Isolering og drenering som gir deg full kontroll

ISODREN-platen løser alle problemer knyttet til vann, fukt, mugg- og soppskader på konstruksjoner under og på bakken. Samtidig blir konstruksjonen isolert optimalt.

Isolering som gir full kontroll er mulig fordi ISODREN består av jevnstore, sammenlimte isoporkuler forseglet med en varig bitumen-latex emulsjon. Dermed oppnås optimal:

  • Drenering og fuktbeskyttelse.
  • Kapillærbryting.
  • Utvendig isolering som også slipper vanndamp igjennom.

Isolering – få kontroll på vann, fukt og varmetap – alt i en og samme operasjon

Drenering og isolering som gir full kontroll: Snitt terrasse med ISODREN

TAKTERRASSER: Drenering og isolering som gir full kontroll.

Kontroll på vannet

Vegger og gulv i kjellere blir drenert for flytende vann og sikret mot kapillært oppsug fra grunnen. Med en dreneringskapasitet på inntil 200 liter/kvm. hindrer ISODREN-platen vann i å nå grunnkonstruksjonen. Et eget tettesjikt er dermed overflødig. Som tilbakefylling mot vegg kan det benyttes stedlige masser med maks størrelse på 10 cm. Mer utførlig om drenering kan du lese her: Slik legges drenering som holder langt inn i neste århundre.

Dreningskapasiteten til platene utelukker andre drenerende masser også ved bygging av takterrasser. Dermed blir oppbyggingen over terrassens membran adskillig lettere både med tanke på vekt og arbeid. Avrenning og sluk vil fungere optimalt fordi både sluket og membranen legges under platene. Tette terrassesluk på grunn av løv eller isdannelse hører dermed fortiden til. Drenering av takterrasser.

Fukt i kjeller hindres med ISODREN-platen - Bilde: Utsnitt av kjeller med presentasjon

KJELLERE : Drenering og isolering som gir full kontroll på fukten.

Kontroll på fukten

Kondensseringspunktet flyttes ut av konstruksjonen. Ved å isolere kjellere med ISODREN på utsiden av vegger og gulv vil man unngå fremtidige fuktskader. Fukt vil kondensere på konstruksjonens utside og ikke innside. Fukt vil vandre ut gjennom både muren og isolasjonen. Slik vil konstruksjonen også ved fremtidige fuktbelastninger kunne avgi fuktighet og alltid holdes tørr.

takterrasser benyttes kun ett tettesjikt mot varm sone. Membranen legges under ISODREN-platen rett på bjelkelaget og fungerer dermed både som vannsperre og dampsperre i ett og samme sjikt. På den måten utelukkes faren for innebygde fuktproblemer på grunn av temperaturforskjeller og kondensering. Platene vil også skåne duken for mekanisk slitasje og spenninger som følge av store temperaturendringer. Alt dette gir full kontroll på fuktbelastningene også for terrasser.

Fuktsikring av takterrasser.

Kjellere og takterrasser: Full kontroll på varmetap med ISODREN - Bilde: Arkitekt tegning av bolig med rød ring rundt ilustrasjon

Drenering og isolering som gir full kontroll på varmetapet fra kjellere og takterrasser.

Kontroll på energiforbruket

Isolering med ISODREN-platen reduserer oppvarmingskostnadene med flere tusen kroner i året for en normalt stor kjeller. Noe av årsaken til dette er at konstruksjonen alltid holdes tørr. Fuktig mur holder ikke på varmen. Det er dessuten en kjent sak at selv mindre oppfukting av isolasjonen i en bygning reduserer isoleringsevnen betydelig. I prinsippet gir 10 % oppfukting opptil 7 ganger lavere isoleringsevne.

Ti centimeter ISODREN reduserer oppvarmingskostnadene med ca. 100 kr/kvm mur pr. år. Det betyr at etter 8-12 år er dreneringskostnadene for en normalt stor kjeller nedbetalt gjennom energibesparelsen. Ved å øke isoleringstykkelsen vil besparelsen bli større.

Fordi ISODREN både isolerer, drenerer og er diffusjonsåpen vil også gulv/tak-konstruksjoner for terrasser holdes tørre. Oppfukting og dermed varmetap er derfor utelukket også på lang sikt.

FULL KONTROLL på vann, fukt, energitap og radon!

I ett og samme produkt løser  ISODREN®  alle problemer knyttet til vann, fukt, energitap og radongass:

  • Drenering og kapillærbryting – slik at vann ikke blir stående i konstruksjonen.
  • Fuktsikring – slik at fukt ikke trekker inn i konstruksjonen.
  • Utvendig isolering – sikrer både mot energitap og gir en temperert konstruksjon uten fuktskader.
  • Diffusjonsåpen løsning – sikrer en alltid tørr mur.
  • Radonsikring som innfrir forskriftenes krav.