90 % av kundene valgte ISODREN

90 % av kundene valgte ISODREN® løsningen

Når kundene blir fortalt hva moderne fuktsikring går ut på,  90 % velger den løsningen graveentreprenør Kai Dahl i Spydeberg Byggentreprenør tilbyr.

Kai Dahl ISODREN MONTERING

–  Vi isolerer kjelleren med drenerende og diffusjonsåpne isolasjonsplater. Da blir den både drenert og isolert forskriftsmessig.

Det viser seg at rundt 90 % velger denne løsningen, forklarer Dahl. Han innrømmer villig at han før ikke forsto så mye mer enn å legge drensledningen forskriftsmessig og at veggene måtte holdes fri for vann. Tett plast på veggen og godt med pukk, da var jobben stort sett gjort.

Men etter at han lærte om moderne fuktsikring med ISODREN®, har han fått flere jobber og bare positive tilbakemeldinger.

 Ingen klager på 5 år

– Jeg har ikke fått en eneste klage på de fem årene jeg har holdt på med dette. Det at jeg kan levere en løsningen som gir full kontroll på alle utfordringene knyttet til vann- og fukt, i tillegg til at kundene får en varig isolert kjeller, er nok årsaken, sier Kai Dahl.

 (Utdrag fra artikkel i Anleggsmaskinen september 2015.) Du kan lese hele den interessante artikkelen her. (Kommer opp i eget vindu/fane).

Les om Kurs i ISODREN®-metoden vinteren 2015/16!

Lær hvordan drenering av kjellere kan gjøres smartere