Isolering av idrettsbaner

lenger sesong, drenering av idrettsbaner - Bilde: Golfspiller, ved vann.

Med klimaet i Norge er det ofte vanskelig å få tørr og sterk nok bane til sesongstart. Derfor trenger norske idrettsanlegg gode løsninger for både isolering og drenering. ISODREN®-platen løser begge disse utfordringene i en og samme operasjon. Det gir lenger sesong og lettere drifting. Hvordan isolere utvendig. [rml_read_more] Isolering av idrettsbaner og drenering i samme […]

Isolering av takterrasser

Takterasser - Illustrasjonsbilde av leiligheter

ISODREN®-platens varmeisolerende og drenerende egenskaper dekker alle krav til isolering av takterrasser. ISODREN sørger for energivennlige, tørre og fuktsikre løsninger som tåler fremtidens fuktbelastninger. Både isolering, drenering og fuktsikring av takterrassen utføres i en og samme arbeidsoperasjon. [rml_read_more] Alt ivaretas når platene legges ovenpå membranen. Ingen isolering innvendig i oppvarmet sone. Ingen behov for andre […]

Isolering av plate på mark

Isolering av plate på mark med ISODREN-plater er optimalt fordi isolasjonen aldri blir våt. Hver kule er forseglet med en bitumenemulsjon. Med et porevolum på 35 % slipper vann og vanndamp igjennom platen uten at materialet trekker fukt opp i seg. Isoleringsevnen er lik med annen isopor. Med ISODREN er derfor både isolering og fuktsikringen […]

Isolering av kjeller og grunnmur

Isolering av kjeller og grunnmur er enkelt, raskt og trygt med ISODREN®-platen. Mer enn 30 års bruk har vist at det stemmer. Her kan du lese om hvorfor og hvordan. [rml_read_more] Isolering hus. Viktig å vite om isolering av kjeller og grunnmur Isolasjonen skal ligge på yttersiden av kjellermuren, helst all isolasjonen, men minst 2/3 […]

Fuktsikring av takterrasser

Fuktsikring av takterrasser - Utsnitt av teknisk tegning

Fuktproblemer og lekkasje bør helst ikke oppstå på tak, terrasser og hageanlegg. Skadene blir lett omfattende. Brukt på slike konstruksjoner gir ISODREN®-platen – i en og samme arbeidsoperasjon- full kontroll på fukt, vann og varmetap. Enten utgangspunktet er isolering eller drenering eller fuktsikring av takterrasser – blir alt ivaretatt forskriftsmessig. [rml_read_more] Viktig å vite om fuktsikring […]

Fuktsikring av plate på mark

Graveentrepenører - Bilde: Mann støper platting ute

Fuktsikring av plate på mark handler om å få kontroll på fuktproblemene og ikke bare vannet. Å få kontroll på den usynlige fukten har vist seg langt vanskeligere enn å få kontroll på rennende vann. Med ISODREN®-platen oppnås full fuktsikring av plate på mark, samtidig med at platen isoleres og dreneres. [rml_read_more] Viktig å vite […]

Fuktsikring av kjeller og grunnmur

Drenering og Fuktsikring av kjeller og grunnmur - Utsnitt av teknisk tegning

Fuktsikring av kjeller og grunnmur handler om å få full kontroll på den usynlige fukten. Fukt oppdages gjerne først når den har gjort skade. [rml_read_more] Viktig å vite om fuktsikring av kjeller og grunnmur Fuktskader er et resultat av usynlig vann Vann i gassform som damp er vanskelig å se. Vann som beveger seg på […]

Radonsikring av plate på mark og kjellere

Radonsikring av plate på mark og kjellere - Bilde: Illustrasjonsbilde av radonsikring, rør og duk

Radonsikring av plate på mark og kjellere er regulert i Plan- og bygningsloven og Byggteknisk forskrift (TEK10). Det kreves at bygningskonstruksjoner mot bakken skal utføres slik at mennesker ikke utsettes for konsentrasjoner av radongass i inneluften slik at det kan gi helseskader. [rml_read_more] Dette bør du vite om radon Radon er en usynlig og luktfri […]

Drenering av idrettsbaner

lenger sesong, drenering av idrettsbaner - Bilde: Golfspiller, ved vann.

Klimaet i Norge gjør det krevende å ha brukelige baner til sesongstart. Banedekket er kaldt og tørker ikke raskt nok opp etter vinteren. Store nedbørsmengder på kort tid skaper fuktproblemer. Norske idrettsanlegg trenger god isolering og drenering. Begge deler løses i samme operasjon med ISODREN®. Det gjør drenering av idrettsbaner og anlegg lønnsomt. [rml_read_more] Viktig […]

Drenering av takterrasser

Drenering av takterrasser - Anleggsarbeidere ved byggeplass

ISODREN-platens drenerende og varmeisolerende egenskaper og den lave vekten gjør den ideell til drenering av takterrasser. Med utvendig, drenerende isolasjon unngås alle problemer med lekkasjer, fukt, frostskader og korrosjon i flate tak, terrasser og takhager. [rml_read_more] Viktig å vite om drenering av takterrasser  Det er 2 faktorer som må innfris for at drenering av takterrasser skal […]

Drenering av plate på mark

ISODREN® er den optimale løsningen for plate på mark. Samtidig med drenering og fuktsikring oppnås også optimal isolering og radonsikring. I finkornede jordarter som leire og silt, og når platen ligger nede i lavt terreng, kan det hende at grunnvann stiger opp til overflaten. Dersom en da ikke har drensledninger til å lede vannet vekk, kan […]

Drenering av kjeller og grunnmur

Drenering og Fuktsikring av kjeller og grunnmur - Utsnitt av teknisk tegning

Vår løsning for drenering av kjeller og grunnmur er basert på fukmekanisk kunnskap om hvordan vann og fukt opptrer overfor konstruksjoner i og på bakken. Mer enn 30 års erfaring med bruk av ISODREN ligger bak.  Metoden oppfyller alle forskriftens krav til drenering, fuktsikring og energisikring og innfrir alle krav i TEK10. Les gjerne her […]