasse for dekklis
 8. ISODREN plastfolie

Dreneringsmateriell:

 1. Dreneringsrør 110 mm
 2. Flexi dreneringsbend
 3. Inspeksjonskum 110 mm T-rør
 4. Inspeksjonsrør 110 mm
 5. Kumlokk 150 mm
 6. 11-16 mm pukk til fylling rundt dreneringsrør og min. 250 mm på siden og over.
 7. Husk dreneringskum! Slik at alt vann ledes vekk fra bygningen ut i kommen.

Hva koster det?

Prisen for ISODREN-systemet avhenger av dybde og lengde på samlet mur. Gjør en mengdeberegning av ditt prosjekt og send det til våre forhandlere, så vi de prise dette spesifikt for deg. Se også mengdeberegning skjema for ISODREN her. Ta i betraktning at samtidig med at du har drenert kjelleren har du også sikret deg full kontroll på tre andre områder: Full kontroll på energien (kjelleren er isolert), full kontroll på fukten (platene er dampåpne slik at fukt vandrer ut av veggen, samtidig som platene også er kapillærbrytene – slik at vann ikke trekker opp i eller inn i veggen).

Hvor får jeg tak i plater og tilbehør til drenering av kjeller og grunnmur?

Kontakt nærmeste forhandler så hjelper de deg. Her finner du forhandlere som har ISODREN og det du trenger til drenering av kjeller og grunnmur.