Golfbane

Drenering og isolering av idrettsbaner

 Anlegget kan tas i bruk tidligere og benyttes lenger utover sesongen. Baner med gressdekke får bedre vekstvilkår med optimal drenering og isolering.

Idrettsanlegg tørker fortere opp og kan brukes lenger i sesongen med ISODREN®

  • Dreneringen blir optimal – slik at vann ikke blir stående i grunnen.

  • Isoleringen blir fremragende – slik at teledybden reduseres.

Norske idrettsanlegg trenger både isolering og drenering. ISODREN® løser det i en og samme operasjon.

Klimaet i Norge gjør det ofte vanskelig å ha en grønn og brukelig bane til sesongstart. Problemet er at gresset ikke begynner å gro tidlig nok fordi banedekket er kalt og ikke tørker raskt nok opp etter vinteren.

Et annet generelt problem er at banen er våt og kald i lang tid etter store nedbørsmengder, og ofte kan det skje gjennom hele sesongen. Slike problemer kan løses en gang for alle med ISODREN®.

Problemet med store nedbørsmengder løses med effektiv drenering

Isodren®platens svært gode evne til å drenere store vannmengder gjør at hver kvadratcentimeter av en idrettsbane blir drenert. Resultatet av en slik vedvarende drenering fører til at banen tørker raskt opp. Raskere opptørking øker oksygenmengden til røttene slik at gresset vokser bedre.

Idrettsanlegg kan utvide sesongen ved å isolere riktig

I tillegg til de drenerende egenskapene bidrar isolasjonsegenskapene i ISODREN®-platen til at teledypet reduseres betraktelig under banedekket. Dermed minker faren for frostproblemer. Det fører til at også vekstmulighetene for et gressdekke forbedres.  Resulatet er at idrettsanlegget kan benyttes tidligere om våren og lengre utover høsten.

Med ISODREN®-platen under alle typer idrettsanlegg får man et balansert vanninnhold i det øvre laget som utvider sesongen for fotballbaner, ridebaner, tennisbaner, løpebaner etc.

Arbeidstegninger for idrettsbaner

Drenering og isolering av idrettsbaner med ISODREN® er enkelt, sparer masseuttak og forlenger sesongen.

Her finner du arbeidstegninger for arbeid med idrettsbaner mv. og bruk av ISODREN®

Monteringsanvisning for bruk av ISODREN® på idrettsbaner
Prosjektering av idrettsanelgg med ISODREN®