Full kontroll på vann, fukt, energitap og radon

I ett og samme produkt løser ISODREN®  alle problemer knyttet til vann, fukt, energitap og radongass:

  • Drenering og kapillærbryting – slik at vann ikke blir stående i konstruksjonen.
  • Fuktsikring – slik at fukt ikke trekker inn i konstruksjonen.
  • Utvendig isolering – sikrer både mot energitap og gir en temperert konstruksjon uten fuktskader.
  • Diffusjonsåpen løsning – sikrer en alltid tørr mur.
  • Radonsikring som innfrir forskriftenes krav.

ISODREN® er SINTEF-godkjent – og mer enn 30 års bruk viser at det fungerer.

ISODREN® på Bygg reis deg messen

Vår messestand vakte stor interesse blant profesjonelle og private besøkende. Mange fikk med seg hovedpoengene med ISODREN®; at dette er en løsning for komplett fuktsikring.

I ett og samme produkt oppnås full kontroll på drenering, isolering, fuktsikring – og radonsikring. Ta deg ett minutt å se opptaket fra messen.

Les vår interaktive brosjyre om komplett fuktsikring!

Klikk her

isodren brosjyre bilde

Aktuelt

Siste nytt

Helseplager ved fuktig kjeller

Folkehelseinstituttet kom i 2016 med en rapport som sier at tre av ti boliger har fuktprob...

Drenering rundt hus

Oversvømmelser som skaper fuktskader Man kan hvis man er riktig uheldig slite med enor...

Muggsopp i kjelleren – hva gjør jeg

 Muggsopp i boligen, en helsemessig og økonomisk utfordring Soppen trives bå...

Legging av torvtak

[caption id="attachment_1551" align="alignnone" width="709"] Foto: Annie Sprat[/caption] ...

Aldri mer fuktproblemer!

Økonomisk og effektiv radonsikring

Når ISODREN benyttes til isolasjon i gulv vil den sterkt diffusjonsåpne løsningen føre fukt ut av betongplaten. Siden radongass fester seg til fuktmolekyler vil gassen derfor kunne ledes vekk fra betongen med fuktmolekylene. Når godkjent membran legges over betongdekket oppnås både forskriftmessig radonsikring og fuktsikring – i tillegg til isolering og drenering.

Mer om: Radonsikring av plate på mark og kjellere.