Dårlig drenering ødelegger norske hus

Dårlig drenering ødelegger norske hus

Dårlig drenering uten bruk av ISODREN ...

Tall fra Sintef viser stort behov for å utbedre dreneringen i norske bygg og boliger. I en artikkel i BYGGMESTEREN vises det til tall fra SINTEF at 600.000 norske bygninger har høy risiko for å få råteskader.

Og tallet kommer til å øke til 2,4 millioner innen utgangen av dette århundret som følge av at klimaforandringene vil ødelegge kjellere med dårlig drenering.

Dårlig drenering burde ikke lenger være et tema i nye hus

Fortsatt lever gamle tankemønstre og foreldet kunnskap i bransjen. Resultatet er dårlig drenering både i privat og offentlig sektor – som helt unødvendig gir store driftskostnader og utbedringskostnader.

Nå erkjennes det tydelig at det trengs bedre forståelse i bransjen – og bruk av produkter som i en og samme operasjon gir en rimelig, rask og varig fuktsikring og isolering.

–   Å drenere rundt boligen er en svært god investering for boligeieren, sier Christine Molland Karlsen i Lavenergiprogrammet. Ennå mer lønnsomt blir det hvis boligeieren også etterisolerer kjellerveggen og gulvet samtidig, går det frem av artikkelen i BYGGMESTEREN.

Dårlig drenering unngås lett med ISODREN®

Drenering og isolasjon for takterrasser

Drenering og isolasjon som effektiviserer arbeidet med fuktsikring av takterrasser: ISODREN.

Drenering og isolasjon løses med ISODREN®

Fordi man bygger drenering og isolasjon i samme sjikt.

Drenering og isolasjon av takterrasser og takhager er krevende, det bør holde i mange tiår. Alt oppfylles i en og samme arbeidsoperasjon og ett og samme sjikt med ISODREN®. Dermed kan også isolasjonstykkelsen økes og gi bedre fuktsikring og energidimensjonering.

Drenering og isolasjon behøver ikke å veie mye – og sluttresultatet blir langt lettere

ISODREN®-platens lave vekt, 19 – 55 kg/m3, minker belastningen på dekket med ca. 120 -180 kg/ m2 i forhold til grus/singel. Dreneringskapasiteten erstatter alle andre drenerende materialer i takkonstruksjoner. Isoleringsevnen tilsvarer annen plastisolasjon som EPS og XPS. Siden dreneringssjiktet og sluk ligger i varm sone i isolasjonen, vil ikke vann fryse til is.

Og når membranen er plassert under isolasjonen vil dette ligge godt beskyttet mot slitasje og elde. Platenes struktur med runde kuler vil gi lav, punktvis trykkbelastning på membranen.

Drenering og isolasjon som er ideell løsning for grønne tak og terrasser

ISODREN®-platen er garantert for minst 50 års varighet. Fordi den aldri trekker til seg fukt er platen uinteressant for planterøttene. Uansett om man planter trær, busker eller blomster på terrasssen vil røttene holde seg i jordsmonnet hvor det er vann og næring å finne. ISODREN®-platen er derfor en ideell løsning for alle typer grønne takterrasser. På en grønn takterrasse vil det kunne utvikles et biologisk mangfold med tilhørende mikroliv i jordsmonnet. Platene er motstandsdyktig mot nedbryting av insekter og mikroorganismer fordi polystyrenkulene i ISODREN®-platen er beskyttet av et dekkende lag bitumen/latexemulsjon.

 

Lær mye mer her om drenering og isolasjon av takterrasser her (åpnes i ny fane):

Drenering og isolering av takterrasser

Fuktsikring av takterrasser

Isolering av takterrasser

Slik bygges LEKKASJESIKRE grønne takterrasser

ISODREN® er SINTEF-godkjent både til drenering og kapillærbryting samt fukt- og energisikring.

Kompetansekurs i Fuktsikring og Drenering

kurs innen fuksikring og drenering - Bilde av mennesker rundt et bord som observerer en powerpoint presentasjon

Kompetansekurs i Fuktsikring og Drenering.

KURSDATO OG STED I 2018

DATO:STED:
 Ingen kurs er satt opp enda

*Med forbehold om nok påmeldinger. Påmelding stenger 7 dager før kurset starter.

Kompetansekurset  handler om hvordan du kan gjøre dreneringsjobben mer lønnsom både for deg selv og dine kunder. Du får en grundig og engasjerende gjennomgang av hva som skal til for at kjellere og plate på mark forblir fuktsikre i fremtiden. Du vil blant annet få svar på følgende:

• Kan drenering også fungere som fuktsikring?
• Hva er beste praksis mot vann i flytende form og vann i gassform?
• Hvordan få minst mulig energitap?

Vi deler erfaringer og synspunkter. Vi vet at vi inviterer folk som har masse erfaring og sterke synspunkter. Derfor blir også våre kompetansekurs i Drenering og Fuktsikring engasjerende og friske. Det er høyt under taket og tid nok for grundig meningsutveksling!

Kompetansetest: På slutten av kurset blir det mulig å avlegge en kompetansetest i ovennevnte temaer. De som består får anledning til å få kompetansebevis og bli ført opp på listen over graveentreprenører med kompetansebevis.

Varighet: Ca. 4 timer  inkl. servering og slutt-test.

Kurset koster kr. 1500 pr person som betales ved påmelding. Kompetansebevis i ISODREN-systemet koster kr. 1500 eks. mva for de som ønsker det.

90 % av kundene valgte ISODREN

90 % av kundene valgte ISODREN®

Når kunden blir fortalt hva moderne fuktsikring går ut på, velger 90 % den løsningen graveentreprenør Kai Dahl i Spydeberg Byggentreprenør tilbyr.

Kai Dahl ISODREN MONTERING

–  Vi isolerer kjelleren med drenerende og diffusjonsåpne isolasjonsplater. Da blir den både drenert og isolert forskriftsmessig.

Det viser seg at rundt 90 % velger denne løsningen, forklarer Dahl. Han innrømmer villig at han før ikke forsto så mye mer enn å legge drensledningen forskriftsmessig og at veggene måtte holdes fri for vann. Tett plast på veggen og godt med pukk, da var jobben stort sett gjort.

Men etter at han lærte om moderne fuktsikring med ISODREN®, har han fått flere jobber og bare positive tilbakemeldinger.

 Ingen klager på 5 år

– Jeg har ikke fått en eneste klage på de fem årene jeg har holdt på med dette. Det at jeg kan levere en løsningen som gir full kontroll på alle utfordringene knyttet til vann- og fukt, i tillegg til at kundene får en varig isolert kjeller, er nok årsaken, sier Kai Dahl.

 (Utdrag fra artikkel i Anleggsmaskinen september 2015.) Du kan lese hele den interessante artikkelen her. (Kommer opp i eget vindu/fane).

Les om Kurs i ISODREN®-metoden vinteren 2015/16!

Lær hvordan drenering av kjellere kan gjøres smartere

Diffusjonsåpen isolasjon for alle konstruksjoner under bakken

Diffusjonsåpen isolasjon for alle konstruksjoner under bakken

Alle i bransjen forstår at når bygningskonstruksjoner over bakken skal isoleres må isolasjonen sikres mot å bli våt. Men denne forståelsen er ikke like utbredt når det gjelder fuktsikring av bygg og anlegg under bakken.

 

Diffusjonsåpen isolasjon og drenering i ett produkt - ISODRENBruksarealer som kjellere, garasjeanlegg, hus og bygninger i alle størrelser og med en eller flere underetasjer har som regel en innetemperatur høyere enn temperaturen på utsiden av veggene. Da er damptrykket i muren større enn i bakken utenfor.

Fuktmolekylene i selve konstruksjonen og i inneluften kan da vandre ut av vegger og gulv.

Diffusjonsåpen isolasjon hindrer fuktproblemer

Men dersom man ikke benytter diffusjonsåpen isolasjon, vil fukten kunne kondensere i isolasjonen. På lik linje med vindsperre utenfor isolasjonen i bygg over bakken, må isolasjonen utenfor konstruksjoner i bakken være tilstrekkelig diffusjonsåpen.

Da vi alltid fukten bevege seg ut av vegger og gulv mot jordbakken og kondensere til vann og føres vekk med dreneringen. De fleste isolasjonsprodukter for kjellere og grunnmurer ivaretar kravet til energisikring forskriftsmessig.

Men langt fra all isolasjon er dampåpen i en slik grad at konstruksjonen kan tørke utover. Det kan føre til fuktopptak i selve isolasjonsmaterialet over tid.

Dette er alvorlig når vi vet at 10 % fukt i isolasjonen kan redusere U-verdien med inntil 70 %. Ikke de første 5 årene, men kanskje de neste 10.

Under bakken er det konstante fukt- og temperaturforhold

Over terreng tørker et bygg på ulike tider av året, etter vær og temperatur. Dette kan kompensere for eventuelle fuktopptak i konstruksjonen – den kan tørke ut. Men under bakken er det mer konstante forhold; den relative fuktigheten i luftporene i bakken er alltid 100 %, og temperaturen er relativ konstant.

Konstruksjoner som er kaldere enn grunnen utenfor er en hovedårsak til fuktproblemer

I bruksarealer under bakken som er isolert innvendig vil varm luft kondenserer mot den kaldere konstruksjonen.

I murer uten innvendig isolering og uten diffusjonsåpen løsning på utsiden kan det lett oppstå fuktproblemer.

Med en diffusjonstett membran på utsiden, vil fukt i  i konstruksjonen ikke slippe ut og fuktskader vil oppstå over tid.

Lyst til å vite mer om fuktsikring og diffusjonsåpen isolasjon?  

Praktisk og konkret om fuktsikring av kjellere og grunnmurer

Praktisk og konkret om fuktsikring av plate på mark og gulv i kjellere

Bli tryggere på på teorien, prosjektteringsdokumenter eller brosjyrer. Velg områder og last ned.

Illustrasjonen viser fuktvandringen mellom kjellerrom og bakken utenfor.

Fukt konverterer til vann i eller på utsiden av isolasjonen. Også fuktvandring gjennom sålen ved evt. kapillært opptak føres ut av konstruksjonen som følge av damptrykket når muren holdes varmere enn grunnen utenfor. Denne kjellermuren er isolert og drenert i en og samme løsning med diffusjonsåpen islasjon som ikke trekker fukt:

Diffusjonsåpen isolasjon utenpå kjellermur sikrer mot fuktskader

 

Isoler kjellere med dampåpen isolasjon

Isoler kjeller med dampåpen isolasjon

 

isodren kjeller

Om du isolerer kjelleren med dampåpen isolasjon unngår du redusert U-verdi over tid . De fleste isolasjonsprodukter for kjellere og grunnmurer ivaretar kravet til energisikring like bra. Men langt fra all isolasjon er dampåpen slik at konstruksjonen kan tørke utover. Det kan føre til fuktopptak i selve isolasjonsmaterialet over tid. Dette er alvorlig når vi vet at 10 % fukt i isolasjonen kan redusere U-verdien med inntil 70 %. Ikke de første 5 årene, men kanskje de neste 10 eller 15 år.

Det finnes en mengde varianter av isolasjonsprodukter til en lang rekke bruksområder; glassull, steinull, plastisolasjon som isopor, EPS- og XPS-plater. Alle med den ene hensikt å spare energi og varmetap. Men hva med evnen til å slippe fukt igjennom? Her utdyper vi hvorfor dette er så viktig.

Mange tenker annerledes om isolering av kjellere enn isolering av bygg over bakken

Alle i bransjen forstår at når en bygning skal isoleres isolasjonen sikres mot å bli våt. Derfor legges det dampsperre på innsiden av bygget. Da hindrer man at fuktig inneluft kondenserer til vann i isolasjonen og reduserer U-verdien. På utsiden av isolasjonen legges det dampåpen vindsperre, slik at evt. fukt i isolasjonen kan komme ut. Men om dette er en selfølge for bygg over bakken, er det langt fra en selvfølge når man skal isolere under bakken.

Akkurat som med bygg over bakken må isolasjonen i bygg under bakken sikres mot fuktskade

Det betyr at varm inneluft ikke må kunne skade isolasjonen når den kondensere til vann. Over terreng vil et bygg kunne tørke på ulike tider av året, fordi det hele tiden er store variasjoner i vær og temperatur. Men under bakken er det konstante forhold. Den relative fuktigheten i luftporene i bakken er alltid 100 %, og temperaturen er også relativt konstant.

Mer om fuktsikring av kjellere og grunnmurer. Og her kan du lese om at fukt i kjellere må løses med riktig kunnskap.

Kjellervegger og kjellergulv må holde høyere temperatur enn bakken utenfor

Vi må sørge for at det alltid er en temperaturforskjell mellom konstruksjonen og bakken utenfor. Muren må holdes varmere – og ikke like kald eller kaldere enn bakken utenfor. Dette er en hovedgrunn til at vi ikke kan få sagt det ofte nok: Isoler kjellere på utsiden, og bruk diffusjonsåpen isolasjon!

Diffusjonsåpen isolasjon ISODRENHer kan du lese mer om isolering av kjellere og grunnmurer.

Isoler kjellere slik at kondensringspunktet ligger på utsiden

Når kjellerens vegger og gulv  holdes varmere en bakken utenfor vil damptrykket i muren være større enn i bakken. Som følge av denne trykkforskjellen vil fuktmolekylene vandre ut av vegger og gulv. Det betyr i praksis at kondenseringspunktet der fukt blir til vann vil ligge utenfor muren og ett eller annet sted inne i isolasjonen avhengig av temperaturforskjellene i og utenfor muren. Det fine med dette er at kjellermuren alltid kan tørke opp, og fukt som blir tilført muren fra inneluften blir ført ut av bygget. Men det krever altså at isolasjonsmateriealet er dampåpent og ikke trekker opp i seg fukten.

Isolasjonsmaterialet må tåle fuktbelastningen

Dersom isolasjonen ikke tar unna fuktvandringen, vil fukten kunne kondensere der den møter isolasjonen eller et stykke inn i den. Over tid vil dette som nevnt redusere isolasjonsevnen og energitap og fuktskader blir følgene. Derfor må isolasjonen under bakken være dampåpen på lik linje med vindsperren utenfor isolasjonen i bygg over bakken. Da vi alltid fukten bevege seg ut av konstruksjonen (gulv og vegger) og ut mot jordbakken der fukten kan kondensere til vann.

 «Heldigvis finnes det isolasjonsplater som holder seg tørre i tiår på tiår samtidig som de både er dampåpne og drenerende».

Isoler kjellere med ISODREN. Da innfris alle krav til energi-, vann-, og  fuktsikring

I ISODREN-systemet er alle ovennevnte forhold tatt hensyn til:

  • Energisikring, fordi platen har like god U-verdi som annen isolasjon av skumplast (EPS og XPS) og U-verdien opprettholdes i tiår etter tiår.
  • Fuktsikring, fordi platen er optimalt dampåpen uten at materialet opptar fukt.
  • Drenering, fordi dreneringskapasiteten er så stor at kapillær binding av vann ikke oppstår.
  • Radonsikring, fordi evt. radon fester seg til fuktmolekyler og vandrer ut av konstruksjonen sammen med fukten.

Last ned Isodren lommebrosjyre som enkelt illustrerer hvordan få full kontroll på vann, fukt og energitap PDF. 2-sidig  folder –  3,7 Mb.

Monteringsveiledning for kjellere. pdf. (12 sider, 2,6 Mb.)

Prosjektering av kjellervegg/grunnmur.pdf. (12 sider, 2,1 Mb.).

Har du et prosjekt du er usikker på, men ønsker å gjøre det riktig? Kontakt oss så vil vi snarest mulig ta kontakt.

Drenerende terrasseisolasjon sikrer grønne terrasser optimalt

Drenerende terrasseisolasjon

Drenerende terrasseisolasjon for grønne tak og terrasser. ISODREN®

Drenerer og isolerer terrassen i ett å samme sjikt. For å spare høyde på oppbyggingssjiktet kan det være fristende å  bagatellisere kravet til drenerende sjikt.

Men da risikerer man at taket blir liggende vått og kaldt med ødelagt isolasjon. Da blir grønne tak i Norge en isolasjonsbløff.

Drenerende terrasseisolasjon løser denne utfordringen. Gode vannmagasinerende løsninger sammen med drenerende terrasseisolasjon som ISODREN®, kan gjøre norske takhageprosjekter til en suksess som fullt ut innfrir fremtidens krav til et optimalt ute- og innemiljø.

Overskuddvannet må dreneres vekk

Bruk av mange og ulike planteslag på grønne tak krever at det er nok vann og næring tilgjengelig. Men det ligger en innebygd konflikt mellom mye vann og optimal fuktsikring av grønne takterrasser. Under langvarig regn og kraftige regnskyll blir terrassens jorddekke mettet med vann. Da må overskuddsvannet kunne dreneres vekk.

Likevel må det være nok vann til at plantenes vekstmedium ikke tørker ut i lange tørkeperioder. Dette løses ved å magasinere vann som kan benyttes senere.

Overskuddsvann kan fryse til is om vinteren uten drenerende isolasjon

Det finnes ulike løsninger for oppsamling av overskuddsvann. Mange geo-tekstiler og andre matteløsninger med vannmagasinerende egenskaper fungerer bra i sørlige strøk der vannet kan fordampe hele året.

Det fungerer ikke nødvendigvis slik her nord. For når jordlaget er mettet med vann, og magasinet blir liggende som et vannspeil, må overskuddsvannet ledes vekk gjennom en drenerende løsning. Ellers risikerer man at vannspeilet fryser til is.

Da vil jordlaget på terrassen kunne fremstå som et islag i vinterhalvåret. Dette vil skape store utfordringer når det for eksempel under takterrassen skal opprettholdes et inneklima på 20 varmegrader eller mer.

Vannmagasinerende matter krever drenerende terrasseisolasjon

Dersom vannmagasinerende produkter legges rett på et tett isolasjonssjikt, kan det gå riktig galt.

Når vannreservoarene går fulle, renner overskuddsvannet rett ned på isolasjonen som ligger under og som da utsettes for vanntrykk fra oversiden.

Og hvis man allerede har gått på akkord med kravet til drenerende sjikt under isolasjonen (noe mange gjør fordi de vil spare inn på høyden på oppbyggingssjiktet), vil isolasjonslaget få vannpåkjenning både fra oversiden og undersiden.

Når isolasjonen blir liggende i vann, vil isoleringsevnen ganske snart gå tapt.

ISODREN®- drenerende terrasseisolasjon gir plantene optimale vilkår

ISODREN® finnes i ulike tykkelser og trykkfasthet. De lette platene blir verken våte eller fuktige og opprettholder likevel både sin drenerende og isolerende kapasitet.

Når ISODREN® benyttes som drenerende terrasseisolasjon sammen med vannmagasinerende geotekstiler, kontrolleres også vanninnholdet i vekstlaget slik at plantene får optimale forutsetninger.

Du kan blant annet lese mer teknisk – om Slik innfris alle krav til fukt- og energisikring av grønne tak og og terrasser

 

Vi deltar gjerne med ytterligere utdyping og dokumentasjon, ta gjerne kontakt med oss, eller last ned for eksempel vår monteringsanvisning under takterrasser i seksjonen for teknisk dokumentasjon.

Forhandler av Isodren i Rogaland og Sunnhordaland

Forhandler av ISODREN i Rogaland og Sunnhordaland, Haugland Rørhandel AS.

ISODREN i Rogaland og Sunnhordaland

Haugaland Rørhandel AS selger det meste innen vann- og avløpsprodukter til entreprenører og kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. De har gjort seg kjent med ISODREN-platen og tilhørende produkter, og er fra september 2014 forhandler av våre produkter i sitt distrikt.

Viktig med ISODREN i Rogaland og Sunnhordaland

Daglig leder, Øystein Djønne, har dette å si til å starte som forhandler av ISODREN i Rogaland og Sunnhordaland:

– Vi har jo vært i bransjen i en del år nå, og ISODREN som produkt viser seg å være noe markedet trenger sterkt. Vi har satt oss inn i produktet og har stor tro på at det vil gjøre nytta si.

Vi har jo en stor kundekrets av grunnentreprenører som vi ser frem til å presentere produktene for. Og vi gleder oss til samarbeidet med folka i ISODREN– de kan sine ting.

Vi i ISODREN Norge vil støtte vår forhandler av ISODREN i Rogaland og Sunnhordaland med personlig veiledning og produktopplæring. Vi er sikre på at vi leverer produkter og løsninger som det er et stort behov for i dette området. Vi takker for tilliten og ønsker dem lykke til!

Finn våre forhandleropplysninger her.

Haugaland Rørhandel AS: www.haugaror.no

 

 

Slik bygges terrasser lettere og tettere

Slik bygges terrasser lettere og tettere

Terrasser kan isoleres, dreneres og fuktsikres med ISODREN

En takterrasse er så absolutt en del av det gode liv. Inntil den begynner å lekke. Her er en kort introduksjon til hvordan takterrasser kan bygges slik at det aldri blir fuktproblemer.

Is og sørpe tetter slukene på terrassen

Terrasselekkasjer skjer ofte på senvinteren. Frost om natten og snøsmelting om dagen kan føre til at terrasseslukene blir tette av is og sørpe.

I årstider med stadig forandring mellom minus og plussgrader settes også materialene på prøve. Når materialene blir våte utvides de, når de tørker igjen trekker de seg sammen. Det oppstår bevegelser som river i membran og tettinger. Etter noen år oppstår sprekker hvor vann kan trenge inn.

Slik bygges terrasser fuktsikre og isolerte med ISODREN

Oppbygging av fuktsikker takterrasse trinn for trinn med ISODREN. Gressdekke, belegning eller plantedekke.

Fremgangsmåte for fuktsikring av takterrasser med ISODREN

Legg sluket og terrassens vanntette membran i temperert sone

Opphoping av is og sørpe og bevegelser i membranen kan unngås når man sørger for at både membran og sluk blir liggende i en varm sone. Med ISODREN-platen som terrasseisolasjon rett ovenpå membranen, vil det aldri oppstå lekkasjemuligheter fordi verken membran eller sluk og tettinger utsettes for frost.
Slik bygges terrasser: Snittløsning for plendekke på takterrasse med ISODREN

Terrasser uten is, sørpe og slitasjeproblemer

Når en drenerende isolasjon som ISODREN ligger rett oppå membranen, blir det aldri null grader eller minusgrader nede mot membranen og sluket så lenge rommet under terrassen holdes temperert. Ved å isolere direkte oppå membranen og ikke i eller under bjelkelaget til terrassen, vil takmembranen alltid ligge i temperert sone.

Slik er du sikret en terrasse uten problemer som følge av is og sørpe og materialslitasje på grunn av veksling mellom frost og varme.

Takterrassen blir lettere med ISODREN

ISODREN-platene legges rett oppå terrassens membran og dermed er det ikke behov for annet drenerende materiale på terrassen. Man slipper drenerende masser som grus eller singel. Dette reduserer byggekostnadene og byggetiden betydelig. Vektbelastningen på selve konstrukjonen blir også vesentlig redusert. Med ISODREN får man lagt både isolasjon og drenering på plass i ett og samme produkt og i en og samme operasjon.

Fordi platene ligger an mot membranen med sine vannbestandige kuler, vil alt vann renne gjennom platene og langs mebranen i terrassens fallretning mot sluk.

SINTEF- sertifisert, fullgod dreneringsløsning og isolasjon i ett og samme produkt

ISODERN-platen er bygget opp av ekspanderende polystyrenkuler der hver kule er omsluttet av et lag bitumen/latexemulsjon. Produsenten kan derfor garantere at platene er vannbestandige i 50 år. Platene er også SINTEF- sertifisert som fullgod dreneringsløsning. Dermed spares konstruksjonen for unødig stor belastning fra tunge, drenerende masser.

Men blir takterrassen triveligere?

Med ti-år på ti-år uten vannskader eller fuktproblemer blir terrassen en kilde til trivsel i seg selv. Men hvorfor ikke realisere drømmen om en TAKHAGE nå når terrassen er fuktsikker?

Hva er vel mer trivelig og nyttig enn trær, busker og blomster – ja, bær og grønnsaker, på taket! Takhager er en voksende trend, særlig i bymiljøer. Miljøvennlig, fremtidsrettet, sunt og flott.

Benytt ISODREN-platen som isolerende og drenerende dekke ovenpå terrassens membran og under jorddekket. Da er man sikret en fremtidsrettet løsning der planterøtter ikke vil vokse ned og forårsake skade.

Fordi platen aldri trekker til seg fukt er de uinteressante for planterøtter. Røttene vil holde seg i jordsmonnet hvor det vil være fuktighet og næring. Siden ISODREN-platen leveres i ulike tykkelser og ulike grader av trykkfasthet, finnes det en løsning for alle formål.

Her finner du arbeidstegninger og veiledning om bygging av takterrasser.

FUKTBOMBER bygges inn i nye kjellere

Fuktbomber bygges inn i nye kjellere

Fuktbombe i kjellere?

Det høres dramatisk ut å påstå at fuktbomber bygges inn i mange nye kjellere. Men slik er det om man tror man kan hindre fremtidige fuktskader i kjelleren med løsninger fra siste halvdel av forrige århundre.

Svært mange legger fortsatt grunnmursplast utenpå muren, gjerne kombinert med innvendig isolering av kjellerveggene. En slik løsning skaper fuktproblemer og gjør at fukten som alltid er i muren vandrer innover mot innerveggene hvor den kan gi grobunn for muggsopp. Dersom man heller ikke legger drensledningen langt nok ned under sålen, vil vann kunne trenge opp kapilært både i sålen og kjellergulvet over tid.

Fuktig isolasjon reduserer isoleringsevnen dramatisk

En del har fått med seg at kjellermuren skal isoleres på utsiden. Det gir en energivennlig og temperert mur som kan puste og tørke ut. Men det forutsetter at man ikke tetter kjellermuren med plast eller annet vann- og damptett materiale på utsiden. Mange velger EPS og XPS- isolasjonsplater (isopor) som isoleringsmateriale utenpå kjelleren. Da kan det oppstå risiko for både fuktskader og energitap. Isolasjonsevnen i EPS/XPS er svært god, men det gjelder bare når den er tørr.

Hva er XPS-plater?

XPS står for ekstrudert polystyren. XPS-plater er en type skumplater som først er flytende, og deretter støpt og komprimert Styrofoam. Slik blir den til XPS-platen. Begeret du henter kaffen din i er i mange tilfeller laget av XPS, XPS forhindrer deg fra å skolde hendene dine ved å absorbere varmen med bare ¼ av polysterenskumplatens tykkelse, tenk deg hvor godt 5-10 cm isolerer.

XPS- skumplater er et isolasjonsmateriale og kan ligne på andre isoleringsmaterialer i dens struktur og stivhet. Den er vanligvis blå eller rosa i farge, med en glatt plastoverflate. Disse fargene er en del av produksjonsfirmaets markedsføringsarbeid.

Historie

I XPS-platen så er det først og fremst polystyren. Dette stoffet ble oppdaget ved en tilfeldighet da den tyske apotekeren, Eduard Simon, i 1839 isolerte stoffet fra naturlig harpiks (kvae) fra Ambra-treet. Men apotekeren visste ikke hva han hadde oppdaget.

Det tok en annen kjemiker ved navn Hermann Staudinger til for å innse Simons oppdagelse, og at at det han hadde oppdaget faktisk var en type plastpolymer. I 1922 publiserte Staudinger sine teorier om polymer. Om polymer sine egenskaper som lignet på gummi. Og i 1953 vant Staudinger Nobelprisen i kjemi for sin forskning.

Det var firmaet BASF som fant en måte å kommersielt produsere polystyren produkter. De ble introdusert til det amerikanske markedet i 1937. Etter at forskeren Ray McIntire prøvde å lage en ny gummi lignende polymer så ble resultatet en skumpolystyren med bobler som var 30 ganger lettere enn vanlig polystyren og firmaet han jobbet for introduserte XPS-plater til USA i 1954.

XPS-plater, en type Styrofoam produkt.

10 % fukt i slike plater vil redusere isolasjonsevnen med 50 -70 %. (Kilde: «Fuktskader, årsaker, utredning og tiltak». SINTEF akademisk forlag 2011). EPS/XPS-plater er også lite diffusjonsåpne og de kan derfor hindre muren i å slippe ut fukt.

Produkter som tåler fremtidens fukt-utfordringer er tilgjengelige

Fortsatt arbeider mange grunnentreprenører ut fra gamle vaner. De har ikke tatt inn over seg nyere metoder bygd på kunnskap om fuktmekanikk og moderne materialer.

Isodren Norge AS forhandler produkter som er utviklet på grunnlag av fuktmekaniske prinsipper .

 

ISODREN-metoden har bevist sin kvalitet gjennom 30 års bruk i Skandinavia.

Nå er produktene tilgjengelig i et økende antall forhandlere i Norge.

ISODREN® – platen består av kuler av ekspandert polystyren som er limt sammen med en bitumen/latex-emulsjon som hindrer fuktopptak.Kortfattet beskrivelse av ISODREN-platen.

Foruten å være fuktbestandige er platene diffusjonsåpne og kapillærbrytende

De blir levert i ulike tykkelser og fasthet. Isodren-platen tilfredsstiller kravene til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Teknisk forskrift (TEK), både som isolasjon og drenering. Deklarert varmekonduktivitet λD er 0,037 W/(m•K). Øvrige egenskaper går fram av TG 2379.

Alt om Hvordan bygge kjeller så du aldri mer får fuktproblemer.