Drenering av kjeller og grunnmur

Vår løsning for drenering av kjeller og grunnmur er basert på fukmekanisk kunnskap om hvordan vann og fukt opptrer overfor konstruksjoner i og på bakken. Mer enn 30 års erfaring med bruk av ISODREN ligger bak.  Metoden oppfyller alle forskriftens krav til drenering, fuktsikring og energisikring og innfrir alle krav i TEK10. Les gjerne her om SINTEFS forskning og hva den sier om dreneringsløsninger for kjeller og grunnmur med ISODREN.

Logg inn for å se innholdet i denne artikkelen. Har du ikke tilgang?
Kjøp tilgang til faginnhold her.