Ny forskning bekrefter Isodrens fordeler

Ny forskning bekrefter Isodren®s fordeler

To nyere forskningsrapporter presenterer nyere kunnskap om løsninger for fuktskader i kjellere.

Figur SINTEF-rapport2

Fig. (SINTEF) Eksempel på bruk av Isodren® Drensplate som utvendig isolering av kjelleryttervegg.

Delrapport nr. 1 – «Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger»

Rapporten peker på at Isodren®-platen er spesielt egnet til formålet fordi den består av sammenlimte polystyrenkuler med et kontinuerlig luftrom mellom kulene. Når et slikt produkt plasseres på utsiden av veggen, uten grunnmursplast mellom isoleringen og grunnmuren, vil man kunne få en utadrettet uttørking av veggen dersom den tidligere har vært fuktig – og dersom kjellerrommet holdes temperert.

Denne rapporten gir anbefalinger på bakgrun av en litteraturundersøkelse av mange forskjellige utbedringsmetoder. Rapporten omtaler typiske skader og aktuelle undersøkelsesmetoder. Og den fokuserer spesielt på fuktskader på kjellervegger der årsaken til skadene skyldes forhold utenfor muren, og ikke innenfra kjelleren.

Følgende utbedringsmetoder er vurdert i rapporten:

 • Oppgraving med ny drenering og utvendig tettesjikt og eventuell utvendig isolering
 • Utvendig dampåpen isolering
 • Innvendig grunnmursplate og utforing
 • Elektroosmose
 • Injisering med vannavvisende og tettende produkter
 • Innpressing av stålplater i murverksfuge
 • Oppsaging av murverk og ilegging av stålplate membran

Delrapport 1 kan lastes ned her. (2,7 Mb)

Delrapport 2 – «Felt-, laboratorie- og beregningsmessige undersøkelser av tre metoder»

Undersøkelsen viser at der hvor det er mulig å grave opp rundt kjellermuren vil montering av utvendig, dampåpen isolering (ISODREN®) være en fuktsikker og energivennlig løsning. Den fremhever også at metoden man velger for å få fuktige kjellere til å bli tørre og sunne har stor betydning.

I denne rapporten er følgende tre utbedringsmetoder vurdert spesielt:

  • Utvendig dampåpen isolering
  • Innvendig grunnmursplate og utforing
  • Elektroosmose

Metodene med dampåpen isolering krever utvendig oppgraving. Til gjengjeld vil denne løsningen skape uttørking av muren utover (i tillegg til at muren også blir optimalt drenert).

De to andre metodene krever ikke utvendig oppgraving og gjelder hhv.

 • en variant av elektroosmose-metoden (EPT-systemet)
 • bruk av innvendig grunnmursplate og utforing (Isola).

Undersøkelsen har delvis skjedd ved konkrete undersøkelser på utvalgte kjellere – og dels i laboratorium. I tillegg er det gjennomført fukttekniske beregninger der det har vært mulig.

Beregningsresultatene viste klart at det å benytte en dampåpen utvendig isolasjon (Isodren®) gir en vesentlig høyere tørkehastighet sammenlignet med standard damptett EPS- isolasjon som er vanligst i bruk i dag. Uten denne utadrettede uttørkingen vil all fukt tørke innover, noe som bl.a. vil ta lang tid. Med en dampåpen isolasjon utvendig vil man kunne starte innvendige arbeider tidligere. Det blir også mindre risiko med å montere en uisolert utforing på innsiden av veggen når eventuell fukt kan tørke utover.

Grunnmursplate versus Isodren-plate
Grunnmursplate versus isodren®-plate

Fig. (SINTEF): Prinsipielle muligheter for uttørking av fuktskadet kjellervegg etter rehabilitering.

 

Delrapport 2. (4,7 Mb)

Hvordan reparere fuktig kjeller eller bygge ny, fuktsikker kjeller