Fukt i kjellere må løses med riktig kunnskap

Dessverre skjer fortsatt fuktsikring av kjellere og grunnmurer for kunnskapsløst. Uten kunnskap om hvordan fukt oppstår i kjellere – og bruk av produkter som bygger på grundig forståelse av fuktmekanikk, kommer fuktproblemene igjen etter en tid. Overraskende kort tid for mange.

Fukt i kjellere. Fuktsikring må baseres på riktig kunnskap.
Fukt i kjeller

Fukt i kjellere beveger seg etter naturlovene

  • Fukt suges opp i kjellervegger og gulv ved hjelp av kapillærkreftene.
  • Fukt i form av vanndamp beveger seg i forhold til lufttrykk gjennom kjellervegger og kjellergulv.
  • Som følge av diffusjon skjer det avdamping og uttørking.

De fleste skjønner at dreneringen må fungere for å unngå fukt i kjellere

Drensledningen kan være tett, den kan være skadet, den kan være feil lagt. Ja, det kan den. Likevel er det ofte ikke problemet.

Dreneringen rundt grunmuren har til oppgave å sørge for at vannspeilet i grunnen holder seg godt unna mursålen og gulvet. Da må drensledningen ligge dypt nok (10 cm. under sålen målt fra øverste slisse (hull), den må ha en svak helling i den retning vannet skal føres bort og vekk, den må dekkes med pukk/singel og den må ha en fiberduk over det hele som holder smuss borte. Du kan lese detaljert om riktig drenering her.

Men altså:

Dreneringen kan være helt fin, men «kjelleren er fuktig – og det lukter mugg likevel!»

Årsaken til fukt i kjellere er som regel usynlig vann, vann i dampform har kommet dit det ikke skal. De fleste kjenner ikke til hvor viktig det er at fukt må føres ut av kjellervegger og gulv for at konstruksjonen kan holdes tørr.

Mange kjenner til kapillært oppsug, men vet lite om damptrykk som følge av temperaturforskjeller og tilhørende fuktvandring i luft og materialer. Når man kjenner til dette, kan man ta riktige grep. Forutsatt at man har riktige materialer å ta i bruk. Moderne materialer som er utviklet med hensyn til grunnleggende fuktmekanikk.

Les mer om: Fuktsikring av kjeller og grunnmur.

Har du en ubrukelig kjeller du gjerne skulle utnyttet? Ubrukelige kjellere er gull verdt!