Følgende datoer i mars og april holder vi KOMPETANSEKURS I ISODREN-METODEN for graveentreprenører

Datoer for vintersesongen 2018 vil bli publisert i begynnelsen av desember.

 

DATO:STED:
 17 + 31. januar 2018 Oslo / Akershus
 14. + 28. februar 2018 Oslo / Akershus
 14. mars 2018 Oslo / Akershus

 

Du kan lese mer om kompetansekurset her.