PROSJEKT: MISTEL PARK, Holmestrand

Prosjektet Mistel Park – med flott beliggenhet i Holmestrand – bygges det lyse flotte hjem i solrike omgivelser. Leilighetsbygg med tre til fem etasjer med felles parkeringskjeller under. Mellom blokken opparbeides det parklignende grøntareal over garasjedekket.

I arbeidet for å drenere og fuktsikre garasjedekket er det vurdert ulike løsninger på markedet, hvor man til slutt landet på ISODREN® metoden.

Det er prosjektert og levert 100mm ISODREN plater med filterduk som drenering av tettesjiktet og kondensisolering av konstruksjonen. Der det skal være branngate/kjørevei har vi prosjektert inn geonett for å øke lastspredningen i overbygget.

Thomas og Sven hos utførende entreprenør er meget godt fornøyde med produktet og leveransen.

«Er første gang vi bruker ISODREN® i slike konstruksjoner og det er overrasket over hvor enkelt og gjennomtenkt produktet er. Dette vil vi anbefale i fremtidige prosjekter der vi har mulighet for å påvirke løsningene som velges»