Årsaker til oversvømmelse i kjelleren

Årsaker til oversvømmelse i kjelleren De potensielle årsakene til oversvømmelser er mange, det kan oppstå ved lekkasjer eller strømning gjennom vegger eller gulv. Ofte fra overflatekilder slik som vann fra tett kum i området, flom, nedbør, snøsmelting, men også vannlekkasjer fra ødel...

Les mer

Hvorfor velge ISODREN® isolasjonsplater?

Hvorfor velge ISODREN® isolasjonsplater? Isolasjonsplater er vanligvis en plate med isolerende egenskaper laget av et strukturelt eller ferdig materiale som består av lag med lett komprimert vegetabilsk masse, og brukes spesielt for sin termisk isolerende effekt. Det finnes et hav av forskjell...

Les mer

Helseplager ved fuktig kjeller

Kan fukt påvirke min helse? - Folkehelseinstituttet kom i 2016 med en rapport som sier at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres, problematikken som kan gi alvorlige helseplager på sikt.     Luftveissymptomer er problematikk man ofte ser i befolkningen. Flere und...

Les mer

Drenering rundt hus

Drenering rundt hus "I verste fall kan du forverre problemet, og skape grunnlag for at vannet lettere legger seg rundt huset" Oversvømmelser som skaper fuktskader Du kan hvis du er uheldig slite med enorme vannmengder i hagen, under fuktige perioder. I verste fall kan store dammer danne seg ...

Les mer

Muggsopp i kjelleren – hva gjør jeg

  Muggsopp i boligen, en helsemessig og økonomisk utfordring Soppen trives både ute og inne, muggsoppen produserer og spres via sporer som overlever selv etter at fuktigheten er fjernet. Ubehandlet vil soppen vokse og potensielt spre seg til hele bygget, derfor er det viktig å finne so...

Les mer

Legging av torvtak

  Å legge torvtak er en forhistorisk takteknikk Legging av torvtak før i tiden var krevende og taket ble brukt for å isolere mot vær og vind, og gi svale temperaturer i heten. Det var en stor og tidkrevende prosess å legge slike tak. (Dessuten har ikke alltid slike tak vært dreneren...

Les mer

Hva er XPS-plater?

Mål for bærekraft og energieffektivitet er blitt en norm i byggebransjen. Riktig bruk av isolasjon er viktigere enn noensinne. Det finnes mange forskjellige måter å isolere en bygning på, og det finnes dusinvis av isolasjonsmaterialer. I denne artikkelen tar vi for oss XPS. Ekstrudert pol...

Les mer

Fuktskader i kjellere – 6 vanlige årsaker og hvordan de unngås

Fuktskader i kjellere - - 6 vanlige årsaker og hvordan de unngås!   Fuktskader er et problem. Det kan skade bygg, påvirker inneklimaet og forårsake helseproblemer. En av grunnen til at kjellere står i fare for å utvikle fuktskader, er at grunnvannet legger konstant press på v...

Les mer

Drenering fremgangsmåte

Fremgangsmåten for drenering - slik gjøres det! "Drenering og isolering fremgangsmåte, enten det gjelder drenering av kjeller og grunnmur - eller isolering og fuktsikring rundt huset, er fremgangsmåten den samme, og den er gjort smart og lønnsom med ISODREN®"   Drenering og frem...

Les mer

Hva er Radon?

Radon er en luktfri radioaktiv gass Den dannes naturlig ved nedbrytning av små mengder uranium i stein og jordsmonn i bakken, gassen kan være helseskadelig og kreftfremkallende i oppsamlinger og store mengder. Utendørs vil konsentrasjonen av radon normalt være lav. Helsefare oppstår førs...

Les mer

Sedumtak

Hva er sedumtak? Det bygges mange grønne tak i Norge, blant annet har Mandals kulturhus fått over 3000 m2 med sedumtak etter lokalt engasjement. Det grønne taket er blitt et flott innslag i Mandals bybilde. Det er en økende miljøbevissthet også i verden generelt sett. En frodig takhage kan...

Les mer

Grønne tak

Hva er grønne tak? I et møte på det blide Sørlandet våren 2013, kommer det frem at et endret klima vil føre til mer nedbør og mer intense regnskyll. Grønne tak har vist seg som et effektivt alternativ i et stadig tøffere klima. Her i Skandinavia har vi lange tradisjoner med torvtak, som...

Les mer

Drenering og isolasjon for takterrasser

Drenering og isolasjon løses med ISODREN® Fordi man bygger drenering og isolasjon i samme sjikt. Drenering og isolasjon av takterrasser og takhager er krevende, det bør holde i mange tiår. Alt oppfylles i en og samme arbeidsoperasjon og ett og samme sjikt med ISODREN®. Dermed kan ogs...

Les mer

90 % av kundene valgte ISODREN

90 % av kundene valgte ISODREN® løsningen Når kundene blir fortalt hva moderne fuktsikring går ut på,  90 % velger den løsningen graveentreprenør Kai Dahl i Spydeberg Byggentreprenør tilbyr. –  Vi isolerer kjelleren med drenerende og diffusjonsåpne isolasjonsplater. Da blir den ...

Les mer

Diffusjonsåpen isolasjon for alle konstruksjoner under bakken

Diffusjonsåpen isolasjon for alle konstruksjoner under bakken Alle i bransjen forstår at når bygningskonstruksjoner over bakken skal isoleres må isolasjonen sikres mot å bli våt. Men denne forståelsen er ikke like utbredt når det gjelder fuktsikring av bygg og anlegg under bakken. ...

Les mer

Isoler kjellere med dampåpen isolasjon

Isoler kjeller med dampåpen isolasjon   Om du isolerer kjelleren med dampåpen isolasjon unngår du redusert U-verdi over tid . De fleste isolasjonsprodukter for kjellere og grunnmurer ivaretar kravet til energisikring like bra. Men langt fra all isolasjon er dampåpen slik at ko...

Les mer

Drenerende terrasseisolasjon sikrer grønne terrasser optimalt

Drenerende terrasseisolasjon Drenerer og isolerer terrassen i ett å samme sjikt. For å spare høyde på oppbyggingssjiktet kan det være fristende å  bagatellisere kravet til drenerende sjikt. Men da risikerer man at taket blir liggende vått og kaldt, med ødelagt isolasjon. Da blir...

Les mer

Forhandler av Isodren i Rogaland og Sunnhordaland

ISODREN® i Rogaland og Sunnhordaland Haugaland Rørhandel AS selger det meste innen vann- og avløpsprodukter til entreprenører og kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. De har gjort seg kjent med ISODREN®-platen og tilhørende produkter, og er fra september 2014 forhandler av våre pr...

Les mer

Slik bygges terrasser lettere og tettere

Slik bygges terrasser lettere og tettere En takterrasse er så absolutt en del av det gode liv. Inntil den begynner å lekke. Her er en kort introduksjon til hvordan takterrasser kan bygges slik at det aldri blir fuktproblemer. Is og sørpe tetter slukene på terrassen Terrasselekkasjer sk...

Les mer

FUKTBOMBER bygges inn i nye kjellere

Fuktbomber bygges inn i nye kjellere   Det virker kanskje dramatisk å påstå at fuktbomber bygges inn i mange nye kjellere. Men slik er det faktisk, om man tror man kan hindre fremtidige fuktskader i kjelleren med løsninger fra siste halvdel av forrige århundre. Dropp utdaterte...

Les mer

Drenering og isolering som gir full kontroll

Slik legges drenering og isolering som gir full kontroll   "ISODREN-platen løser alle problemer knyttet til vann, fukt, mugg- og soppskader på konstruksjoner under og på bakken. Samtidig blir konstruksjonen isolert optimalt".   Både drenering og isolering er mulig fordi ISODREN...

Les mer

Slik får du LEKKASJESIKKER grønn takterrasse

En grønn takterrasse må selvsagt bygges fukt- og lekkasjesikker Grønn terrasse med planter, busker og trær byr på en lang rekker fordeler ikke minst i tettbygde strøk. Men det er avgjørende at de byggetekniske løsningene er riktige, slik at man unngår lekkasjer og omfattende reparasjoner...

Les mer

Slik legger du drenering som fungerer langt inn i neste århundre

Slik legger du drenering som fungerer langt inn i neste århundre De fleste av oss har ikke forutsetninger for å følge med når entreprenøren graver opp rundt kjelleren og legger ny drenering. Her gjennomgår vi hvordan dreneringssystemet må bygges opp for å holde over lang tid. Det handler ...

Les mer

Gamle kjellere er gull verdt

Gamle kjellere er gull verdt Gamle kjellere ansees som uegnede arealer til boligformål på grunn av fukt og råte. Fortidens byggeskikk innhenter tusener av norske boligeiere i form av fuktige kjellere. Men fremtidsrettede drenerings- og isolasjonsløsninger kan gjøre slike kjellere gull ve...

Les mer

Ny forskning bekrefter Isodrens fordeler

Ny forskning bekrefter Isodren®s fordeler To nyere forskningsrapporter presenterer nyere kunnskap om løsninger for fuktskader i kjellere. Fig. (SINTEF) Eksempel på bruk av Isodren® Drensplate som utvendig isolering av kjelleryttervegg. Delrapport nr. 1 – «Utbedring av fuktskadede kjell...

Les mer

Isodren på messe i Kristiansand

Isodren® på messe i Kristiansand Mange besøkte ISODREN®s stand på Gjør Din Bolig Bedre- messen i Kristiansand i begynnelsen av mars ISODREN® på messe i Kristiansand Godt besøkt stand på Gjør Din Bolig Bedre-messen i Kristiansand 7. – 9. mars Helgen 7. – 9. mars, 2014 var I...

Les mer

Drenering av kjellere kan gjøres smartere

Kjenner du den smarte metoden for isolering av kjellere? Enten du er husbygger eller grunnentreprenør kan du gjøre drenering av kjellere og grunnmurer mye smartere og mer lønnsom både for deg selv og for dine kunder. Ved å benytte ISODREN® til jobben får du både drenert og isolert i en og...

Les mer

Fukt i kjelleren må løses med riktig kunnskap

Fukt i kjelleren må løses med riktig kunnskap Dessverre gjøres fortsatt fuktsikring av kjeller og grunnmur uten den rette kunnskapen. Vet en ikke hvordan fukt i kjelleren oppstår, og bruker en ikke produkter som bygger på grundig forståelse av fuktmekanikk, kommer fuktproblemene overraskende ...

Les mer

Kurs for gravere i Larvik

Kurs for gravere i Larvik Smartere drenering sto på programmet da 30 graveentreprenører i Larviksområdet stillte på kurs en torsdag ettermiddag. Det var Hedrum Cementstøperi AS som inviterte sine kunder til en grundig innføring i ISODREN-metoden. Det handlet om hvordan gravere kan gjøre ...

Les mer