Drenering av idrettsbaner

Klimaet i Norge gjør det krevende å ha brukelige baner til sesongstart. Banedekket er kaldt og tørker ikke raskt nok opp etter vinteren. Store nedbørsmengder på kort tid skaper fuktproblemer. Norske idrettsanlegg trenger god isolering og drenering. Begge deler løses i samme operasjon med ISODREN®. Det gjør drenering av idrettsbaner og anlegg lønnsomt.

[rml_read_more]

Viktig å tenke over når det gjelder drenering av idrettsbaner

Våre idrettsanlegg trenger både isolering og drenering. ISODREN løser begge deler i en og samme operasjon.

Klimaet i Norge gjør det ofte vanskelig å ha klar en grønn og brukelig bane til sesongstart. Problemet er at gresset ikke begynner å gro tidlig nok fordi banedekket er kalt og ikke tørker raskt nok opp etter vinteren.

Et annet generelt problem er at banen er våt i lang tid etter store nedbørsmengder, ofte kan det være slik gjennom hele sesongen. Slike problemer kan løses en gang for alle med ISODREN®.

Idrettsanlegg kan brukes lenger i sesongen ved å isolere riktig

I tillegg til de drenerende egenskapene bidrar isolasjonsegenskapene i ISODREN-platen til at teledypet reduseres betraktelig under banedekket. Dermed minker faren for isbrann og frostproblemer. Det fører til at også vekstmulighetene for gressdekket forbedres.  Resultatet er at idrettsanlegget kan benyttes tidligere om våren og lengre utover høsten.

Problemet med store nedbørsmengder løses med effektiv drenering

ISODREN-platens svært gode evne til å drenere store vannmengder gjør at hver kvadratcentimeter av en idrettsbane blir drenert. Resultatet av en slik vedvarende drenering fører til at banen tørker raskt opp. Raskere opptørking øker oksygenmengden til røttene slik at gresset vokser bedre.

Derfor er ISODREN veldig godt egnet for drenering av idrettsbaner.

Med ISODREN-platen under alle typer idrettsanlegg får man et balansert vanninnhold i det øvre laget som utvider sesongen for fotballbaner, ridebaner, tennisbaner, løpebaner etc.

Drenering av idrettsbaner – hvordan gjør jeg det?

Slik både isolerer og drenere du en idrettsbane

Avrett arealet der idrettsbanen skal være. Om mulig juster arealet enten med fall en vei eller med fall alle veier. Sørg for at arealet er drenert med oppsamlingsgrøfter eller dreneringsgrøfter i henhold til behov for avledning av vann.

Legg ut ISODREN-platene over arealet, bruk minst 65 mm. tykke plater. Legg på en filterduk slik at dreneringsegenskapene til ISODREN-platen ikke tettes. Da ISODREN-platen i tillegg til sine isolerende egenskaper også sørge for dreneringen og kapillærbrytingen, er det ikke behov for ytterlige kapillærbrytende og drenerende masser.

Deretter legges bærelaget/jordsmonnet oppå filterduken for den prosjekterte idrettsbanen. Dersom banen skal brukes hele året og det skal være varme/smelteanlegg vil 100 mm tykke plater være å anbefale.

Last ned vår: Monteringsanvisning for idrettsbaner-2012.pdf (5 sider)

Idrettsbaner utført med ISODREN i grunnen vil ha en større bruksverdi en tradisjonelt oppbygde baner. Sesongen utvides i begge ender; tidligere start på våren og lenger høstsesong, fordi banen tåler store nedbørsmengder.

Bruk av ISODREN til isolering og drenering av baner, gir flere vesentlige fordeler:

 1. Banen er alltid drenert uten ansamling av vann og «sumpete» områder.
 2. Brukssesongen forlenges både vår og høst.
 3. Banen er energieffektiv fordi det aldri vil stå vann i isolasjonen, verken på kort eller lang sikt.
 4. Gressbaner vil restituere fort fordi vann- og næringstilførsel skjer under kontrollerte former.
 5. Golfgreener vil alltid ha kort og grønt gress.

 

Hva trenger jeg for å drenere og isolere idrettsbaner og anlegg?

Bortsett fra selve gravejobben trenger du:

Verktøy:

Bortsett fra anleggsmaskiner trenger du:

 1. Kniv eller fintannet sag til kapping av plater og duk.
 2. Avretter til justering av underlag ved behov.

Materialer:

 1. ISODREN platen 95 kPa, 65 eller 100 mm tykkelse avhengig av bruksområdet.
 2. ISODREN filterduk.
 3. Oppbygning av bruksareal, kunstgress eller gressbaner.

Dreneringsmateriell:

 1. Dreneringsrør i henhold til prosjektert behov.
 2. Pukk 11/16 til omkringfylling av drensrør.

Hva koster det å drenere en idrettsbane?

Prisen for ISODREN-platen avhenger av oppbyggingen. Trykkholdfasthet og energikravet/isolasjonstykkelsen innvirker også på prisen. Gjør en mengdeberegning av ditt prosjekt og send det til oss så vil vi bistå med valg av plater og gi en korrekt pris.

Hvor får jeg tak i plater og tilbehør til drenering av idrettsbaner?

Kontakt nærmeste forhandler så hjelper de deg. Her finner du forhandlere som har ISODREN og det du trenger til drenering av plate på mark.

Finner du ikke noen forhandler i ditt distrikt så ta kontakt med oss på post@isodren.no så hjelper vi deg.