Sedumtak

Hva er sedumtak?

Det bygges mange grønne tak i Norge, blant annet har Mandals kulturhus fått over 3000 m2 med sedumtak etter lokalt engasjement. Det grønne taket er blitt et flott innslag i Mandals bybilde.

Det er en økende miljøbevissthet også i verden generelt sett. En frodig takhage kan lett bli virkelighet med et sedumtak.

Sedumtak er en lett type grønne tak. Sedum er vannsamlende planter som åpner sine spalteåpninger bare om natta når fordampningen er minst. Dermed holder de på vannlageret over lengre tid enn de fleste andre vekster.

Det er en fordel som flere og flere utbyggere setter pris på.

Opp mot halvparten av det vannet som faller på et slikt tak vil igjen fordampe gjennom planten. Plantene har dessuten en estetisk skjønnhet da de blomstrer i rødt, hvit og gult. Bladene vil også endre farge gjennom året fra rødt til grønt.

sedumtak - sedum bergknapp

Plantefamilien som på latinsk heter “sedum” har fått det norske navnet “bergknapp”. På verdensbasis finnes det rundt 600 forskjellige typer av planten.

Sedum er en svært robust plantefamilie og er utbredt over hele den nordlige halvkule. Seksten planter av arten vokser vilt og naturlig i Norge. Du finner Bergknapp både på fjell og langs kysten her hjemme.

Mennesker har brukt grønne tak siden forhistorisk tid. Denne løsningen ga de tidlige husene beskyttelse mot vær og vind.

De tidlige takene isolerte godt i vintermånedene og var også et kjølig sted om sommeren. Dessverre for mer moderne bekvemmeligheter var disse ikke vanntette og det var heller ikke noe som beskyttet for uønsket dyreliv.

Drenering og fuktsikring av sedumtak

Det er viktig med riktig og god drenering og fuktsikring av sedumtak. Selv om planten samler på vannet og åpner sine spalteåpninger bare om natten.

For å ta vare på / fordrøye vannet i vegetasjonslaget, legges det ut en kraftig/tykk filterduk på ISODREN®-systemet. Jo tykkere duk, jo større «vannsøyle» må til for at vannet skal renne gjennom. På denne måten vil vegetasjonslaget klare å holde på fuktigheten lenger, noe som vil komme gress og planter til gode.

Et dekke med Sedum er et godt egnet vegetasjonslag der jordsmonnet blir i tynneste laget.

Med ISODREN®-systemet er risikoen for vanninntrenging som kan gi skader helt utelukket. Høyt temperaturnivå medfører lavt fuktinnhold i betongdekket. Jevn temperatur gir også minimal bevegelse i betongdekket, hvilket utsetter membranet for minimale belastninger.

Når arbeidet er utført riktig med hovedvekten av isolasjon over dekket og membranet, vil det heller ikke være risiko for kondensering i dekket.

Grønne tak

Hva er grønne tak?

I et møte på det blide Sørlandet våren 2013, kommer det frem at et endret klima vil føre til mer nedbør og mer intense regnskyll. Grønne tak har vist seg som et effektivt alternativ i et stadig tøffere klima.

Her i Skandinavia har vi lange tradisjoner med torvtak, som strekker seg helt tilbake til forhistorisk tid. Man kan også se trenden med grønne tak på for eksempel flyfoto fra mange storbyer rundt om i verden.

 

«Grunnprinsippet for fuktsikring av grønne tak og terrasser er at membranen ligger varmest mulig og ikke utsettes for vanntrykk over tid.» 

 

To typer grønne tak – intensive og ekstensive

Intensive grønne tak er hovedsakelig forhøyede parker. De kan bære busker, trær, gangveier og benker med sine komplekse strukturelle støttemidler, vanning, drenering og beskyttelseslag.

 

«Med ISODREN®-systemet som både isolerer, drenerer og er kapillærbrytende, oppfylles alle krav til energi- og fuktsikring i en og samme arbeidsoperasjon!» 

(Les mer om ISODREN®-systemet lenger ned). 

 

Ekstensive grønne tak krever lite vedlikehold, og eksisterer vanligvis på grunn deres miljøfordeler og fungerer ikke som tilgjengelige takhager. Typisk er disse satt sammen av et tynt lag jord/vekstmedium og består stort sett av plantearter innenfor sukkulenter, gress og moser. Bergknappslekta (Sedum) er mye brukt, derav betegnelsen Sedumtak.

 

Grønne tak, Bilde: Grønt tak

 

Bruksområder for grønne tak

Mange ser muligheten til å fremme et grønnere landskap ved å velge slike tak i et urbant miljø hvor det lenge har vært mer vanlig å se grus, asfalt, tjære og betong.

Det er blitt et friskt pust i et ellers grått bybilde. Både bedrifter og privatpersoner som ønsker et mer miljøvennlig alternativ vil se fordelene ved dette valget. Takene reduserer energikostnadene med naturlig isolasjon og skaper fredelige miljøer for mennesker og dyr.

Absorpsjonsevnen til oppbygningen på disse takene er også stor, noe som kan redusere behovet for komplekse og dyre dreneringssystemer.

Tenker man langsiktig er det klare økonomiske fordeler ved å velge grønt tak som på sikt også vil overgå oppstartskostnadene. Grønne tak beskytter takmembranen mot hardt vær og ultrafiolett stråling (UV). De har ofte en levetid på opp mot 50 % mer enn vanlige hustak.

 

grønne tak Bilde: Leilighets bebyggelse

 

Hvordan unngå fukt og dreneringsproblemer?

Fuktproblemer og lekkasje bør helst ikke oppstå på tak, terrasser og hageanlegg. Skadene blir lett omfattende. Løsningen er å bruke ISODREN®-systemet.

 

Planterøtter trenger ikke ned i ISODREN®. Siden ISODREN®-systemet aldri trekker til seg fukt er den også uinteressant for planterøtter. Røttene vil ikke skade dreneringen eller isolasjonsevnen til ISODREN®, men holde seg i jordsmonnet hvor det alltid vil være fuktighet og næring.

 

Dypt jordsmonn på terrassen er ingen hindring. ISODREN®-systemet leveres i ulike tykkelser og ulike grader av trykkfasthet. Derfor finnes det en løsning for alle typer overbygninger på platene. Det betyr at et dypt jordsmonn på terrassen ikke er noen hindring, forutsatt at konstruksjonen under tåler vekten.

Da er det også en stor fordel med ISODREN®S dreneringsfunksjon: ISODREN®-platene utgjør en fullgod dreneringsløsning og erstatter f.eks. singel og grus. Effektivt, lett og varig. ISODREN®-platene har 50 års funksjonsgaranti.

 

Grønne tak, Bilde: utsnitt illustrasjon

 

 

GRØNNE TAK OG TERRASSER MÅ PROSJEKTERES MED UTVENDIG ISOLERING

Legger man isolasjonen innvendig i bygget, har man riktig nok sikret seg mot energitap i rommet under terrassen, men fordi terrassens bjelkelag dermed vil holdes kaldt, blir kondenseringspunktet liggende i konstruksjonen. Da har man bygget inn risiko for fuktskader over tid.

Problemet løses enkelt med utvendig isolering. Konstruksjonen vil da alltid være sikret mot kondensdannelse inne i bygget.

Først legges membranen mot terrassedekket og så legges isolasjonen på membranen. Membranen vil da fungere både som vannsperre og dampsperre. Platens gode varmeisoleringsevne gi flere fordeler:

 • Høye temperatur vil føre til lavt fuktinnhold i betongbjelkelaget.
 • Jevn temperatur gir minimalt med bevegelse i betongbjelkelag og membran.
 • Oppvarmingskostnadene reduseres.

Med andre ord: Varmeisolering under bjelkelaget fører til motsatt effekt: kalde og fuktige betongbjelkelag. I et land som Norge, med store temperaturforskjeller ute og inne, må kondenseringspunktet ligge på utsiden av konstruksjonen.

 

BENYTT DRENERENDE OG KAPILLÆRBRYTENDE ISOLASJON TIL GRØNNE TAK OG TERRASSER

Vann må dreneres vekk fra grønne tak og terrasser,  ikke minst under langvarig regn og kraftige regnskyll på fuktmettet jord. Samtidig må ikke vekstgrunnlaget for plantene tørke ut når regnet lar vente på seg.

Plastisolasjon som EPS og XPS er god isolering og trekker ikke vann.

Men EPS- og XPS-plater må ikke bli liggende i vannspeilet på membranen og heller ikke utsettes for vanntrykk. Da trekker de fukt over tid og isoleringsevnen reduseres.

Det er i tilfelle avgjørende at slik isolasjon ligger oppå et drenerende og kapillærbrytende sjikt. Men det finnes isoleringsplater som aldri opptar fuktighet og likevel gir optimal drenering. Samtidig er de også kapillærbrytende. Bruk av ISODREN® gir betydelige fordeler:

 • Oppbyggingssjiktet på terrassen kan reduseres eller erstattes med økt isolering.
 • Arbeidet går vesentlig raskere når man isolerer og drenerer i samme operasjon.
 • Belastningen på takkonstruksjonen blir redusert.

 

REDUSER BELASTNINGEN PÅ TERRASSENS BJELKELAG

Den lave egenvekten til ISODREN®-platen, 20–60 kg/m³, minker vekten på bjelkelaget med 120-180 kilo/m² sammenlignet med grus. Det gir en rekke fordeler:

 • Reduserer dimensjoneringen av bjelkelaget.
 • Reduserer transport og utlegging av annen drenerende masse.
 • Fordi tettesjiktet blir liggende i varm sone vil regnvann som trenger ned til membranen tørke raskt opp.
 • Både membran og den isolerende, drenerende og kapillærbrytende platen vil holdes tørr. Det er ingen risiko for at røtter trenger ned og skader membranen.
 • Med riktig trykkfasthet kan ISODREN®-platen benyttes under gang- og kjøreareal.

 

MAGASINERING AV VANN KAN FØRE TIL ISDANNELSE PÅ GRØNNE TAK OG TERRASSER

Ettersom kravet til mange og ulike vekster på grønne tak og terrasser øker, stilles det større krav til at vann og næring er tilgjengelig. Derfor har det kommet på markedet ulike løsninger som kan lagre overskuddsvann; vannmagasinerende løsninger.

Konflikt mellom kravet til fuktsikring og kravet til fuktmengde til vekstene. Når vi bygger inn et vannspeil i oppbyggingen – altså ulike systemer, tekstiler osv. som kan magasinere mye vann, så bygger vi strengt tatt en isflate på taket om vinteren.

Mange vannmagasinerende produkter fungerer bra i sørligere strøk fordi vannet kan fordampe hele året. Men hos oss fryser det til is. Jorddekket på terrassen blir et lag med is. Det gir en del utfordringer når det under dette skal opprettholdes et inneklima på over 20 varmegrader,

Gode geo-tekstiler og andre matteløsninger med vannmagasinerende egenskaper for grønne tak og terrasser må benyttes riktig. Gjør man det, kan man redusere noe på kravet til minimum 30 cm vekstmedium.

Men dersom slike matter legges rett på et tett isolasjonssjikt, kan det gå galt.

Når vannreservoarene går fulle og renner over, renner overskuddsvannet rett ned på isolasjonen som da utsettes for vanntrykk fra oversiden. Og hvis man allerede har gått på akkord med kravet til et drenerende sjikt under isolasjonen, vil isolasjonssjiktet ha vannpåkjenning både fra oversiden og undersiden. Det gir redusert isolasjonsevne over tid.

Grønne tak og terrasser som isoleres med ISODREN® opprettholder en varm og drenert membran, tørr isolasjon med vedvarende isolasjonsegenskaper og et kontrollert vanninnhold i oppbygging og vekstmedium.

Med andre ord en energieffektiv konstruksjon med godt inneklima.

 

Kilde:* Framtidens byer har grønne tak -regjeringen.no

Dårlig drenering ødelegger norske hus

Dårlig drenering ødelegger norske hus

Dårlig drenering uten bruk av ISODREN ...

Tall fra Sintef viser stort behov for å utbedre dreneringen i norske bygg og boliger. I en artikkel i BYGGMESTEREN vises det til tall fra SINTEF at 600.000 norske bygninger har høy risiko for å få råteskader.

Og tallet kommer til å øke til 2,4 millioner innen utgangen av dette århundret, som følge av at klimaforandringene vil ødelegge kjellere med dårlig drenering.

Dårlig drenering burde ikke lenger være et tema i nye hus.

 

Fortsatt lever gamle tankemønstre og foreldet kunnskap i bransjen. Resultatet er dårlig drenering, både i privat og offentlig sektor – som helt unødvendig gir store driftskostnader og utbedringskostnader.

Nå anerkjennes det tydelig at det trengs bedre forståelse i bransjen – og samtidig mer bruk av produkter som i en og samme operasjon gir en rimelig, rask og varig fuktsikring og isolering.

–   Å drenere rundt boligen er en svært god investering for boligeieren, sier Christine Molland Karlsen i Lavenergiprogrammet. Ennå mer lønnsomt blir det hvis boligeieren også etterisolerer kjellerveggen og gulvet samtidig, går det frem av artikkelen i BYGGMESTEREN.

Dårlig drenering unngås lett med ISODREN®

Drenering og isolasjon for takterrasser

Drenering og isolasjon som effektiviserer arbeidet med fuktsikring av takterrasser: ISODREN.

Drenering og isolasjon løses med ISODREN®

Fordi man bygger drenering og isolasjon i samme sjikt.

Drenering og isolasjon av takterrasser og takhager er krevende, det bør holde i mange tiår. Alt oppfylles i en og samme arbeidsoperasjon og ett og samme sjikt med ISODREN®. Dermed kan også isolasjonstykkelsen økes og gi bedre fuktsikring og energidimensjonering.

Drenering og isolasjon behøver ikke å veie mye – og sluttresultatet blir langt lettere

ISODREN®-platens lave vekt, 19 – 55 kg/m3, minker belastningen på dekket med ca. 120 -180 kg/ m2 i forhold til grus/singel. Dreneringskapasiteten erstatter alle andre drenerende materialer i takkonstruksjoner. Isoleringsevnen tilsvarer annen plastisolasjon som EPS og XPS. Siden dreneringssjiktet og sluk ligger i varm sone i isolasjonen, vil ikke vann fryse til is.

Og når membranen er plassert under isolasjonen vil dette ligge godt beskyttet mot slitasje og elde. Platenes struktur med runde kuler vil gi lav, punktvis trykkbelastning på membranen.

Drenering og isolasjon som er ideell løsning for grønne tak og terrasser

ISODREN®-platen er garantert for minst 50 års varighet. Fordi den aldri trekker til seg fukt er platen uinteressant for planterøttene. Uansett om man planter trær, busker eller blomster på terrasssen vil røttene holde seg i jordsmonnet hvor det er vann og næring å finne. ISODREN®-platen er derfor en ideell løsning for alle typer grønne takterrasser. På en grønn takterrasse vil det kunne utvikles et biologisk mangfold med tilhørende mikroliv i jordsmonnet. Platene er motstandsdyktig mot nedbryting av insekter og mikroorganismer fordi polystyrenkulene i ISODREN®-platen er beskyttet av et dekkende lag bitumen/latexemulsjon.

 

Lær mye mer her om drenering og isolasjon av takterrasser her (åpnes i ny fane):

Drenering og isolering av takterrasser

Fuktsikring av takterrasser

Isolering av takterrasser

Slik bygges LEKKASJESIKRE grønne takterrasser

ISODREN® oppfyller alle forskriftens krav til drenering, fuktsikring og energisikring både til drenering og kapillærbryting samt fukt- og energisikring.

Kompetansekurs i Fuktsikring og Drenering

kurs innen fuksikring og drenering - Bilde av mennesker rundt et bord som observerer en powerpoint presentasjon

Kompetansekurs i Fuktsikring og Drenering.

KURSDATO OG STED I 2018

DATO:STED:
 Ingen kurs er satt opp enda

*Med forbehold om nok påmeldinger. Påmelding stenger 7 dager før kurset starter.

Kompetansekurset  handler om hvordan du kan gjøre dreneringsjobben mer lønnsom både for deg selv og dine kunder. Du får en grundig og engasjerende gjennomgang av hva som skal til for at kjellere og plate på mark forblir fuktsikre i fremtiden. Du vil blant annet få svar på følgende:

• Kan drenering også fungere som fuktsikring?
• Hva er beste praksis mot vann i flytende form og vann i gassform?
• Hvordan få minst mulig energitap?

Vi deler erfaringer og synspunkter. Vi vet at vi inviterer folk som har masse erfaring og sterke synspunkter. Derfor blir også våre kompetansekurs i Drenering og Fuktsikring engasjerende og friske. Det er høyt under taket og tid nok for grundig meningsutveksling!

Kompetansetest: På slutten av kurset blir det mulig å avlegge en kompetansetest i ovennevnte temaer. De som består får anledning til å få kompetansebevis og bli ført opp på listen over graveentreprenører med kompetansebevis.

Varighet: Ca. 4 timer  inkl. servering og slutt-test.

Kurset koster kr. 1500 pr person som betales ved påmelding. Kompetansebevis i ISODREN-systemet koster kr. 1500 eks. mva for de som ønsker det.

90 % av kundene valgte ISODREN

90 % av kundene valgte ISODREN® løsningen

Når kundene blir fortalt hva moderne fuktsikring går ut på,  90 % velger den løsningen graveentreprenør Kai Dahl i Spydeberg Byggentreprenør tilbyr.

Kai Dahl ISODREN MONTERING

–  Vi isolerer kjelleren med drenerende og diffusjonsåpne isolasjonsplater. Da blir den både drenert og isolert forskriftsmessig.

Det viser seg at rundt 90 % velger denne løsningen, forklarer Dahl. Han innrømmer villig at han før ikke forsto så mye mer enn å legge drensledningen forskriftsmessig og at veggene måtte holdes fri for vann. Tett plast på veggen og godt med pukk, da var jobben stort sett gjort.

Men etter at han lærte om moderne fuktsikring med ISODREN®, har han fått flere jobber og bare positive tilbakemeldinger.

 Ingen klager på 5 år

– Jeg har ikke fått en eneste klage på de fem årene jeg har holdt på med dette. Det at jeg kan levere en løsningen som gir full kontroll på alle utfordringene knyttet til vann- og fukt, i tillegg til at kundene får en varig isolert kjeller, er nok årsaken, sier Kai Dahl.

 (Utdrag fra artikkel i Anleggsmaskinen september 2015.) Du kan lese hele den interessante artikkelen her. (Kommer opp i eget vindu/fane).

Les om Kurs i ISODREN®-metoden vinteren 2015/16!

Lær hvordan drenering av kjellere kan gjøres smartere

Diffusjonsåpen isolasjon for alle konstruksjoner under bakken

Diffusjonsåpen isolasjon for alle konstruksjoner under bakken

Alle i bransjen forstår at når bygningskonstruksjoner over bakken skal isoleres må isolasjonen sikres mot å bli våt. Men denne forståelsen er ikke like utbredt når det gjelder fuktsikring av bygg og anlegg under bakken.

Diffusjonsåpen isolasjon og drenering i ett produkt - ISODREN

 

 

«Diffusjon betyr spredning og kommer av det latinske verbet «diffundere» som betyr «utbre» eller «spre», og brukes om det at noe sprer seg. Det brukes om «stoffenes egentransport», at de beveger seg uten ytre hjelp.» (Wikipedia).»

 

 

 

Bruksarealer som kjellere, garasjeanlegg, hus og bygninger i alle størrelser og med en eller flere underetasjer har som regel en innetemperatur høyere enn temperaturen på utsiden av veggene. Da er damptrykket i muren større enn i bakken utenfor.

Fuktmolekylene i selve konstruksjonen og i inneluften kan da vandre ut av vegger og gulv.

Diffusjonsåpen isolasjon hindrer fuktproblemer

Men dersom man ikke benytter diffusjonsåpen isolasjon, vil fukten kunne kondensere i isolasjonen. På lik linje med vindsperre utenfor isolasjonen i bygg over bakken, må isolasjonen utenfor konstruksjoner i bakken være tilstrekkelig diffusjonsåpen.

Da vil alltid fukten bevege seg ut av vegger og gulv mot bakken (jord), kondensere til vann og føres vekk med dreneringen. De fleste isolasjonsprodukter for kjellere og grunnmurer ivaretar kravet til energisikring forskriftsmessig.

Men langt fra all isolasjon er dampåpen i en slik grad at konstruksjonen kan tørke utover. Det kan føre til fuktopptak i selve isolasjonsmaterialet over tid.

Dette er alvorlig når vi vet at 10 % fukt i isolasjonen kan redusere U-verdien med inntil 70 %. Ikke de første 5 årene, men kanskje de neste 10.

Under bakken er det konstante fukt- og temperaturforhold

Over terreng tørker et bygg på ulike tider av året, etter vær og temperatur. Dette kan kompensere for eventuelle fuktopptak i konstruksjonen – den kan tørke ut. Men under bakken er det mer konstante forhold; den relative fuktigheten i luftporene i bakken er alltid 100 %, og temperaturen er relativ konstant.

Konstruksjoner som er kaldere enn grunnen utenfor er en hovedårsak til fuktproblemer

I bruksarealer under bakken som er isolert innvendig vil varm luft kondenserer mot den kaldere konstruksjonen.

I murer uten innvendig isolering og uten diffusjonsåpen løsning på utsiden kan det lett oppstå fuktproblemer.

Med en diffusjonstett membran på utsiden, vil fukt i  i konstruksjonen ikke slippe ut og fuktskader vil oppstå over tid.

Lyst til å vite mer om fuktsikring og diffusjonsåpen isolasjon?  

Praktisk og konkret om fuktsikring av kjellere og grunnmurer

Praktisk og konkret om fuktsikring av plate på mark og gulv i kjellere

Bli tryggere på på teorien, prosjektteringsdokumenter eller brosjyrer. Velg områder og last ned.

Illustrasjonen viser fuktvandringen mellom kjellerrom og bakken utenfor.

Fukt konverterer til vann i eller på utsiden av isolasjonen. Også fuktvandring gjennom sålen ved evt. kapillært opptak føres ut av konstruksjonen som følge av damptrykket når muren holdes varmere enn grunnen utenfor. Denne kjellermuren er isolert og drenert i en og samme løsning med diffusjonsåpen islasjon som ikke trekker fukt:

Diffusjonsåpen isolasjon utenpå kjellermur sikrer mot fuktskader

 

Isoler kjellere med dampåpen isolasjon

Isoler kjeller med dampåpen isolasjon

 

isodren kjeller

Om du isolerer kjelleren med dampåpen isolasjon unngår du redusert U-verdi over tid . De fleste isolasjonsprodukter for kjellere og grunnmurer ivaretar kravet til energisikring like bra.

Men langt fra all isolasjon er dampåpen slik at konstruksjonen kan tørke utover. Det kan føre til fuktopptak i selve isolasjonsmaterialet over tid. Dette er alvorlig når vi vet at 10 % fukt i isolasjonen kan redusere U-verdien med inntil 70 %. Ikke de første 5 årene, men kanskje de neste 10 eller 15 år.

Det finnes en mengde varianter av isolasjonsprodukter til en lang rekke bruksområder; glassull, steinull, plastisolasjon som isopor, EPS- og XPS-plater. Alle med den ene hensikt å spare energi og varmetap. Men hva med evnen til å slippe fukt igjennom? Her utdyper vi hvorfor dette er så viktig.

Mange tenker annerledes om isolering av kjellere enn isolering av bygg over bakken

Alle i bransjen forstår at når en bygning skal isoleres isolasjonen sikres mot å bli våt. Derfor legges det dampsperre på innsiden av bygget. Da hindrer man at fuktig inneluft kondenserer til vann i isolasjonen og reduserer U-verdien. På utsiden av isolasjonen legges det dampåpen vindsperre, slik at evt. fukt i isolasjonen kan komme ut. Men om dette er en selfølge for bygg over bakken, er det langt fra en selvfølge når man skal isolere under bakken.

Akkurat som med bygg over bakken må isolasjonen i bygg under bakken sikres mot fuktskade

Det betyr at varm inneluft ikke må kunne skade isolasjonen når den kondensere til vann. Over terreng vil et bygg kunne tørke på ulike tider av året, fordi det hele tiden er store variasjoner i vær og temperatur. Men under bakken er det konstante forhold. Den relative fuktigheten i luftporene i bakken er alltid 100 %, og temperaturen er også relativt konstant.

Mer om fuktsikring av kjellere og grunnmurer. Og her kan du lese om at fukt i kjellere må løses med riktig kunnskap.

Kjellervegger og kjellergulv må holde høyere temperatur enn bakken utenfor

Vi må sørge for at det alltid er en temperaturforskjell mellom konstruksjonen og bakken utenfor. Muren må holdes varmere – og ikke like kald eller kaldere enn bakken utenfor. Dette er en hovedgrunn til at vi ikke kan få sagt det ofte nok: Isoler kjellere på utsiden, og bruk diffusjonsåpen isolasjon!

Diffusjonsåpen isolasjon ISODRENHer kan du lese mer om isolering av kjellere og grunnmurer.

Isoler kjellere slik at kondensringspunktet ligger på utsiden

Når kjellerens vegger og gulv  holdes varmere en bakken utenfor vil damptrykket i muren være større enn i bakken. Som følge av denne trykkforskjellen vil fuktmolekylene vandre ut av vegger og gulv. Det betyr i praksis at kondenseringspunktet der fukt blir til vann vil ligge utenfor muren og ett eller annet sted inne i isolasjonen avhengig av temperaturforskjellene i og utenfor muren. Det fine med dette er at kjellermuren alltid kan tørke opp, og fukt som blir tilført muren fra inneluften blir ført ut av bygget. Men det krever altså at isolasjonsmateriealet er dampåpent og ikke trekker opp i seg fukten.

Isolasjonsmaterialet må tåle fuktbelastningen

Dersom isolasjonen ikke tar unna fuktvandringen, vil fukten kunne kondensere der den møter isolasjonen eller et stykke inn i den. Over tid vil dette som nevnt redusere isolasjonsevnen og energitap og fuktskader blir følgene. Derfor må isolasjonen under bakken være dampåpen på lik linje med vindsperren utenfor isolasjonen i bygg over bakken. Da vi alltid fukten bevege seg ut av konstruksjonen (gulv og vegger) og ut mot jordbakken der fukten kan kondensere til vann.

 «Heldigvis finnes det isolasjonsplater som holder seg tørre i tiår på tiår samtidig som de både er dampåpne og drenerende».

Isoler kjellere med ISODREN®. Da innfris alle krav til energi-, vann-, og  fuktsikring

I ISODREN®-systemet er alle ovennevnte forhold tatt hensyn til:

 • Energisikring, fordi platen har like god U-verdi som annen isolasjon av skumplast (EPS og XPS) og U-verdien opprettholdes i tiår etter tiår.
 • Fuktsikring, fordi platen er optimalt dampåpen uten at materialet opptar fukt.
 • Drenering, fordi dreneringskapasiteten er så stor at kapillær binding av vann ikke oppstår.
 • Radonsikring, fordi evt. radon fester seg til fuktmolekyler og vandrer ut av konstruksjonen sammen med fukten.

Last ned Isodren® lommebrosjyre som enkelt illustrerer hvordan få full kontroll på vann, fukt og energitap PDF. 2-sidig  folder –  3,7 Mb.

Monteringsveiledning for kjellere. pdf. (12 sider, 2,6 Mb.)

Prosjektering av kjellervegg/grunnmur.pdf. (12 sider, 2,1 Mb.).

Har du et prosjekt du er usikker på, men ønsker å gjøre det riktig? Kontakt oss så vil vi snarest mulig ta kontakt.

Drenerende terrasseisolasjon sikrer grønne terrasser optimalt

Drenerende terrasseisolasjon

Drenerende terrasseisolasjon for grønne tak og terrasser. ISODREN®

Drenerer og isolerer terrassen i ett å samme sjikt. For å spare høyde på oppbyggingssjiktet kan det være fristende å  bagatellisere kravet til drenerende sjikt.

Men da risikerer man at taket blir liggende vått og kaldt, med ødelagt isolasjon. Da blir grønne tak i Norge en isolasjonsbløff.

Drenerende terrasseisolasjon løser denne utfordringen. Gode vannmagasinerende løsninger sammen med drenerende terrasseisolasjon som ISODREN®, kan gjøre norske takhageprosjekter til en suksess som fullt ut innfrir fremtidens krav til et optimalt ute- og innemiljø.

Overskuddvannet må dreneres vekk

Bruk av mange og ulike planteslag på grønne tak krever at det er nok vann og næring tilgjengelig. Men det ligger en innebygd konflikt mellom mye vann og optimal fuktsikring av grønne takterrasser. Under langvarig regn og kraftige regnskyll blir terrassens jorddekke mettet med vann. Da må overskuddsvannet kunne dreneres vekk.

Likevel må det være nok vann til at plantenes vekstmedium ikke tørker ut i lange tørkeperioder. Dette løses ved å magasinere vann som kan benyttes senere.

Overskuddsvann kan fryse til is om vinteren uten drenerende isolasjon

Det finnes ulike løsninger for oppsamling av overskuddsvann. Mange geo-tekstiler og andre matteløsninger med vannmagasinerende egenskaper fungerer bra i sørlige strøk der vannet kan fordampe hele året.

Det fungerer ikke nødvendigvis slik her nord. For når jordlaget er mettet med vann, og magasinet blir liggende som et vannspeil, må overskuddsvannet ledes vekk gjennom en drenerende løsning. Ellers risikerer man at vannspeilet fryser til is.

Da vil jordlaget på terrassen kunne fremstå som et islag i vinterhalvåret. Dette vil skape store utfordringer når det for eksempel under takterrassen skal opprettholdes et inneklima på 20 varmegrader eller mer.

Vannmagasinerende matter krever drenerende terrasseisolasjon

Dersom vannmagasinerende produkter legges rett på et tett isolasjonssjikt, kan det gå riktig galt.

Når vannreservoarene går fulle, renner overskuddsvannet rett ned på isolasjonen som ligger under og som da utsettes for vanntrykk fra oversiden.

Og hvis man allerede har gått på akkord med kravet til drenerende sjikt under isolasjonen (noe mange gjør fordi de vil spare inn på høyden på oppbyggingssjiktet), vil isolasjonslaget få vannpåkjenning både fra oversiden og undersiden.

Når isolasjonen blir liggende i vann, vil isoleringsevnen ganske snart gå tapt.

ISODREN®- drenerende terrasseisolasjon gir plantene optimale vilkår

ISODREN® finnes i ulike tykkelser og trykkfasthet. De lette platene blir verken våte eller fuktige og opprettholder likevel både sin drenerende og isolerende kapasitet.

Når ISODREN® benyttes som drenerende terrasseisolasjon sammen med vannmagasinerende geotekstiler, kontrolleres også vanninnholdet i vekstlaget slik at plantene får optimale forutsetninger.

Du kan blant annet lese mer teknisk – om Slik innfris alle krav til fukt- og energisikring av grønne tak og og terrasser

 

Vi deltar gjerne med ytterligere utdyping og dokumentasjon, ta gjerne kontakt med oss, eller last ned for eksempel vår monteringsanvisning under takterrasser i seksjonen for teknisk dokumentasjon.

Forhandler av Isodren i Rogaland og Sunnhordaland

Forhandler av ISODREN i Rogaland og Sunnhordaland, Haugland Rørhandel AS.

ISODREN® i Rogaland og Sunnhordaland

Haugaland Rørhandel AS selger det meste innen vann- og avløpsprodukter til entreprenører og kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. De har gjort seg kjent med ISODREN®-platen og tilhørende produkter, og er fra september 2014 forhandler av våre produkter i sitt distrikt.

Viktig med ISODREN® i Rogaland og Sunnhordaland

Daglig leder, Øystein Djønne, har dette å si til å starte som forhandler av ISODREN® i Rogaland og Sunnhordaland:

– Vi har jo vært i bransjen i en del år nå, og ISODREN® som produkt viser seg å være noe markedet trenger sterkt. Vi har satt oss inn i produktet og har stor tro på at det vil gjøre nytta si.

Vi har jo en stor kundekrets av grunnentreprenører som vi ser frem til å presentere produktene for. Og vi gleder oss til samarbeidet med folka i ISODREN®– de kan sine ting.

Vi i ISODREN® Norge vil støtte vår forhandler av ISODREN® i Rogaland og Sunnhordaland med personlig veiledning og produktopplæring. Vi er sikre på at vi leverer produkter og løsninger som det er et stort behov for i dette området. Vi takker for tilliten og ønsker dem lykke til!

Finn våre forhandleropplysninger her.

Haugaland Rørhandel AS: www.haugaror.no