ISODREN-platen – drenering og isolasjon for fremtidens klimautfordringer

ISODREN-platen

ISODREN-platen

ISODREN-platen drenerer og isolerer, og er diffusjonsåpen og kapillærbrytende. Lett å arbeide med, trekker ikke vann. .

Se hvordan  ISODREN benyttes på en rekke områder slik at det aldri oppstår fuktproblemer i kjellere, plater på mark, takterrasser, grunnmurer…

Banbrytende egenskaper for alle konstruksjoner på og under bakken

 • Stor dreneringskapasitet slik at vann renner bort fra konstruksjonen.
 • Høy isoleringsevne slik at  konstruksjonen holdes varmere enn grunnen omkring.
 • Diffusjonsåpen slik at slik at fukt kan vandrer ut av kjellerveggen eller gulvet og føres vekk i den diffusjonsåpne isolasjonen.
 • Sterkt kapillærbrytende slik at vann ikke trekke opp i platene og gjør konstruksjonen fuktig.

Størrelser, tykkelser og trykkfasthet for alle forhold:

 • Tykkelser: 65 mm og 100 mm.
 • Formater: 100 x 750 x 1000 mm, og 65 x 800 x 1200 mm
 • Trykkfasthet: fra 60 kPa til 200 kPa.
 • Lette å transportere, håndtere og bearbeide.
 • Leveres plastembalert i varierende antall etter platenes tykkelse.
 • Bestanddeler: Ekspanderende polystyrenkuler sammenlimte til ufalsede plater uten skårne kanter eller overflater. Limet består av vannbasert bitumen/latexemulsjon.
 • Teknisk godkjenning: . Sverige: 0397 (SWEDCERT) och SP rapport F302789-05 S.

Ønsker du mer teknisk informasjon, finner du den her:  Oversikt over alle tekniske dokumenter.

 

Varenummer og NOBB-nr for ISODREN-platen

Artikkelnr: Beskrivelse:

IS60100 NOBBNR: 47449636

ISODREN-plate, trykkfasthet: 60 kPa, tykkelse 100 mm.

Maks tilbakefyllingshøyde 2,5 meter.
Dampåpen gulvisolasjon.

M2

IS70100 NOBBNR: 47461165

ISODREN-plate 70 kPa 100 mm tykk.
Kjellervegger.
Kjellergulv
Takterasser
Brukes der tilvakefyllingshøyden er  mellom 2,5 m – 3,0 m.

M2

IS6065 NOBBNR 47461222

ISODREN-plate 60 kPa 65 mm tykk.
Brukes til dreneringsdybde inntill 2,5 m.

M2

IS7065 NOBBNR 47463973

ISODREN-plate 70 kPa 65 mm tykk.
Kjellergulv
Kjellervegg
Takterrasse
For tilbakefyllingsnivå mellom 2,5 – 3,0 m.

M2

IS95100 NOBBNR 47467866

ISODREN-plate 95 kPa 100 mm tykk.
Kjellervegg
Kjellergulv
Takterasse
Plate på mark
Kjeller over bakkenivå.
Idrettsbaner
Brukes der tilbakefyllingsdybden er mellom 3,5 – 4,5 m.
Kjellerisolering over bakkenivå.

M2

IS9565 NOBBNR 47468566

ISODREN-plate 95 kPa 65 mm tykk
Kjellervegg
Kjellergulv
Takterasse
Plate på mark
Kjeller over bakkenivå.
Idrettsbaner
Brukes der tilbakefyllingsdybden er mellom 3,5 – 4,5 m.

M2

IS110100 NOBBNR 47468706

ISODREN-plate 110 kPa 100 mm tykkKjellervegg
Kjellergulv
Takterasse
Plate på mark
Kjeller over bakkenivå
Idrettsbaner
Brukes der tilbakefyllingsdybden er mellom 3,5 – 4,5 m.

M2

IS11065 NOBBNR 47468816

ISODREN-plate 110 kPa 65 mm tykk
Kjellervegg
Kjellergulv
Takterasse
Plate på mark
Kjeller over bakkenivå
Idrettsbaner
Brukes der tilbakefyllingsdybden er mellom 3,5 – 4,5 m

M2

IS170100 NOBBNR 47468865

ISODREN-plate 170 kPa 100 mm tykk
Kjellervegg
Kjellergulv
Takterasse
Plate på mark.
Kjeller over bakkenivå
Idrettsbaner.Brukes der tilbakefyllingsdybden er mellom 4,0 – 5,5m

M2

IS17065 NOBBNR 47468892

ISODREN-plate 170 kPa 65 mm tykk
Kjellervegg
Kjellergulv
Takterasse
Plate på mark
Kjeller over bakkenivå
Idrettsbaner
Brukes der tilbakefyllingsdybden er mellom 4,0- 5,5m

M2

S200100 NOBBNR 47468918

ISODREN-plate 200 kPa 100mm tykk
Kjellervegg
Kjellergulv
Takterasse
Plate på mark
Kjeller over bakkenivå.
Idrettsbaner
Brukes der tilbakefyllingsdybden er mellom 4,5 – 5,5 m
Ved større dybder kontakt leverandør.

M2

IS20065 NOBBNR 47468937

ISODREN-plate 200kPa 65 mm tykk
Kjellervegg
Kjellergulv
Takterasse
Plate på mark
Kjeller over bakkenivå.
Idrettsbaner
Brukes der tilbakefyllingsdybden er mellom 4,5 – 5,5m
Ved større dybder kontakt leverandør.

M2

Oversikt over alle tekniske dokumenter.

Produsert og benyttet i Sverige i 30 år

ISODREN-platen produseres i Sverige av ISODRÄN AB: https://www.isodran.se/. ISODREN har vært solgt i Sverige siden 1980-årene og er den foretrukne løsningen mot fuktproblemer.