Hvordan forebygge fuktskader, dame med støvler stående i vanndam

Oversvømmelser som skaper fuktskader

Man kan hvis man er riktig uheldig slite med enorme vannmengder i hagen. I verste fall kan store (myr lignende) dammer danne seg rundt huset i fuktige perioder. Slik blir helt klart et fuktskade problem for grunnmur og kjeller om ingenting gjøres.

Når man skal legge drenering rundt hus bør man ha tungen rett i munnen, om man ikke vet hva man driver med bør man la jobben håndteres av fagfolk. Det er flere fallgruver i dette, i verste fall kan man forverre problemet og skape grunnlag for at vannet lettere legger seg rundt huset.

Ved drenering er man nødt til å vite hva slags byggegrunn huset er bygget på. Er det bygget over grunnfjell, eller er det steinmasse, eller grus og jordsmonn.

God drenering rundt hus gjøres fra start

Skal man bygge hus er det viktig at godt forarbeide legges til grunn.

Man bør alltid ha et øye oppe for efflorescens, denne tilstanden danner en hvit eller noen ganger gråaktig aske på veggene og oppstår ved fordampning av vann. Vanlig prosedyre er at man kan regne med å måtte grave opp dreneringen rundt veggene og bytte knott-plast og lignende etter 30 års tid.

Skal man legge drenering rundt hus bør man sørge for å legge knott-plast rundt muren før man legger Isodren-platen eller XPS plater. Sørg deretter for at grunnen heller ut fra muren, med 3 cm per meter.

Å grave renner på plenen et stykke unna vegger, kan være en måte å få vekk vann (i akutte tilfeller kan man gjøre dette selv).

Pass på at rennene heller vekk fra boligen, at de er dype nok til å legge perforerte drensrør i. Legg deretter filt-duk over rørene for å hindre at røret tetter seg. Så legger man grus, jord og plen over. Vannet bør ledes vekk fra plen og ut i grøft eller kum.

Det er sterkt anbefalt å kontakte profesjonelle om først problemet skulle være ute.