Drenering, fremgangsmåte Bilde: dreneringsrør

Drenering rundt kjeller og grunnmur

KLARGJØR KJELLERVEGGEN/GRUNNMUREN

Enten det gjelder drenering av kjeller og grunnmur –

eller isolering og fuktsikring rundt huset, er fremgangsmåten den samme:

Nye vegger renses og poretettes. Ved eventuell utstikkende såle, bygges det opp en hulkil langsetter veggen. Da er det klart for legging av drensrørene og montering av ISODREN-platene. Ønsker du å vite mer, sjekk ut vår guide: link

Drenering av plate på mark

Fremgangsmåten for isolering av plate på mark er omtrent den samme enten det er nytt eller gammelt gulv som skal bygges.

Slik både isolerer og drenerer du en idrettsbane

Avrett arealet der idrettsbanen skal være. Om mulig juster arealet enten med fall en vei eller med fall alle veier.

Sørg for at arealet er drenert med oppsamlingsgrøfter eller dreneringsgrøfter i henhold til behov for avledning av vann.
Legg ut ISODREN-platene over arealet, bruk minst 65 mm. tykke plater. Legg på en filterduk slik at dreneringsegenskapene til ISODREN-platen ikke tettes. Da ISODREN-platen i tillegg til sine isolerende egenskaper også sørge for dreneringen og kapillærbrytingen, er det ikke behov for ytterlige kapillærbrytende og drenerende masse. Ønsker du å vite mer, sjekk ut vår guide: link

Drenering fremgangsmåte, Bilde: Idrettsanlegg, keeper

Bygging av nytt gulv

  1. Juster grunnen og legg ut bunnledninger og eventuelt drensrør.
  2. Rett av grunnen og legg ISODREN. Det skal ikke benyttes plast verken under eller over platene.
  3. Legg filterduk på platene, armeringsnett og eventuell… Ønsker du å vite mer, sjekk ut vår guide: link

Drenering av takterrasse

ISODREN både drenerer og isolerer takterrassen
Dreneringskapasiteten til platene gjør at man ikke trenger andre drenerende masser. Dermed er oppbyggingen over membranen også lettere. Membranen skal legges oppå bjelkelaget eller betongplaten og under ISODREN-platene. Påkjenninger på membranen fra trafikk eller temperatursvingninger bli dermed redusert til et minimum.
Avrenning og sluk vil også fungere optimalt fordi dette ligger under platene. Tette sluk på grunn av løv eller isdannelse hører dermed fortiden til. Slik oppnås full kontroll på vannet og dermed også drifts- og vedlikeholdskostnadene.

Dette er rekkefølgen i arbeidet:

  1. Sørg for at det er fall på bjelkelaget /betonglaget mot sluk eller over terrassekanten. Her kan det benyttes påstøp eller fallisolasjon, dersom ikke hele bjelkelaget er lagt med fall..
  2. Monter tettesjiktet i form av membran.
  3. Legg ut ISODREN-platene og filterduk ovenpå disse
  4. Legg ut toppdekket. Settegrus for heller, grusganger, vekstarealer med jord. ønsker du å vite mere, sjekk ut vår guide: link